Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Laatu ja kehitys

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmäänsä, jotta sen toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä voidaan jatkuvasti parantaa. Laatujärjestelmä tukee yliopiston strategista johtamista ja toimintaa huomioiden eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) määrittelemät periaatteet sekä korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Laadunhallinta on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa, ja sen perustana on ajatus toiminnan jatkuvasta parantamisesta, eli PDCA-syklistä (Plan, Do, Check, Act/suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä), joka tunnetaan myös Demingin laatuympyränä (ks. kuva).

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä
Aalto University's PDCA cycle
The Plan–Do-Check-Act cycle of Aalto University

Laatujärjestelmän lähtökohdat

Laatujärjestelmän avulla vastataan toimintaamme koskeviin peruskysymyksiin.

  • Strategia – mitä olemme tekemässä?
  • Prosessit – miten saavutamme tavoitteemme?
  • Vuosikello – milloin meidän tulee toimia?
  • Roolit ja vastuut – kuka on vastuussa ja kuka voi auttaa?
  • Palautejärjestelmä – miten tiedämme ja varmistamme, että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan?

Laatujärjestelmän auditointi 2022

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran tammikuussa 2016 ja seuraava järjestelmäauditointi on tammikuussa 2023.

Tutustu lähemmin
Kampus, ilmakuva

Katso myös:

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä

SCIn yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun laadunvarmistuksen ja siihen liittyvän dokumentaation kehittämisessä. Ryhmä tekee ehdotuksia kehityskohteista ja tukee korkeakoulun vuosittaista kehityssykliä. Ryhmä vastaa lisäksi korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

people on campus

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Yliopiston laatujärjestelmä

Quality system image 2022

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

peukut

Rankingit

Aalto-yliopisto on saavuttanut vahvoja sijoituksia kansainvälisillä yliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Paras alakohtainen sijoituksemme on 6. sija maailmassa taiteen ja muotoilun alalla, ja olemme sadan parhaan joukossa myös monilla muilla aloilla eri rankingien mukaan.

Tältä sivulta löydät tietoa sijoittumisestamme tunnetuimmissa yliopistorankingeissä.

Aalto University students enjoying sunny weather
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu