Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
An image of a student making calculations on paper

Uraseurantakysely

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 14 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2013 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella. Esimerkkejä  työnimikkeistä, työnantajia ja työnantajasektori viisi vuotta valmistumisen jälkeen.  

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta projektipäällikkö, sovellusinsinööri, projekti-insinööri

Valmistuneista suurin osa työllistyy suuriin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjäksi, yliopistoon, järjestöihin tai säätiöihin työllistyy 3% viisi vuotta sitten valmistuneista.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta Andritz, Fortum, Kone, Orion

86% valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot ovat itseohjautuvuus, analyyttiset, systemaatisen ajattelun taidot sekä yhteistyötaidot.

Työllistyminen ja palkka 86% työssä/yrittäjänä 4350€ mediaani palkka
Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot

Lisätietoja:
Riikka Heinonen
Manager, Career Services and Alumni Engagement
Aalto University Advancement and Corporate Engagement
[email protected] 

Katso myös

Research group CHEM

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kemian tekniikan korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu