Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Unto Rautio

Uraseurantakysely

Uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti viisi vuotta sitten valmistuneille. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Perustieteiden korkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella.

95 % työnantajista arvostaa vastaajien tutkintoa sekä 95 % vastaajista suosittelisi tutkintoa toisille.

95 % vastaajista oli tyytyväisiä tutkintoonsa suhteessa omaan uraansa.

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta

Valmistuneista suurin osa työllistyy suuriin (46 %) sekä pieniin ja keskisuuriin (32 %) yrityksiin. Myös yliopisto työllistää valmistuneita (12 %) ja yrittäjinä toimii 6 % viisi vuotta sitten valmistuneista. Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät 2 % valmistuneista.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta

99 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Keskipalkka vastanneilla 2022 syksyllä on 5850 € (mediaani).

Työllistyminen ja palkka
Tärkeimmät työssä tarvittavat taidot
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: