Samarbete

Utexaminerade studenter från Aalto-universitetet i arbetslivet

Den här sidan innehåller information om arbetsmarknadssituationen för utexaminerade magistrar från Aalto-universitetet och deras karriärutvecklingar.
Photo: Unto Rautio

Undersökning för karriäruppföljning

Aalto-universitetets karriärtjänst följer karriärutvecklingen och arbetsmarknadssituationen för utexaminerade magisterstudenter efter deras examen. Karriärundersökning genomförs som en del av en nationell undersökning av utexaminerade akademiker tillsammans med Aarresaaris nätverk för arbetslivs- och karriärtjänster som representerar 13 finska universitet. Resultaten på denna sidan är baserade på resultaten från undersökning för karriäruppföljning för magistrar som utexaminerad i 2016.

Utexaminerade magisterstudenter anser att deras examen värdesätts av arbetsgivare

Baserat på den senaste undersökningen för karriäruppföljning har utexaminerade magisterstudenter avancerat inom olika karriärer under de senaste fem åren. 

Av de som slutförde sin magisterexamen vid Aalto-universitetet för fem år sedan var 92 procent nöjda med sin examen när det kom till karriären.  83 procent var ense om att färdigheterna och kunskapen de fått med sig kommer väl tillpass i deras nuvarande jobb och 94 procent skulle rekommendera sin examen till andra. 95 procent av utexaminerade magisterstudenter från Aalto-universitetet höll med uttalandet ”Examensgraden värderas av arbetsgivare”.

Respondenterna identifierade förmågan att lära och absorbera nya saker, problemlösningsfärdigheter, färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande och självständighet som de viktigaste färdigheterna som behövs i arbetet.

91% Finland, 9% utomlands

Mer information

Susanna Saarinen 
Specialist, Career Coach 
Advancement and Corporate Engagement
[email protected]

Tanja Makkonen
Senior Manager, Career Services
School of Business External Relations
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat