Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin ja kokevat tekevänsä mielekästä työtä. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Uraseurantojen valtakunnalliset tulokset ovat julkisesti saatavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen-tietopalvelussa PowerBI-raporttina. Voit myös tutustua viimeisimpiin Kauppakorkeakoulun uraseurantakyselyn tuloksiin tästä uutisesta. Vipusesta löytyy myös muuta tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan. Tämän sivun tietolähteinä ovat vuonna 2022 (sijoittumiskyselyyn vastanneet, vastausprosentti 35%) ja 2018 (uraseurantakyselyyn vastanneet, vastausprosentti 42%) valmistuneet kauppatieteiden maisterimme.

Valmistuneiden profiili

Kaikista vuonna 2022 valmistuneista maistereistamme 51% oli naisia ja 49% miehiä. Valmistuneista 14% oli kansainvälisiä opiskelijoita.

Työskentely terveemmän planeetan ja osallistavien yhteiskuntien puolesta tekee työstäni hyvin merkityksellistä, vaikka työskentelen monikansallisessa yrityksessä.

Kauppakorkeakoulusta vuonna 2022 maisteriksi valmistunut sijoittumiskyselyssä

Monet valmistuneista, jotka vastasivat sijoittumiskyselyyn vuosi valmistumisen jälkeen, totesivat, että heidän työnsä on monin tavoin mielekästä. Valmistuneet sanovat esimerkiksi, että heillä on mahdollisuus auttaa ihmisiä ja asiakkaita, olla mukana vaikuttamassa markkinoinnin kautta yhteiskuntaan, olla mukana tekemässä yrityksen toiminnasta kestävämpää tai vaikka parantamassa julkisen hallinnon palveluita erilaisten projektien kautta. Monet kyselyyn vastanneista kokivat, että kun työ on merkityksellistä yrityksen, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta, se tuo merkityksellisyyttä myös omaan työhön.

Vastanneet ovat erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa työllistymisen kannalta. He myös suosittelevat opintoja ja sanovat, että työnantajat arvostavat tutkintoa.

Valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoon

Opiskelijoista 84 % työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 84 % työllistyi jo ennen valmistumistaan. 

Vuoden kuluttua valmistumisesta 93 % valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä, 3 % oli tohtoriopiskelijoita ja 2 % opiskeli toista tutkintoa. 1 % oli työttömänä.

Missä

Työelämässä olevista valmistuneista 8 % työllistyi ulkomaille ja 92 % Suomeen. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Useimmat valmistuneet työskentelevät isoissa yrityksissä

Suurin osa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneista työllistyy suuriin (61 %) ja pieniin ja keskisuuriin (25 %) yrityksiin. Valmistuneet työllistyvät myös kuntiin (6 %), yliopistoihin (6 %), valtiolle (1 %), ammattikorkeakouluihin (1 %) ja 2 % työllistää itsensä. Alla on esimerkkejä valmistuneiden työnantajista vuosi valmistumisesta.

Esimerkkejä valmistuneidemme työnantajista vuosi valmistumisesta

Suosituimmat toimialat ja palkkaus

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (24 %), finanssiala (16 %) ja teollisuus (9 %). 

Löydät alta kaikki toimialat vuosi valmistumisesta sekä tietoa palkoista yhden vuoden päästä ja viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Valmistuneiden toimialoja
Valmistuneiden palkka

Työpaikkoja haetaan eniten sosiaalisen median kautta

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat sosiaalinen media (kuten LinkedIn) (49 %), yritysten omat sivut (26 %) sekä työpaikkaportaalit (esim. Duunitori, Oikotie) (26 %). Valmistuneet käyttivät työnhakuun monipuolisesti myös muita kanavia.

Työnhaun kanavat
Tärkeät työelämätaidot

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Viisi vuotta valmistumisen jälkeen syksyllä 2023 tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan kymmenen tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa on listattu alle tärkeysjärjestyksessä.

 1. Kyky oppia ja omaksua uutta
 2. Ongelmanratkaisutaidot
 3. Analyyttiset ja systemaattisen ajattelun taidot
 4. Itseohjautuvuus / oma-aloitteisuus
 5. Yhteistyötaidot
 6. Tiedonhankintataidot
 7. Viestintä englannin kielellä
 8. Koordinointi- ja organisointitaidot
 9. Stressinsietokyky
 10. Projektinhallintataidot
Quote

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
Students sitting at Aalto University School of Business
Uutiset
people sitting

Aalto-yliopistosta valmistuneita maistereita ja tohtoreita arvostetaan työelämässä

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 2. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2018 maisteriksi ja vuonna 2020 tohtoriksi valmistuneille.

Uutiset
people sitting

Aalto-yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 3. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2017 maisteriksi ja vuonna 2019 tohtoriksi valmistuneille.

Uutiset
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

KTM-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kertovat kokemuksestaan hiljattain valmistuneet kauppatieteiden maisterit

Opetuksen kehittämisessä huomioidaan tarkasti myös uraseurantakyselyihin saadut vastaukset.

Uutiset
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
Aalto University School of Business offers wide range of career services for our students

Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat monipuolisia palveluita opiskelijoillemme.

Kauppakorkeakoulu
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: