Utexaminerade studenter från Aalto-universitetet i arbetslivet

Den här sidan innehåller information om arbetsmarknadssituationen för utexaminerade studenter från Aalto-universitetet och deras karriärutvecklingar.
Photo: Unto Rautio

Undersökningar för karriäruppföljning

Aalto-universitetets karriärtjänst följer karriärutvecklingen och arbetsmarknadssituationen för utexaminerade magisterstudenter efter deras examen och 2–3 år efter examen för doktorander. Karriärundersökningarna genomförs som en del av en nationell undersökning av utexaminerade akademiker tillsammans med Aarresaaris nätverk för arbetslivs- och karriärtjänster som representerar 14 finska universitet. 

Utexaminerade magisterstudenter anser att deras examen värdesätts av arbetsgivare

Baserat på den senaste undersökningen för karriäruppföljning har utexaminerade magisterstudenter avancerat inom olika karriärer under de senaste fem åren.  97 % hade anställning och de flesta av de utexaminerade arbetade inom förvaltning, utveckling och administration.

Av de som slutförde sin magisterexamen vid Aalto-universitetet för fem år sedan var 90 % nöjda med sin examen när det kom till karriären.  87 % var ense om att färdigheterna och kunskapen de fått med sig kommer väl tillpass i deras nuvarande jobb och 92 % skulle rekommendera sin examen till andra. Nästan 96 % av utexaminerade magisterstudenter från Aalto-universitetet höll med uttalandet ”Examensgraden värderas av arbetsgivare”.

Baserat på resultatet såg utexaminerade studenter från Aalto-universitetet arbetserfarenhet och förmågan att kommunicera de egna färdigheterna som de viktigaste faktorerna i att hitta anställning. Respondenterna identifierade förmågan att lära och absorbera nya saker, problemlösning, självständighet och ett analytiskt och systematiskt tänkande som de viktigaste färdigheterna som behövs i arbetet och som utvecklas vid universitet.

Hälften av de utexaminerade doktoranderna arbetar för företag

Baserat på den senaste uppföljningsundersökningen av utexaminerade doktorander från 2014 var nästan hälften av dem anställda vid ett privat eller statligt företag, mindre än en tredjedel vid ett universitet och mindre än en tiondel arbetade som entreprenör eller frilansare. 90 % av respondenterna var ense om att färdigheterna och kunskaperna som de lärt sig kommer väl tillpass i deras nuvarande arbete. 85  av dem var nöjda med sin examen i fråga om karriären.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat