Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Perustieteiden korkeakoulun johtaminen -sivustolle kootaan tietoa korkeakoulun päätöksenteon prosesseista sekä niihin liittyvistä hallinnollisista elimistä.

Organisaatio ja johto

Tietoa Perustieteiden korkeakoulun organisaatiosta ja johtajien rooleista.

Otakaari

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Miten korkeakoulun toimintaa ohjataan ja miten suunnitelmia luodaan?

Aerial photo of the Aalto university campus, photo Mikko Raskinen

Perustieteiden korkeakoulun yhteystiedot

Avainhenkilöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot

SCI chrystal flowers -näyttely, keltaisia säteitä. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Materiaalit SCI staff Sharepointissa (Aalto-yhteisölle)

Akateeminen päätöksenteko

Akateemisten asioiden komitea

Akateemisten asioiden komitea

Aalto University Undergraduate Center Interior

Tohtorinkoulutusneuvosto

Perustieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

Aalto University Undergraduate Center

Päätöksenteon valmistelu ja tuki

Teaching Evaluation Committee SCITEC

Teaching Evaluation Committee at the School of Science

Aalto Learning Centre Interior

SCI opetuksen johtoryhmä

Opetuksen johtoryhmä

Aalto University Learning Centre Library

Perustieteiden korkeakoulun Tenure track -komitea

Korkeakoulun tenure track -komitea

Aalto University Y Block Hall

Työryhmät

Kolme erityisaluetta käsittelevää työryhmää

Aalto University Y Block

Tieteellinen tukiryhmä

Tieteellisen tukiryhmän (SAB, Scientific Advisory Board) tarkoitus on arvioida yliopiston tutkimuksen laatua ja tukea yliopistoa tavoitteensa saavuttamisessa.

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmä

SCIn yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun kehittämisessä monimuotoisemmaksi ja inklusiivisemmaksi opiskelu- ja työyhteisöksi. Ryhmä vastaa korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

SCI EDI group

Kehittäminen

Laatu ja kehitys

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.

Otakaari 1 Grand hall empty

Akateemiset urat

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

At work

Lehtorien urajärjestelmä

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorit keskittyvät työssään erityisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi he osallistuvat tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä, sillä vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.

Opiskelijalla kynä kädessä

Muut akateemiset tehtävät

Tällä sivulla on kuvattu muut kuin tenure track -urajärjestelmään ja lehtorien urajärjestelmään kuuluvat akateemiset positiot. Sivulta löytyy myös muita akateemisia tehtäviä koskeva virallinen ohjesääntö sekä ohjeet dosentin nimittämiseksi.

Main image
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: