Taiteen ja median laitos

Kuvataidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa kuvataidetta ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä lähestytään kasvatuksen, pedagogiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista.

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa kuvataidetta ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä lähestytään kasvatuksen, pedagogiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. Opiskelija oppii hahmottamaan taiteellisen toiminnan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluympäristöissä sekä erilaisten yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden parissa tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa ajankohtaiset poikkitieteelliset ja teoreettiset näkökulmat yhdistyvät taiteellisten ja pedagogisten käytäntöjen kautta kehittyvään kokemustietoon. Opinnot painottavat taidekasvatuksen mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä kulttuurisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämisessä. 

Opinnoille ovat ominaisia yhteisöllinen oppiminen sekä luova suhde vuorovaikutukseen, digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ilmaisuvälineisiin. Kandidaatti- ja maisteriohjelmien opiskelukielet ovat suomi ja ruotsi. Osa opintoihin sisältyvistä kursseista ja kurssimateriaaleista on englanninkielisiä. 

Kaksi polkua maisteriksi

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan maisteriohjelmaan. Vaihtoehtoisesti erillisiin maisteriopintoihin voi hakea, jos on suorittanut hakukelpoisuuden tuottavat taiteen- tai kasvatusalan opinnot muualla. Opiskelijan aiemmasta tutkinnosta riippuen erilliset maisteriopinnot sisältävät 120 op:n maisterintutkinnon lisäksi enintään 60 op taiteen tai pedagogiikan täydentäviä opintoja. Erillinen maisteriohjelma vastaa sisältöjensä, tavoitteidensa ja toimintaympäristönsä puolesta pääaineen kandidaatti- ja maisteriohjelman muodostamaa kokonaisuutta. 

Ammatilliset verkostot ja urapolut

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen verkostoitumiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, koulujen, taidelaitosten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Taideyliopiston sekä Tampereen yliopiston kanssa. Opetusharjoittelujen järjestämisessä on mukana kouluja ja muita organisaatioita eri puolilta Suomea. Sekä kandidaatti- että maisteriopiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan koulutusohjelman laajaa kansainvälistä vaihtoyliopistojen verkostoa.

Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu maisterin tutkinto antaa peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä koulujärjestelmässä, taiteen kentällä sekä yhteiskunnan muilla sektoreilla.Opiskelija saa valmiudet osallistua tiedonalansa pedagogiseen ja tutkimukselliseen kansainväliseen keskusteluun sekä hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Lue lisää kuvataidekasvatuksen opinnoista ja miten voit hakea opiskelemaan

Minna Suoniemi. Studio rehearsal with art education students.

Kuvataidekasvatus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Lue lisää kuvataidekasvatuksen opintojen sisällöstä.

red balloons, violet lighting

Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma

Lue lisää kuvataidekasvatuksen erillisestä maisteriohjelmasta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: