Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

99% alan töissä valmistumisen jälkeen! Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.
An image of a student making calculations on paper

Kemian tekniikan maisterit

Uraseurantakysely

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2015 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella. Esimerkkejä  työnimikkeistä, työnantajia ja työnantajasektori viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

CHEM Nimikkeet 5 vuotta valmistumisesta

Valmistuneista yli puolet 59% työllistyy suurin yrityksiin, neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yliopisto työllistää 7% kyselyyn vastanneista.

Työantajia 5 vuotta vamistumisesta

99% valmistuneista on työelämässä viisi vuotta valmistumisesta.

 

CHEM työllistyminen ja palkka
Tärkeimmät tarvittavat taidot

Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot ovat kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot sekä itseohjautuvuus.

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit

Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.
Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2016 valmistuneille tohtoreille.

Valtaosa tohtoreista töissä yrityksissä

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneista ja kyselyyn vastanneista tohtoreista lähes 80 % oli työssä yrityksessä. Alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

61 %vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativimmiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhdeksän tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista jopa 95 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Kyselyyn vastanneista 95 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

Jatko-opinnot kehittivät ammatillista osaamista ja auttoivat verkoston luomisessa omalla alalla.

Vuonna 2016 Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 95 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  1. ongelmanratkaisutaidot
  2. kyvyn oppia ja omaksua uutta tietoa sekä
  3. analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Nykyisiä tohtoriopiskelijoita kehotetaan verkostoitumaan

Vastaajilta kysyttiin myös, millaista osaamista he kannustavat tohtorikoulutuksessa olevia hankkimaan työelämää varten. Tohtorit painottivat vastauksissaan erityisesti verkostoitumisen ja yritysyhteistyön merkitystä.

Valmistuneet vinkkaavat myös, että oman erityisosaamisen ohella on hyvä hankkia osaamista esimerkiksi taloushallinnosta ja projektinhallinnasta.

Lisätietoja mastereiden uraseurantakyselystä:
Riikka Heinonen
Asiantuntija, Ura- ja rekrytointipalvelut sekä alumnisuhteet
Aalto-yliopisto, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
[email protected] 

 

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä:

Eeva Katri
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

Two people working in a laboratory. Both are wearing lab coats as well as protective glasses and gloves.

Kemian tekniikan koulutusta arvostetaan työelämässä, kertovat vuonna 2015 valmistuneet maisterit

Viimeisimmän uraseurantakyselyn mukaan Kemian tekniikan korkeakoulun alumnit ovat tyytyväisiä työuraansa. Seuraava uraseurantakysely on käynnissä 4.10. – 13.12.2021.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu