Department of Art

Marja Rastas

Lecturer
Marja Rastas. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.
Marja Rastas. Photo: Jaakko Kahilaniemi.

Marja Rastas: Lecturer

Toimin kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmajohtajana, opetan mm. kuvataideopetuksen didaktiikkaa, ohjaan opetusharjoittelijoita ja opinnäytetöitä, vedän opintoprojekteja ja toimin kuvataidekasvatuksen muunto-opiskelijoiden tutor-opettajana. Olen kiinnostunut taiteellisen ja pedagogisen ajattelun suhteesta, taidekasvatuksesta yhteiskunnallisena vaikuttamisena, taidekasvatuksen etiikasta sekä informaaleissa ympäristöissä tapahtuvasta visuaalisesta oppimisesta.

Contact:

[email protected]

Research:

https://people.aalto.fi/marja.rastas#publications

  • Published:
  • Updated: