Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform är en öppen gemenskap för upplevelseforskning som gynnar och främjar forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, tekniska och affärsmässiga perspektiv på mänskliga upplevelser.

Aalto University Experience Platform

Vad är Aalto Experience Platform?

Upplevelser finns i allt mänskligt varande och gör livet betydelsefullt. I en post-materialistisk värld investerar konsumenter och företag i erfarenheter som ökar subjektivt nöje och välbefinnande, snarare än i materiella ägodelar.

Alla Aalto-universitetets skolor delar intresset att förstå, mäta och forma upplevelser. Aalto Experience Platform hjälper med att distribuera denna kunskap. I ett välfärdssamhälle är det ytterst viktigt att förstå mänskliga upplevelser, likaså expertis i formandet av upplevelser. 

Experience Platform täcker alla forskningsområden med intresset för mänskliga upplevelser inom Aalto och främjar ett multidisciplinärt förhållningssätt till forskning.

Vänligen besök vår webbsida för att utforska våra senaste aktiviteter samt videoinlägg om de varierande perspektiven på upplevelseforskning.

Kontaktuppgifter

Markus Ahola 
Plattformsdirektör
E-post: markus.ahola(at)aalto.fi
 Phone: +358 50 401 1435

Virpi Roto
Plattformsordförande
E-post: virpi.roto(at)aalto.fi
Phone: +358 50 592 3041

Kontakta oss

[email protected]

Gå med i vår e-postlista 

Gå med i Experience Platform email list och få uppdateringar om händelser och nyheter angående upplevelseforskning vid Aalto.

Experience Platform akademisk styrelse

Experience Platform har en akademisk styrelse som består av professorer och utsedda från alla Aalto-högskolor. De fungerar som plattformens kontaktpersoner vid sina respective högskolor och distribuerar kunskapen. 

Högskolan för konst, design och arkitektur

Virpi Roto (ordförande)
Institutionen för design


Andres Lucero

Institutionen för design

Sofia Pantouvaki

Institutionen för film, television och scenografi


Pia Fricker

Institutionen för arkitektur

Handelshögskolan

Eric Arnould

Institutionen för marknadsföring


Virpi Tuunainen

Institutionen för informations- och serviceekonomi

Johanna Moisander

Institutionen för ledarskapsstudier

Matti Rossi
Institutionen för informations- och serviceekonomi

Högskolan för kemiteknik

Jouni Paltakari

Institutionen för bioprodukter och biosystem


Lauri Rautkari

Institutionen för bioprodukter och biosystem

Högskolan för elektroteknik

Antti Oulasvirta
Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

Yu Xiao
Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Katja Hölttä-Otto

Design Factory


Pentti Kujala

Institutionen för maskinteknik

Högskolan för teknikvetenskaper / Högskolan för konst, design och arkitektur

Perttu Hämäläinen
Institutionen för datavetenskap & institutionen för medierDavid McGookin

Institutionen för datavetenskap

Högskolan för teknikvetenskaper

Mikko Sams

Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik, Brain and Mind Laboratory


Synnöve Carlson

Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik

Direktör


Markus Ahola

Research and Innovation Services
Institutionen för design

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat