Taiteen laitos

Kuvataidekasvatuksen kandidaattiohjelma ja maisteriohjelmat

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma on taidekasvatuksen keskeinen toimija Suomessa ja sillä on näkyvä rooli myös alan kansainvälisellä kentällä. Kuvataidekasvatusta on Aalto-yliopistossa mahdollista opiskella yhdistetyssä kandidaatti- ja maisteriohjelmassa sekä erillisessä maisteriohjelmassa, johon ovat hakukelpoisia taide- tai kasvatusalan vähintään kandidaattitasoisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.
A drawing machine and a messy drawing
Machines that draw. Photo: Tomi Slotte Dufva.

Kuvataidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa kuvataidetta ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä lähestytään kasvatuksen, pedagogiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista.

Lue lisää
Hands covered in clay, orange henna tattoo showing on both hands

Kuvataidekasvatuksen pedagogiset ja temaattiset painotukset

Heidy Tiits, Yksityiskohta teoksesta "Silppu 2", serigrafia, 2019

Kuvataidekasvatus: Taiteellinen toiminta ja tutkiminen

Teemakokonaisuuden keskiössä ovat taiteellisen työskentelyn eri ulottuvuudet, kuten kehollisuus, aistisuus, kuvallisuus, käsitteellisyys, välisyys, yhteisöllisyys. Taiteellista työskentelyä ja sen pedagogiikkaa tarkastellaan kursseilla esimerkiksi kohtaamisen, jakamisen, arvioinnin ja kritiikin käytäntöjen näkökulmista. Opiskelijaa rohkaistaan rakentamaan ja syventämään ymmärrystään taiteellista toiminnasta suhteessa tietämisen ja tutkimisen tapojen moninaisuuteen.

Taiteen laitos
värillinen, melkein abstrakti omakuva

Kuvataidekasvatus: Taide, arki ja yhteiskunta

Teemakokonaisuus tutkii taiteen ja kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia arjen muutoksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Teemakokonaisuuden kurssit ja projektit auttavat syvemmin oivaltamaan nykytaidetta ja sen erilaisia oppimisympäristöjä ja -yhteisöjä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja turvallisempien toimintaympäristöjen rakentaminen taiteen ja taidekasvatuksen keinoin ovat keskeistä sisältöä tässä teemakokonaisuudessa.

Taiteen laitos
Students in Mustavuori (black mountain) caves area

Kuvataidekasvatus: Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus

Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus

Taiteen laitos
A drawing machine, close up

Kuvataidekasvatus: Taide, tiede ja teknologia

Taide, tiede ja teknologia temaattiset opinnot keskittyvät laaja-alaisesti näiden alojen yhtymäkohtiin ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Erityinen painotus on taiteen ja taidekasvatuksen yhteyksissä teknologiaan sekä tieteeseen.

Taiteen laitos
Students drawing portraits of each other on the floor

Kuvataidekasvatus: Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät opetusharjoittelut ja ainedidaktiset kurssit antavat opiskelijalle käytännöllisen ja teoreettisen pohjan kuvataiteen aineenopettajana toimimiseen kouluympäristössä sekä suunnittelu-, kehittämis- ja ohjaustehtäviin erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten yhteisöjen parissa ja taideinstituutioissa.

Taiteen laitos

Ulkoisen rahoituksen projektit:

Kuvataidekasvatus: Opetushenkilöstö

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman johtaja: Tiina Pusa

Kuvataidekasvatuksen kandidaattiohjelman vastaava lehtori: Marja Rastas

Riikka Haapalainen

University Lecturer

Riikka Haapalainen

Tiina Pusa

Senior University Lecturer

Tiina Pusa

Martti Raevaara

Professor of Art Education

Martti Raevaara

Helena Sederholm

Associate Professor of Art Education

Helena Sederholm

Tomi Slotte Dufva

University Lecturer

Tomi Slotte Dufva

Anniina Suominen

Associate Professor of Art Pedagogy

Anniina Suominen, an Associate Professor of Art Pedagogy at Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. She is standing in front of the camera, smiling, arms crossed. In the background there is a stack of logs.

Taneli Tuovinen

University Lecturer

Taneli Tuovinen

Henrika Ylirisku

University Teacher

Henrika Ylirisku

Kuvataidekasvatus: kurssien ohjaajia

Einat Amir

Course Instructor, Doctoral Candidate

 Einat Amir's portrait. photographer: Colin Conces - Bemis Contemporary art center

Laura Isoniemi

Course Instructor

Laura Isoniemi

Leena Knif

University Teacher

Leena Knif

Hanna Pulkkinen

Course Instructor

Miia Rinne

Course Instructor, Media Artist

Blue colored portrait of Miia Rinne

Tuomo Saali

Course Instructor, Painter

“My work comes spontaneously from the power of my inner intuition. In nature, I find all the ingredients for the state and dynamics of my paintings. Painting for me is not creating a copy, but rather interpreting the experience of nature. While looking outward, I also look inside myself, at our time, and our place as part of everything.” - Tuomo Saali

Annika Sohlman

Course Instructor, Doctoral Candidate

Annika Sohlman

Heikka Valja

Course Instructor, Doctoral Candidate

Virpi Vesanen-Laukkanen

Course Instructor, Artist

Artist Virpi Vesanen-Laukkanen and Armchair with Boobs in exhibition Granny´s House. Gallery Lennätin, Harakka Island 2018. Photo Jari Laukkanen

Seuraa meitä

Opiskelijoiden ainejärjestöt

Art Education student association KOOMA ry logo

Kuvataidekasvatuksen ainejärjestö Kooma ry (ulkoinen linkki)

Kooma ry on Aalto ARTSin kuvataidekasvatuksen oma ainejärjestö, joka pitää toiminnallaan yllä opetuksen, opiskelun ja opiskelijaelämän laatua.

ARTS student association TOKYO logo (Golden Spiral)

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat opiskelijajärjestö TOKYO ry (ulkoinen linkki)

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry on opiskelijajärjestö, jonka tehtävänä on toimia jäsentensä eli Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden ja alumnien yhdyssiteenä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu