Opettajan käsikirja

Oppimisen arviointi Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa oppimisen arviointi on tarkkaan mietitty pedagoginen prosessi, jolla halutaan tukea oppimista, ei vain mitata sitä. Se on aina kiinteästi yhteydessä kurssin ja opetussuunnitelman tavoitteisiin ja osaamistavoitteisiin. Tavoitteet ja osaamistavoitteet vahvistetaan koulutusohjelmien kaksivuotisissa opetussuunnitelmissa.

Kurssin arviointimatriisi, jossa kerrotaan tiiviisti kurssilla saavutettava osaaminen, laaditaan aina kurssin osaamistavoitteiden perusteella. Osaamistavoitteet määritellään ja vahvistetaan kahden vuoden välein opetussuunnitelmaprosessissa. Arviointikäytännöt suunnittelee ja valitsee kunkin kurssin opettaja.

Arviointia voidaan lähestyä monin tavoin. Tässä osiossa esitellään muutamia yleisesti käytettyjä vaihtoehtoja.
Teacher's handbook illustration: pencil
Opettajan käsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää opettajapalvelut.

Erilaisia arviointitapoja

Aalto-yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on suuri määrä erilaisia opetusperinteitä, ohjelmaprofiileja ja tutkintoja. Opettajana on hyvä ymmärtää Aallon opetus- ja oppimiskontekstien laajuus ja pohtia niiden pedagogisia mahdollisuuksia.

Opiskelijoille kursseilla annettavat tehtävät voivat olla tieteellisiä tekstejä, opinto- tai projektiraportteja, esseitä, muotoilu- ja suunnittelutehtäviä, produktioita, portfolioita tai taideteoksia.  Oppimista voi myös arvioida kokeella, jonka voi tehdä joko luentosalissa tai verkossa. 

On hyvä keskustella arvioinnista eri Aallon korkeakouluista tulevien kollegoiden kanssa ja oppia toisten tieteenalojen tai opetusperinteiden käytännöistä.

Oppimisen arviointi viittaa niihin tapoihin, työkaluihin ja käytäntöihin, joita käytetään sen mittaamiseen, miten opiskelijan hankkima osaaminen suhteutuu kurssin osaamistavoitteisiin. Tärkeimpiä harkittavia asioita arviointitapaa valitessa ovat:

  • Mitä arvioidaan?
  • Miten oppimista arvioidaan?
  • Miten arviointi tehdään?
  • Kuka arvioi?

Akateemisesta ohjauksesta ja opinnäytteiden arvioinnista saat lisätietoa oman koulusi oppimispalveluista.

Arviointiperiaatteet

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt

Aalto-yliopiston suositukset opintosuoritusten hallintaan

Arvosanat tulee ensisijaisesti tallentaa MyCoursesin Arviointeihin. Sekä MyCourses-aktiviteettien että ulkoisten arvosteltujen aktiviteettien tulee olla MyCourses oppimisympäristön Arvioinneissa
Kurssin arvioinnin tulee olla läpinäkyvää muille kurssin opettajille. Jos käytät tiettyjä arviointikaavoja, niiden on oltava muiden opettajien saatavilla, ja arviointitiedostot tulee tallentaa MyCoursesiin vain opettajille rajoitettuun osioon.
Arvostelutietoja ei tule säilyttää opettajan tietokoneella. Kun arvosanatiedot on ladattu takaisin MyCoursesiin tai Sisuun, opiskelijatietoja ja arvosanoja sisältävät tiedostot on poistettava.
Arviointikriteerit tulee sisällyttää kurssiesitteeseen ja viestiä opiskelijoille kurssin alussa.


Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

Digitaalinen arviointi ja tenttiminen

Digitaalinen arviointi ja sähköiset tentit

Digitaalinen eli sähköinen arviointi tuo opintoihin joustavuutta ja mahdollistaa uusia arviointitapoja. Aallossa käytetään useita digitaalisen oppimisen arvioinnin ja sähköisten tenttien palveluita: MyCoursesin tehtävät ja aktiviteetit, etävalvotut tentit, EXAM, Turnitin ja Safe Exam Browser (SEB). Tältä sivulta löydät lyhyet kuvaukset kaikista palveluistamme sekä hyödyllisiä linkkejä. Palvelut ovat yliopiston tukemia, tietoturvallisia ja moneen tilanteeseen sopivia.

Lue lisää
Teacher's handbook illustration: pencil

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kurssipalautetyökalu löytyy MyCoursesista. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

Lue lisää kurssipalautteesta Aalto-yliopistossa.
student, learning center, library

Sisu ja MyCourses 

Sisu ja MyCourses ovat digitaalisia alustoja. Ne ovat tarpeen kaikille opettajille, sillä niillä hallinnoidaan opiskelijoiden tietoja, kurssien sisältöjä ja kulkua, mukaan lukien tehtäviä, oppimateriaaleja, yhteistyötä, opiskelijoiden viestintää ja arviointia.

Sisu ja MyCourses: ydinjärjestelmät ja niiden keskinäiset yhteydet

Miten kurssien verkkotyötilat luodaan? Kaikkien Aallossa opetettavien kurssien tiedot löytyvät opintotietojärjestelmä Sisusta. MyCourses-verkkotyötilat luodaan automaattisesti Sisussa olevien kurssitietojen perusteella.

Lue lisää
Sisu ja MyCourses käyttöliittymät

Arvot, jotka ohjaavat arviointiperiaatteita Aalto-yliopistossa

Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Aalto-yliopiston strategia – Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisiin arvoihin – vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Strategiamme
Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: