Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden profiili

Vuonna 2020 valmistuneista noin puolet olivat naisia (48%) ja puolet miehiä (52%). Valmistuneista 13% oli ulkomaalaisia. Valmistuneiden keski-ikä oli 29.

Graduates' satisfaction with their degree in the placement survey one year after graduation
Monthly gross salary of graduates 1 year and 5 years after graduation.

Opiskelijoista 80% työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 80% työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vuoden kuluttua valmistumisesta 94% valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä (loppu 6% sisältää jatko-opiskelijat sekä ne, jotka päättivät olla etsimättä töitä heti valmistumisen jälkeen).
 

91% valmistuneista työskenteli Suomessa ja 9% työskenteli ulkomailla.

Työelämässä olevista valmistuneista 9% työllistyi ulkomaille ja 91% Suomeen. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

Job titles

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Eniten valmistuneita työllistävät suuret yritykset

Valtaosa valmistuneista työllistyy suuriin (65%) tai pieniin ja keskisuuriin (18%) yrityksiin. Osa työllistyy valtiolle (2%) tai yliopistolle (7%). Valmistuneista 8% työllistyy muualle tai työskentelee yrittäjinä. Esimerkkejä vastavalmistuneiden työnantajista alla.

Employers

Lähes 30% työllistyy konsultointiin

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (27%), ICT ja Teleala (13%) ja finanssiala (10%).

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille.

Työpaikkoja haetaan eniten somen kautta sekä yritysten sivuilta

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat sosiaalinen media (kuten LinkedIn) (33%) ja yrityksien omat sivut (25%). Monet saivat työpaikan henkilökohtaisten kontaktiensa ja verkostojensa kautta (24%). Hakukanavina suosittiin myös työpaikkaportaaleja (esimerkiksi Monster, Oikotie) (23%) ja Aalto CareerWebin työpaikkaportaalia (20%). 

Tärkeimmät työnhaun kanavat
Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Oheisessa kuvassa on esitettynä viisi vuotta valmistumisen jälkeen tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan viisi tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa.

Vastaajat listasivat myös monia muita tärkeäksi kokemiaan taitoja, kuten
•    viestintä englannin kielellä
•    koordinointi- ja organisointitaidot
•    stressinsietokyky
•    projektinhallintataidot
•    tiedonhankintataidot
•    ICT taidot
•    perusteiden tuntemus liiketoiminnasta / taloushallinnosta
•    esiintymistaidot
•    verkostoitumistaidot
•    neuvottelutaidot
•    viestintä suomen kielellä
•    monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen

 

Aino Huovio

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

KTM-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kertovat kokemuksestaan hiljattain valmistuneet kauppatieteiden maisterit

Opetuksen kehittämisessä huomioidaan tarkasti myös uraseurantakyselyihin saadut vastaukset.

Uutiset
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
Ekonominaukio 1 Building

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu