Tutkimus ja taide

Lehtorien urajärjestelmä

Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorit keskittyvät työssään erityisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi he osallistuvat tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä, sillä vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.
Opiskelijalla kynä kädessä

Lehtorien urajärjestelmän periaatteet

Lehtorien urajärjestelmä on ensisijaisesti tarkoitettu Aalto-yliopiston kandidaattitason tutkinto-ohjelmissa opettaville opettajille, käytännön kurssien ja ammatillisten kurssien opettajille ja kielten opettajille. Opetusvastuu maisteri- ja tohtoriohjelmissa on mahdollinen lehtorin hankittua niihin vaaditun pätevyyden (tieteellinen, taiteellinen, pedagoginen). Vastuu opetuksen kehittämisessä ja opetuksen johtamisessa kasvaa palvelusvuosien lisääntyessä.

Aallon lehtorien urajärjestelmässä on kolme tasoa: yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori ja vanhempi yliopistonlehtori. Nimikkeitä käytetään seuraavasti:

 • Yliopisto-opettajataso: Yliopisto-opettaja
 • Yliopistonlehtoritaso: Lehtori-nimike niille, joilla ei ole tohtorintutkintoa ja yliopistonlehtori-nimike niille, joilla on tohtorintutkinto tai vastaavia merkittäviä taiteellisia ansioita.
 • Vanhempi yliopistonlehtori -taso: Vanhempi yliopistonlehtori
Lehtorit

Lehtorien työnkuva

Aallon lehtorien urajärjestelmään kuuluvien päävelvollisuus on opettaminen, ja sitä täydennetään sovitulla tutkimustehtävien ja/tai vastaavien taiteellisten tehtävien ja tiedeyhteisön palvelutehtävien ja pedagogisen johtamisen yhdistelmällä. Työajan jakamisesta opetukseen ja muihin velvollisuuksiin sovitaan laitoksen johtajan kanssa. 

Yleiset työajan kohdentamisperiaatteet lehtorien urajärjestelmässä on kuvattu seuraavasti:

lehtorit työaika

Rekrytointi lehtoriuralle

Lehtorien urajärjestelmään rekrytoitaessa hyödynnetään kansainvälistä kilpailullista rekrytointia huomioiden laitoksen ja tutkimusalan tarpeet. Pyrkimyksenä on edistää korkealaatuista opetusta ja pedagogista osaamista. Lehtorien urajärjestelmään pyritään rekrytoimaan henkilöitä, joilla nähdään olevan hyvät mahdollisuudet edetä lehtorien urajärjestelmässä. Rekrytoitaessa varmistetaan prosessin oikeudenmukaisuus ja avoimuus ja säilytetään prosessi samalla mahdollisimman yksinkertaisena. Tarkemman kuvauksen lehtorin urajärjestelmästä löydät täältä.

Ohjeet opetusportfolion tekemiseen löydät täältä (englanniksi).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu