Yhteistyö

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Tältä sivulta löydät tietoa Aalto-yliopistosta valmistuneiden maistereiden sijoittumisesta työelämään ja heidän urakehityksestään. Seuraava valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy lokakuussa 2024. Kysely lähetetään vuonna 2019 maisteriksi ja vuonna 2021 tohtoriksi valmistuneille.
Photo: Unto Rautio

Uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa maistereiden urakehitystä ja sijoittumista työlämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Kysely toteutetaan osana Suomen yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston valtakunnallista akateemisten uraseurantaa 13 suomalaisessa yliopistossa. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat vuonna 2017 valmistuneiden maistereiden uraseurantakyselyyn.

Työnantajat arvostavat tutkintoa

Maisterin tutkinnon suorittaneet ovat viiden vuoden aikana edenneet monenlaisia urapolkuja ja työllistyneet hyvin.

Viisi vuotta sitten maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa suorittaneista alumneista 92 prosenttia oli työuransa näkökulmasta tyytyväisiä tutkintoonsa. Vastanneista 84 prosenttia pystyy hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään ja 93 prosenttia suosittelisi koulutustaan muille. 96 prosenttia Aalto-yliopistosta valmistuneista maistereista oli samaa mieltä väittämän ”työnantajat arvostavat tutkintoa” kanssa.

Tulosten perusteella Aalto-yliopistosta valmistuneet maisterit painottivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi kyvyn oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, analyyttiset ja systemaattisen ajattelun taidot sekä itseohjautuvuuden.

Mihin valmistuneet työllistyvät?

Valmistuneet työelämässä korkeakouluittain

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja urakehityksestä.

Photo: Unto Rautio

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa työllistymisestä viisi vuotta valmistumisesta sekä urakehityksestä.

An image of a student making calculations on paper

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa työllistymisestä viisi vuotta valmistumisesta sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Lisätietoa uraseurantakyselyistä

Katso lisäksi

Tohtorinhatut promootiopäivänä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: