Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa työllistymisestä sekä urakehityksestä viisi vuotta valmistumisesta.
An image of a student making calculations on paper

Uraseurantakysely

Uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti viisi vuotta sitten valmistuneille. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella.

94 % työnantajista arvostaa vastaajien tutkintoa sekä 85 % vastaajista suosittelisi kemian tekniikan tutkintoa toisille.

86 % vastaajista oli tyytyväisiä tutkintoonsa suhteessa omaan uraansa.

CHEM_nimikkeet

Viisi vuotta sitten valmistuneista yli puolet työllistyy suuriin (51 %) yrityksiin. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin työllistyy 29 %. Valmistuneita työllistävät myös yliopistot (14 %).

97 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Keskipalkka 2017 valmistuneilla on 4200 € (mediaani).

Kysely toteutettiin 2022 syksyllä.

CHEM taidot

Katso myös

Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: