Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Laatu ja kehitys

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmäänsä, jotta sen toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä voidaan jatkuvasti parantaa. Laatujärjestelmä tukee yliopiston strategista johtamista ja toimintaa huomioiden eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) määrittelemät periaatteet sekä korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Laadunhallinta on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa, ja sen perustana on ajatus toiminnan jatkuvasta parantamisesta, eli PDCA-syklistä (Plan, Do, Check, Act/suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä), joka tunnetaan myös Demingin laatuympyränä (ks. kuva).

Perustieteiden korkeakoulussa laadunhallintaa johtaa dekaani. Kehityspäällikkö koordinoi käytännön toteutusta ja akateemiset koordinaattorit ovat työssä tukena.

Aalto University's PDCA cycle
The Plan–Do-Check-Act cycle of Aalto University

Laatujärjestelmän lähtökohdat

Laatujärjestelmän avulla vastataan toimintaamme koskeviin peruskysymyksiin.

  • Strategia – mitä olemme tekemässä?
  • Prosessit – miten saavutamme tavoitteemme?
  • Vuosikello – milloin meidän tulee toimia?
  • Roolit ja vastuut – kuka on vastuussa ja kuka voi auttaa?
  • Palautejärjestelmä – miten tiedämme ja varmistamme,että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan?

Yhteyshenkilö

Laatujärjestelmän auditointi 2022/23

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin alkuvuonna 2023 ja seuraava järjestelmäauditointi on 2029.

Tutustu lähemmin
Kampus, ilmakuva

Katso myös:

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Yliopiston laatujärjestelmä

Aalto quality system

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

peukut

Rankingit

Aalto-yliopisto on saavuttanut vahvoja sijoituksia kansainvälisillä yliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Paras alakohtainen sijoituksemme on 8. sija maailmassa taiteen ja muotoilun alalla, ja olemme sadan parhaan joukossa myös monilla muilla aloilla eri rankingien mukaan.

Tältä sivulta löydät tietoa sijoittumisestamme tunnetuimmissa yliopistorankingeissä.

Aalto University students enjoying sunny weather
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu