Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus: Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät opetusharjoittelut ja ainedidaktiset kurssit antavat opiskelijalle käytännöllisen ja teoreettisen pohjan kuvataiteen aineenopettajana toimimiseen kouluympäristössä sekä suunnittelu-, kehittämis- ja ohjaustehtäviin erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten yhteisöjen parissa ja taideinstituutioissa.

Opinnoissa tarkastellaan mm. opettajan tehtävää yhteiskunnallisena vaikuttajana, erityiskasvatuksen kysymyksiä ja taidepedagogisten traditioiden taustalla vaikuttavia taide-, oppimis- ja ihmiskäsityksiä, sekä syvennetään opiskelijan pedagogisia ja akateemisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Opettajan pedagogisia opintoja suoritetaan yhteensä 60 op, ne jakautuvat kandidaatti- ja maisteriopintoihin ja opetus toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa.
Students drawing portraits of each other on the floor
Kuvataiteen didaktiikka III. Photo: Marja Rastas.

Kuvataidekasvatuksen kandidaatin tutkinnon opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-C1009

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet

5

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

2

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

2

TAI-C1015

Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus

5

TAI-C1005 

Perusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

2

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman pedagogiset opinnot

 

35

TAI-E1015

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

5

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

3

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1019

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E1018

Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen

5

TAI-E1017

Syventävä harjoittelu

5

TAI-E1007

Opettajan portfolio

2

Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman pedagogiset opinnot

 

35

TAI-E1020

Taideaineiden erityispedagogiikka

4

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

4

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1019

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E1012

Syventävät projektiopinnot

9

TAI-E1007

Opettajan portfolio

3

Mahdolliset täydentävät opinnot (opettajan pedagogiset opinnot):

25

TAI-E1008

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-E1022

Johdatus taiteidenväliseen pedagogiikkaan

3

TAI-E1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Galleria

  liitutaulu, jossa koottuja ideoita kuvataideopetuksen didaktiikka kurssin ohjaavien opettajien seminaariin.

  23.–24.11.2018 järjestettiin jälleen perinteinen Kuvataideopetuksen didaktiikka III -kurssin ohjaavien opettajien seminaari. Kudi III -kurssin ohjelmaan liittyy soveltava harjoittelu, jossa opiskelijat tekevät opetusharjoittelun, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joko peruskoulussa tai lukiossa. Ohjaavien opettajien seminaarissa on tarkoitus toisaalta tutustuttaa ohjaavat opettajat ja harjoittelijat toisiinsa ennen harjoittelun alkamista, mutta toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden kuulla mitä kuvataideopetuksen kentällä tapahtuu. Jokainen seminaariin osallistuva ohjaava opettaja esittelee omaa toimintaansa, sen hetkisistä ajankohtaisista aiheista käsin.

  Kristiina Ljokkoi luennoi biotaiteesta.

  Kristiina Ljokkoi luennoi biotaiteesta.

  Minna Lindblad-Hatamo ja Tarja Paatero Porolahden koulusta ihastelevat mansikan dna:n erottumista Aalto Juniorin laboratoriossa. Kuva Marja Heikkinen.

  Minna Lindblad-Hatamo ja Tarja Paatero Porolahden koulusta ihastelevat mansikan dna:n erottumista Aalto Juniorin laboratoriossa.

  Kuva Marja Heikkinen.

  Rentouttavista spa-hoidoista nautittiin esitysten lomassa. Kuva Henrika Ylirisku

  Rentouttavista spa-hoidoista nautittiin esitysten lomassa.

  Kuva Henrika Ylirisku

  Tunnelmallisesti sisustettu luokkahuone valoineen ja lattiaistuimineen. Hämärä valaistus, videotykin heijastama lämmin kajo mehiläistarhauksesta.
  Kuva: Henrika Ylirisku, 2017.

  Teemakokonaisuuteen liittyviä julkaisuja

  Conversations on Finnish Art Education (2015) Book cover

  Conversations on Finnish Art Education (2015)

  Art education exists on the borderlines of the global and local. The last 100 years of Finnish art education are no exception and belong to the wider international research field. The history and evolving practices of Finnish art education interact with paradigms of international art education.

  Conversations on Finnish Art Education consists of writings by Finnish, European, and American scholars. It presents international topics that resonate with current issues in Finnish art education. Chapters address what it means to be a contemporary Finnish art educator in a global context. The book also gives concrete examples of international collaborative projects.

  Taiteen laitos
  Kuvis sata kirjan kansi. Neljä naisoletettua kiipeävät alasti sileää kallion seinämää. Kannessa oranssi teksti: "Kuvis" ja turkoosi teksti: "sata". Alla: Kuvataideopettajien koulutus (turkoosi capslock) 1915-2015 (oranssi fontti). Vasemmassa alareunassa vaaleanharmaa A? - logo (Aalto-yliopisto)

  Kuvis sata: Kuvataideopettajien koulutus 1915-2015 (2015)

  Kuvis sata -julkaisussa on opettajankouluttajien omana aikanaan kirjoittamia ajatuksia taidekasvatuksesta sekä vuonna 2015 opettajina ja tutkijoina toimivien pohdintoja.

  Taiteen laitos

  Teemakokonaisuuden vastuuopettaja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: