Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin ja kokevat tekevänsä mielekästä työtä. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

2018 maisteriksi valmistunut, vastaa uraseurantakyselyyn ja jaa meille kokemuksiasi tutkinnostasi ja työelämän vaatimuksista. Saat kyselyn sähköpostilla, kirjeitse tai tekstiviestillä. Uraseurantakysely on käynnissä 2.10.–11.12.2023. Lämmin kiitos!
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Uraseurantojen valtakunnalliset tulokset ovat julkisesti saatavilla OKM:n Vipunen-tietopalvelussa PowerBI-raporttina. Voit myös tutustua viimeisimpiin Kauppakorkeakoulun uraseurantakyselyn tuloksiin tästä uutisesta.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan. Tämän sivun tietolähteinä ovat vuonna 2021 (sijoittumiskyselyyn vastanneet) ja 2017 (uraseurantakyselyyn vastanneet) valmistuneet kauppatieteiden maisterimme.

Valmistuneiden profiili

Kaikista vuonna 2021 valmistuneista maistereistamme 46% oli naisia ja 54% miehiä. Valmistuneista 13% oli kansainvälisiä opiskelijoita.

Koen työni erittäin mielekkääksi, koska teen työtä ajankohtaisten aiheiden ja asiakkaiden parissa, joilla on vaikutusta koko yhteiskuntaan.

Kauppakorkeakoulusta vuonna 2021 maisteriksi valmistunut sijoittumiskyselyssä

Monet valmistuneista, jotka vastasivat sijoittumiskyselyyn vuosi valmistumisen jälkeen, totesivat, että heidän työnsä on monin tavoin mielekästä. Valmistuneet sanovat esimerkiksi, että heillä on mahdollisuus auttaa ihmisiä ja asiakkaita, olla mukana luomassa uutta teknologiaa paremman yhteiskunnan rakentamiseksi, olla mukana optimoimassa logistiikan vähittäiskaupan toimitusketjua tai vaikka parantamassa julkisen hallinnon palveluita erilaisten projektien kautta. Monet kyselyyn vastanneista kokivat, että kun työ on merkityksellistä yrityksen, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta, se tuo merkityksellisyyttä myös omaan työhön.

Vastanneet ovat erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa työllistymisen kannalta. He myös suosittelevat opintoja ja sanovat, että työnantajat arvostavat tutkintoa.

Tyytyväisyys tutkintoon

Opiskelijoista 77 % työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 77 % työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vuoden kuluttua valmistumisesta 99 % valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä ja 1 % oli tohtoriopiskelijoita.

Työssä Suomessa vs. ulkomailla

Työelämässä olevista valmistuneista 8 % työllistyi ulkomaille ja 92 % Suomeen. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

Tehtävänimikkeitä

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Employers

Suosituimmat toimialat ja palkkaus

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (28 %), finanssiala (13 %) ja ICT ja Teleala (12 %). 

Löydät alta kaikki toimialat vuosi valmistumisesta sekä tietoa palkoista yhden vuoden päästä ja viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Valmistuneiden toimialat
Kuukausittainen bruttopalkka

Työpaikkoja haetaan eniten sosiaalisen median kautta

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat sosiaalinen media (kuten LinkedIn) (39%), työpaikkaportaalit (esim. Duunitori, Oikotie) (25 %) ja yritysten omat sivut (23 %). Valmistuneet käyttivät työnhakuun monipuolisesti myös muita kanavia.

Työnhaun kanavat
Tärkeimmät taidot työelämässä

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Viisi vuotta valmistumisen jälkeen tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan kymmenen tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa on listattu alle tärkeysjärjestyksessä.

 1. Kyky oppia ja omaksua uutta
 2. Ongelmanratkaisutaidot
 3. Itseohjautuvuus / oma-aloitteisuus
 4. Analyyttiset ja systemaattisen ajattelun taidot
 5. Yhteistyötaidot
 6. Koordinointi- ja organisointitaidot
 7. Viestintä englannin kielellä
 8. Tiedonhankintataidot
 9. Stressinsietokyky
 10. Projektinhallintataidot
Opiskelijoita tietokoneiden edessä ja lainaus kyselyyn vastanneelta opiskelijalta.

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
Students sitting at Aalto University School of Business
Uutiset
people sitting

Aalto-yliopistosta valmistuneita maistereita ja tohtoreita arvostetaan työelämässä

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 2. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2018 maisteriksi ja vuonna 2020 tohtoriksi valmistuneille.

Uutiset
people sitting

Aalto-yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 3. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2017 maisteriksi ja vuonna 2019 tohtoriksi valmistuneille.

Uutiset
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

KTM-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kertovat kokemuksestaan hiljattain valmistuneet kauppatieteiden maisterit

Opetuksen kehittämisessä huomioidaan tarkasti myös uraseurantakyselyihin saadut vastaukset.

Uutiset
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: