Aalto Energy Platform

Energi möter information, material och samhälle

Aalto Energy Platform inleder och samordnar tvärvetenskaplig forskning som främjar synergi inom hållbara energilösningar. Energy Platform arbetar för att underlätta och stärka samarbete både inom akademien samt internt samarbete inom universitetet. Plattformen organiserar och samlar energirelaterad forskning och verksamhet.

Aalto Energy Efficiency / Image by Helén Marton

Interna nyheter

Energinyheter

Jaana Vapaavuori
Vetenskap & konst Publicerat:

Årets unga forskare utvecklar multifunktionella material

The Finnish Foundation for Technology Promotion har utnämnt biträdande professor Jaana Vapaavuori till Årets unga forskare 2020.
Taloustieteilijät ehdottavat: Näin Suomi puolittaa tieliikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä
Pressmeddelanden Publicerat:

Ekonomer föreslår: Så här halverar Finland vägtrafikutsläppen fram till 2030

Det effektivaste sättet att nå utsläppsmålen är ett system med försäljningstillstånd för bränslen som fastställer kvoter för bränslenas kolinnehåll. Forskare vid Aalto-universitetet överlämnar sitt förslag till kommunikationsministeriet den 22 oktober.
Professor Mari Lundström Aalto University
Vetenskap & konst Publicerat:

Lilla Finland är en stor aktör i metallens cirkulära ekonomi

Finland valdes till att leda den strategiska planeringen för batteriåtervinning i Europa.
Solar panels Aalto University
Samarbete Publicerat:

Forskningen om förnybar energi fick en ansenlig donation

Olje- och biodrivmedelsbranschen rf har donerat 240 000 euro till Aalto-universitetet för forskning om förnybar energi.
Three students sitting next to a wooden table, and studying. Two of them have laptops in front of them. Photo: Unto Rautio

Study Programmes and Networks

Joined Energy Education Programs.

Aalto Energy Platform
Tanja Kallio

Seed funding enabled new approaches in renewable energy research

Seed funding is a stepping stone to cooperation with other research groups, and a great channel to test your ideas.

Aalto Energy Platform
Event & Service Support

Slack Channel

Discuss energy-related activities, search for collaborators, give feedback or suggest ideas for the Platform on the #energyplatform channel in the Aalto Slack workspace.

Aalto Energy Platform

Många institutioner vid Aalto-universitetet har långa traditioner inom forskning och undervisning inom energirelaterade fältet. 

Forskningsområden

  • Hållbar energiproduktion
  • Energilagringskonversion (Energy storage conversion)
  • Energiingenjörskonst
  • Energi i byggd miljö
  • Energisystem och resursekonomier

 

Direktör för Energy Platform

Vad är Aalto Platform?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat