Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Tältä sivulta löydät tietoa Aalto-yliopistosta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään sekä heidän urakehityksestään.
Photo: Unto Rautio

Uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa maistereiden urakehitystä ja sijoittumista työlämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen sekä tohtoreiden urakehitystä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyt toteutetaan osana Suomen yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston valtakunnallista akateemisten uraseurantaa 14 suomalaisessa yliopistossa.

Työnantajat arvostavat tutkintoa

Maisterin tutkinnon suorittaneet ovat viiden vuoden aikana edenneet monenlaisia urapolkuja. Suurin osa on työllistynyt hyvin.

Viisi vuotta sitten maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa suorittaneista 90 % tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta.  87 % pystyy hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään ja 92 % suosittelisi koulutustaan muille. Peräti 96 % Aalto-yliopistosta valmistuneista maistereista oli samaa mieltä väittämän ”työnantajat arvostavat tutkintoa” kanssa.

Tulosten perusteella Aalto-yliopistosta valmistuneet painottivat tärkeimmiksi työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä kykyä kertoa omasta osaamisestaan ja työkokemusta. Tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi ja yliopistossa kehittyneiksi taidoiksi vastaajat nostivat kyvyn oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot sekä itseohjautuvuuden ja analyyttisten, systemaattisten ajattelun taidot.

Puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Vuonna 2014 valmistuneista tohtoreista lähes puolet oli työssä yrityksessä, vajaa kolmannes yliopistossa, ja alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina. 90 % vastaajista pystyy hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään. 85 % heistä oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu