Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus: Taide, tiede ja teknologia

Taide, tiede ja teknologia temaattiset opinnot keskittyvät laaja-alaisesti näiden alojen yhtymäkohtiin ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Erityinen painotus on taiteen ja taidekasvatuksen yhteyksissä teknologiaan sekä tieteeseen.

Taide, tiede ja teknologia teemaopintojen kurssit tähdentävät kriittisen ajattelun tärkeyttä sekä tekemisen valmiuksia muuttuvassa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Kursseilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. posthumanismi, uusmateriaalisuus, uudet taidemuodot, luonnontieteet, monilukutaito, matematiikka ja taide, virtuaalisuus, tekoäly, ohjelmointi, robotiikka, immersiivisyys, narratiivisuus, pelillisyys sekä tulevaisuudentutkimus.
A drawing machine, close up
Machines that draw. Photo: Tomi Slotte Dufva.

Taide, tiede ja teknologia  -teemakokonaisuuden aineopinnot (2020-2022)

TAI-C1165

Digitalisaatio ja oppiminen I

5

TAI-C1166

Ilmiöoppimisprojekti - monialaisia näkökulmia vaihtuvaan teemaan

5

TAI-C1173

Vapaasti valittava projektikurssi (Taide, tiede ja teknologia)

1-5

Taide, tiede ja teknologia -teemakokonaisuuden syventävät opinnot (2020-2022)

TAI-E1148

Art and Science

5

TAI-E1149

Digitalisaatio ja oppiminen II

5

TAI-E1139

Pelit, pelaaminen ja pelisuunnittelu

5

TAI-E1021

Digitalisaatio ja oppiminen III

5

TAI-E1157 Vaihtoehtoinen projekti (Taide, tiede ja teknologia) 1-5

TAI-E1155

Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, tiede ja teknologia)

1-5

TAI-E1127 Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit 2-10

Teemakokonaisuuteen liittyviä julkaisuja

AAB_Art as We Don't Know It

Art As We Don't Know It (2020)

2018 marked the 10th anniversary of the Bioart Society and created the impetus for the publication of Art as We Don’t Know It. For this publication, the Bioart Society joined forces with the School of Arts, Design and Architecture of the Aalto University.

Taiteen laitos

Teemakokonaisuuden vastuuopettajat

Helena Sederholm

Associate Professor of Art Education

Helena Sederholm

Tomi Slotte Dufva

University Lecturer

Tomi Slotte Dufva
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: