Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Photo: Unto Rautio

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, sijoittumista työelämään 1 vuoden kuluttua sekä urakehitystä 5 vuoden kuluttua. 5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 14 suomalaista yliopistoa.

Sijoittumiskysely vuosi sitten valmistuneille maistereille on oma kyselymme, ja valtaosa tämän sivun informaatiosta perustuu tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden profiili

Vuonna 2018 valmistuneista puolet olivat naisia ja puolet miehiä. 15% valmistuneista oli ulkomaalaisia. Valmistuneiden mediaani-ikä oli 28.

97% valmistuneista on tyytväisiä tutkintoonsa työllistymisen näkökulmasta, 98% suosittelisi opintojaan muille, 98% kokee työnantajien arvostavan tutkintoa
Kuukausittainen bruttopalkka yhden vuoden kuluttua valmistumisesta: keskiarvo 4225 euroa, mediaani 3800 euroa. Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta keskiarvo 5333 euroa, mediaani 4950 euroa.

Opiskelijosta 85% työllistyi jo ennen valmistumista

Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoistamme 85% työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vuoden kuluttua valmistumisesta 93% valmistuneista oli työelämässä tai yrittäjinä (loppu 7% sisältää jatko-opiskelijat sekä ne, jotka päättivät olla etsimättä töitä heti valmistumisen jälkeen).

Työelämässä olevista valmistuneista 18% työllistyi ulkomaille ja 85% Suomeen. Osa vastaajista sanoi työskentelevänsä samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

Suomen kartta ja teksti: 85% työskentelee Suomessa, sekä maailmankartta ja teksti: 18% työskentelee ulkomailla

Työelämässä olevista valmistuneista 18% työllistyi ulkomaille ja 85% Suomeen. Osa vastaajista sanoi työskentelevänsä samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Ulkomaille työllistyneistä valtaosa työskenteli Euroopan maissa.

Kuvassa olevat työnimikkeet: business analyst, consultant, analyst, associate, development manager, marketing manager, sales manager, controller, project manager ja communications specialist

Tuoreet kauppatieteiden maisterit kertovat työskentelevänsä yli sadalla eri työnimikkeellä, yllä joitakin esimerkkejä niistä.

Eniten valmistuneita työllistävät suuret yritykset

Valtaosa valmistuneista työllistyy suuriin (63%) tai pieniin ja keskisuuriin (23%) yrityksiin. Osa työllistyy valtiolle (3%) tai yliopistolle (3%). Valmistuneista 8% työllistyy muualle tai työskentelee yrittäjinä. Esimerkkejä vastavalmistuneiden työnantajista alla.

Sanapilvi jossa 24 eri työnantajaa, kuten Deloitte, Aalto University, IBM, EY, KBMG ja KONE

Lähes joka kolmas työllistyy konsultointiin

Valmistuneet työllistyvät useille eri toimialoille. Suosituimpia toimialoja ovat konsultointi (32 %), finanssiala (18 %), ICT (16 %) sekä vähittäismyynti ja kuluttajatuotteet (9 %).

Ympyrädiagrammi, joka esittää Kauppatieteiden maisterien yleisimmät työllistymisalat. Sivun tekstissä mainittujen lisäksi diagrammnissa on esillä Julkinen sektori/non-profit 7%, teollisuus 5%, markkinointi/media/viestintä 2%, terveydenhuoltoala 2%, logistiikka-ala 2% ja muut alat 7%

Työpaikkoja haetaan eniten yritysten verkkosivuilta ja somen kautta

Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneille tärkeimpiä kanavia työnhakuun ovat organisaatioiden omat nettisivut (35 %) ja sosiaalinen media, esimerkiksi LinkedIn (29 %). Aalto CareerWebin työpaikkaportaali (23 %) oli sekin suosittu. Monet löysivät avoimia työpaikkoja henkilökohtaisten kontaktiensa ja verkostojensa kautta (22 %) tai muiden uraportaalien kautta (17 %). Jotkut saivat työpaikan aikaisempien työsuhteiden kautta (15 %), kun taas työnantajat olivat olleet suoraan yhteydessä toisiin (11 %).

Pylväsdiagrammi: yleisimmät työnhaunkanavat
Kuvassa vastaajien mukaan 5 tärkeintä taitoa työelämässä: itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky, kyky oppia ja omaksua uutta sekä ongelmanratkaisutaidot.

Tärkeimmät taidot nykyisessä työtehtävässä

Oheisessa kuvassa on esitettynä viisi vuotta valmistumisen jälkeen tehdyn uraseurantakyselyn vastaajien mukaan viisi tärkeintä nykyisessä työtehtävässä tarvittavaa taitoa.

Vastaajat listasivat myös monia muita tärkeäksi kokemiaan taitoja, kuten

 • organisointi- ja koordinointitaidot
 • analyyttinen ja systemaattinen ajattelu
 • tiedonhankintataidot
 • viestintä englannin kielellä
 • projektinhallintataidot
 • tieto- ja viestintätekniikan taidot
 • neuvottelutaidot
 • luovuus
 • monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen
 • yrittäjyystaidot
Aino Huovio

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services

Tutustu lisäksi

Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
Ekonominaukio 1 Building

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kauppakorkeakoulu
Four students are doing group work on their laptops.

Opiskelu ja ohjelmat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu. Tarjoamme opiskelijoillemme syvällisen oppimiskokemuksen sekä mahdollisuuksia ratkaista reaalimaailman haasteita kansainvälisessä ja monialaisessa ympäristössä. Tuemme opiskelijoiden kehittymistä tulevaisuuden arvostetuiksi asiantuntijoiksi, innovatiivisiksi yrittäjiksi ja vastuullisiksi liike-elämän johtajiksi ja yhteiskunnallisiksi toimijoiksi.

Kauppakorkeakoulu
Aalto University / School of Business / campus

Työnantajille

Kauttamme tavoitat kauppatieteiden opiskelijat monin tavoin. Julkaisemme työpaikkailmoituksia, välitämme rekrytointiviestejä, järjestämme ura- ja rekrytointitapahtumia ja paljon muuta.

Kauppakorkeakoulu
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu