Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan. Tämän sivun tietolähteinä ovat siis vuonna 2020 ja 2016 valmistuneet maisterimme.

Valmistuneiden profiili

Vuonna 2020 valmistuneista noin puolet olivat naisia (51%) ja puolet miehiä (49%). Valmistuneista 10% oli ulkomaalaisia. Valmistuneiden keski-ikä oli 28.

valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoon
average and median salary of a biz student

Opiskelijoista 80% työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 80% työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vuoden kuluttua valmistumisesta 93% valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä. Loppu 7% sisältää tohtoriopiskelijat, toiseen maisteriaineeseen hakeneet ja töitä hakevat.

11% works abroad, 89% in finland

Työelämässä olevista valmistuneista 11% työllistyi ulkomaille ja 89% Suomeen. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

most popular titles

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Eniten valmistuneita työllistävät suuret yritykset

Valtaosa valmistuneista työllistyy suuriin (54%) tai pieniin ja keskisuuriin (34%) yrityksiin. Osa työllistyy valtiolle (3%) tai yliopistolle (4%). Valmistuneista 5% työllistyy muualle tai työskentelee yrittäjinä. Esimerkkejä vastavalmistuneiden työnantajista alla.

Employers

Suosituimmat toimialat

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (23%), ICT ja Teleala (15%) ja finanssiala (14%).

biz students' fields

Työpaikkoja haetaan eniten somen kautta:

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat sosiaalinen media (kuten LinkedIn) (38%) ja henkilökohtaiset kontaktit (27%). Työpaikkaportaaleja, kuten Aallon JobTeaser (21%) ja Oikotie/Monster (21%) suosittiin yli yritysten omien sivujen (20%).

tapoja saada ensimmäinen työ
Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Oheisessa kuvassa on esitettynä viisi vuotta valmistumisen jälkeen tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan viisi tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa.

Vastaajat listasivat myös monia muita tärkeäksi kokemiaan taitoja, kuten
•    viestintä englannin kielellä
•    koordinointi- ja organisointitaidot
•    stressinsietokyky
•    projektinhallintataidot
•    tiedonhankintataidot
•    ICT taidot
•    perusteiden tuntemus liiketoiminnasta / taloushallinnosta
•    esiintymistaidot
•    verkostoitumistaidot
•    neuvottelutaidot
•    viestintä suomen kielellä
•    monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen

 

Aino Huovio

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
people sitting

Aalto-yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 3. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2017 maisteriksi ja vuonna 2019 tohtoriksi valmistuneille.

Uutiset
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

KTM-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kertovat kokemuksestaan hiljattain valmistuneet kauppatieteiden maisterit

Opetuksen kehittämisessä huomioidaan tarkasti myös uraseurantakyselyihin saadut vastaukset.

Uutiset
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
Ekonominaukio 1 Building

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu