Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Photo: Unto Rautio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 14 suomalaista yliopistoa.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden profiili

Vuonna 2019 valmistuneista noin puolet olivat naisia (49%) ja puolet miehiä (51%). Valmistuneista 16% oli ulkomaalaisia. Valmistuneiden keski-ikä oli 28.

97% valmistuneista on tyytväisiä tutkintoonsa työllistymisen näkökulmasta, 97% suosittelisi opintojaan muille, 97% kokee työnantajien arvostavan tutkintoa
Kuukausittainen bruttopalkka yhden vuoden kuluttua valmistumisesta: keskiarvo 4021 euroa, mediaani 4200 euroa. Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta keskiarvo 5680 euroa, mediaani 5100 euroa.

Opiskelijoista 83% työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 83% työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vuoden kuluttua valmistumisesta 98% valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä (loppu 2% sisältää jatko-opiskelijat sekä ne, jotka päättivät olla etsimättä töitä heti valmistumisen jälkeen).

Suomen kartta ja teksti: 91,5% työskentelee Suomessa, sekä maailmankartta ja teksti: 8,5% työskentelee ulkomailla

Työelämässä olevista valmistuneista 8,5% työllistyi ulkomaille ja 91,5% Suomeen. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa ja Aasiassa.

Kuvassa olevat työnimikkeet: business analyst, consultant, analyst, associate, development manager, marketing manager, sales manager, controller, project manager ja communications specialist

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Eniten valmistuneita työllistävät suuret yritykset

Valtaosa valmistuneista työllistyy suuriin (57%) tai pieniin ja keskisuuriin (24%) yrityksiin. Osa työllistyy valtiolle (3%) tai yliopistolle (7%). Valmistuneista 9% työllistyy muualle tai työskentelee yrittäjinä. Esimerkkejä vastavalmistuneiden työnantajista alla.

Sanapilvi jossa 24 eri työnantajaa, kuten Deloitte, Aalto University, IBM, EY, KBMG ja KONE

Lähes 30% työllistyy konsultointiin

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (28%), finanssiala (18%) sekä ICT ja Teleala (11%).

Ympyrädiagrammi, joka esittää Kauppatieteiden maisterien yleisimmät työllistymisalat. Sivun tekstissä mainittujen lisäksi diagrammnissa on esillä Julkinen sektori/non-profit 8%, teollisuus 8%, media/markkinointi 6%, kuluttajatuotteet 4%, matkailu-ala 3% ja vähittäismyynti 3%

Työpaikkoja haetaan eniten somen kautta sekä työpaikkaportaaleista

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat sosiaalinen media (kuten LinkedIn) (29%) ja työpaikkaportaalit (esimerkiksi Monster, Oikotie) (25%). Aalto CareerWebin työpaikkaportaali (21%) oli sekin suosittu. Monet saivat työpaikan henkilökohtaisten kontaktiensa ja verkostojensa kautta (21%). Jotkut puolestaan löysivät työpaikan yritysten omilta verkkosivuilta (21%), kun taas osa oli ottanut suoraan yhteyttä työnantajaan esimerkiksi avoimella hakemuksella (12%).

Diagrammi jossa esillä yleisimmät työnhaun kanavat.
Kuvassa vastaajien mukaan 5 tärkeintä taitoa työelämässä: itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, analyyttiset ja systemaattiset taidot, kyky oppia ja omaksua uutta sekä ongelmanratkaisutaidot.

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Oheisessa kuvassa on esitettynä viisi vuotta valmistumisen jälkeen tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan viisi tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa.

Vastaajat listasivat myös monia muita tärkeäksi kokemiaan taitoja, kuten

 • stressinsietokyky
 • viestintä englannin kielellä
 • koordinointi- ja organisointitaidot
 • tiedonhankintataidot
 • projektinhallintataidot
 • ICT taidot
 • esiintymistaidot
 • neuvottelutaidot
 • verkostoitumistaidot
 • monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen
 • luovuus

 

Aino Huovio

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
Four happy students in Aalto BIZ. Photo: Unto Rautio / Aalto University

Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden mukaan heidän työnantajansa arvostavat KTM-tutkintoa

Uraseurantakyselyt antavat arvokasta tietoa opetuksen kehittämisen tueksi.

Uutiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu