Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa työllistymisestä viisi vuotta valmistumisesta sekä urakehityksestä.
Unto Rautio

Uraseurantakysely

Uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti viisi vuotta sitten valmistuneille. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Insinööritieteiden korkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella.

95 % työnantajista arvostaa vastaajien tutkintoa sekä 94 % vastaajista suosittelisi insinööritieteiden tutkintoa toisille.

92 % vastaajista oli tyytyväisiä tutkintoonsa suhteessa omaan uraansa.

työnimikkeet

Viisi vuotta sitten valmistuneista suurin osa työllistyy suuriin (55 %) sekä pieniin ja keskisuuriin (21 %) yrityksiin. Valmistuneita työllistävät myös kunnat 7 %, valtio 6 % ja yliopisto 4 %. Yrittäjinä toimii 4 % vastaajista.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta

99 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Vastaajien keskipalkka 4650 € (mediaani).

Kysely toteuttiin syksyllä 2022.

Työllistyminen ja palkka
Tärkeimmät työssä tarvittavat taidot

Katso myös

Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: