Palvelut

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla

Inklusiivisia opetuskäytännot ovat erottamaton osa korkealaatuisia opetuskäytäntöjä, joten inklusiiviset opetuskäytännöt vaikuttaa kaikkiin kurssin ja oppimiskokemuksen osiin. Yksi inklusiivista opetus- ja oppimiskäytännöistä on luoda yhdenvertainen ja mukava ilmapiiri kaikille opiskelijoille. Tämä on yksi tärkeä askel kohti kunnioittavaa, kannustavaa ja tuottavaa kurssin oppimisympäristöä, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.
Group of student working together
Monimuotoinen joukko opiskelijoita työskentelemässä yhdessä.

Turvallisuuden tunne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset kuvittelevat tapahtuvan toimintansa seurauksena ja miten mukavaksi he tuntevat olonsa ympäristössään. Turvallisuuden tunne ei vaikuta ainoastaan tähän, vaan myös henkilön kykyyn oppia, keskittyä ja toimia järjestelmällisesti. Turvattomuus opetus- ja oppimistilanteissa saattaa johtaa osallistumisen ja vuorovaikutuksen puutteeseen, jakamattomuuteen ja kokeilemattomuuteen, ja siihen, ettei tunne olevansa yhteisön täysivaltainen jäsen.

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla tukee oppimistavoitteiden saavuttamista: ne auttavat selkiyttämään odotuksia, kasvattamaan opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistävät opiskelijoiden kykyä työskennellä moninaisten ihmisten kanssa ja kehittää työelämätaitojaan. Jokainen opettaja on rakentamassa yhteisöä ja ilmpiiriä, jossa kaikki oppilaat tuntevat kuuluvansa yhteen ja ovat halukkaita osallistumaan keskusteluun. Voit aloittaa omalla kurssillasi tai opiskelijaryhmällä.

Miten lähteä liikkeelle? 

Yksi toimiva käytäntö voisi olla aloittaa kurssi sopimalla yhteisesti osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen ohjeista. Tämä tarkoittaa  opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken yhteisesti keskusteltuja ja sovittuja periaatteita välittävään ja huomaavaiseen vuorovaikutuseen. Linjauksiin voi olla hyvä palata myös kurssin aikana.

Sivun alalaidasta löydät kalvopohjan, jonka voit kopioida ja muokata omaa kurssia tai muuta tapahtumaa varten sopivaksi.

Muista myös keskustella opiskelijoiden kanssa oppimistavoitteista, kurssin sisällöstä ja arviointiperusteista. Varmista, että he ymmärtävät nämä ja palatkaa tavoitteisiin kurssin aikana ja sen lopussa, nähdäksesi olletteko saavuttanut nämä. Käytä erilaisia ​​palautemenetelmiä, opettajalähtöisen palautteen lisäksi kannattaa myös käyttää vertaispalaute tai anonyymia arviointia. Kerää palautetta kurssin aikana ja sen lopussa kehittääksesi opetustasi edelleen.

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteet

Lataa ja muokkaa kurssille sopivaksi

Voit ladata ja vapaasti muokata ja käyttää alla olevaa diaa tarkoitukseesi sopivalla tavalla. On tärkeää, että ohjeet esitellään ja niistä sovitaan niin ryhmässä kuin pienemmissäkin ryhmissä. Tämä luettelo ei ole täydellinen eikä sovi kaikkiin tarkoituksiin. Voit vapaasti muokata tai tehdä lisäyksiä kurssin aikana. Muista yhteinen vastuu siitä, että yhteisöstämme tulee turvallinen ja tervetullut kaikille.

Aalto  logo

Kehittäminen

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään yhteisömme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja osallisuutta. Toimintamallissamme ja kehittämisen tavassa korostamme yhteisöosallistamista, vastuuttamista ja proaktiivisuutta.

Aalto-yliopisto
People doing group work, photo by Aleksi Poutanen

Yhteisö

Korkeakouluissamme ja yksiköissämme on käynissä laaja kirjo inspiroivia monimuotoisuutta edistäviä tapahtumia ja aloitteita.

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut
Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: