Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
An image of a student making calculations on paper

Uraseurantakysely

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 14 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2015 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella. Esimerkkejä  työnimikkeistä, työnantajia ja työnantajasektori viisi vuotta valmistumisen jälkeen.  

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta

Valmistuneista yli puolet 59% työllistyy suurin yrityksiin, neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yliopisto työllistää 7% kyselyyn vastanneista.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta

99% valmistuneista on työelämässä viisi vuotta valmistumisesta.

Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot ovat kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot sekä itseohjautuvuus.

Työllistyminen ja palkka
Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot

Lisätietoja:
Riikka Heinonen
Asiantuntija, Ura- ja rekrytointipalvelut sekä alumnisuhteet
Aalto-yliopisto, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
[email protected] 

Katso myös

Research group CHEM

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kemian tekniikan korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu