Opettajan käsikirja

Oppimisen arviointi Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa oppimisen arviointi on tarkkaan mietitty pedagoginen prosessi, jolla halutaan tukea oppimista, ei vain mitata sitä. Se on aina kiinteästi yhteydessä kurssin ja opetussuunnitelman tavoitteisiin ja osaamistavoitteisiin. Tavoitteet ja osaamistavoitteet vahvistetaan koulutusohjelmien kaksivuotisissa opetussuunnitelmissa.

Kurssin arviointimatriisi, jossa kerrotaan tiiviisti kurssilla saavutettava osaaminen, laaditaan aina kurssin osaamistavoitteiden perusteella. Osaamistavoitteet määritellään ja vahvistetaan kahden vuoden välein opetussuunnitelmaprosessissa. Arviointikäytännöt suunnittelee ja valitsee kunkin kurssin opettaja.

Arviointia voidaan lähestyä monin tavoin. Tässä osiossa esitellään muutamia yleisesti käytettyjä vaihtoehtoja.
Teacher's handbook illustration: pencil
Opettajan käsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää opettajapalvelut.

Erilaisia arviointitapoja

Aalto-yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on suuri määrä erilaisia opetusperinteitä, ohjelmaprofiileja ja tutkintoja. Opettajana on hyvä ymmärtää Aallon opetus- ja oppimiskontekstien laajuus ja pohtia niiden pedagogisia mahdollisuuksia.

Opiskelijoille kursseilla annettavat tehtävät voivat olla tieteellisiä tekstejä, opinto- tai projektiraportteja, esseitä, muotoilu- ja suunnittelutehtäviä, produktioita, portfolioita tai taideteoksia.  Oppimista voi myös arvioida kokeella, jonka voi tehdä joko luentosalissa tai verkossa. 

On hyvä keskustella arvioinnista eri Aallon korkeakouluista tulevien kollegoiden kanssa ja oppia toisten tieteenalojen tai opetusperinteiden käytännöistä.

Oppimisen arviointi viittaa niihin tapoihin, työkaluihin ja käytäntöihin, joita käytetään sen mittaamiseen, miten opiskelijan hankkima osaaminen suhteutuu kurssin osaamistavoitteisiin. Tärkeimpiä harkittavia asioita arviointitapaa valitessa ovat:

  • Mitä arvioidaan?
  • Miten oppimista arvioidaan?
  • Miten arviointi tehdään?
  • Kuka arvioi?

Akateemisesta ohjauksesta ja opinnäytteiden arvioinnista saat lisätietoa oman koulusi oppimispalveluista.

Arviointiperiaatteet

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt

Digitaalinen arviointi ja tenttiminen

Digitaalinen arviointi ja tenttiminen

Digitaalinen arviointi ja tenttiminen tuo opintoihin joustavuutta ja mahdollistaa uudenlaisia tapoja toteuttaa arviointia. Aallossa on käytössä useita digitaalisen arvioinnin ja tenttimisen palveluita: MyCourses tehtävät ja aktiviteetit, etävalvottu tentti, EXAM, Turnitin sekä Safe Exam Browser (SEB). Tältä sivulta löydät lyhyen kuvauksen kaikista palveluista sekä hyödyllisiä linkkejä. Palvelut ovat turvallisia ja joustavia käyttää erilaisissa tilanteissa, minkä lisäksi yliopisto tukee niiden käyttöä.

Lue lisää
Teacher's handbook illustration: pencil

Sisu ja MyCourses 

Sisu ja MyCourses ovat digitaalisia alustoja. Ne ovat tarpeen kaikille opettajille, sillä niillä hallinnoidaan opiskelijoiden tietoja, kurssien sisältöjä ja kulkua, mukaan lukien tehtäviä, oppimateriaaleja, yhteistyötä, opiskelijoiden viestintää ja arviointia.

 

Sisu ja MyCourses: ydinjärjestelmät ja niiden keskinäiset yhteydet

Miten kurssien verkkotyötilat luodaan? Kaikkien Aallossa opetettavien kurssien tiedot löytyvät opintotietojärjestelmä Sisusta. MyCourses-verkkotyötilat luodaan automaattisesti Sisussa olevien kurssitietojen perusteella.

Lue lisää
Sisu ja MyCourses käyttöliittymät

Arvot, jotka ohjaavat arviointiperiaatteita Aalto-yliopistossa

Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Aalto-yliopiston strategia – Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisiin arvoihin – vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Strategiamme
Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Aalto-yliopisto
Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu