Opettajan käsikirja

Sisu ja MyCourses: ydinjärjestelmät ja niiden keskinäiset yhteydet

Kun kurssin opetus alkaa, muutamien asioiden on hyvä olla valmiina. Esimerkiksi kurssille ilmoittautumiseen tarvitaan kanava, ja kurssi tarvitsee opetustilan. Aallossa kaikkien kurssien tiedot ovat opintotietojärjestelmä Sisussa. Opettajana pääset näkemään Sisussa kurssien (tai Sisu-kielessä opintojaksojen) perustiedot ja luettelon ilmoittautuneista opiskelijoista ennen opetuksen alkamista.

MyCourses-verkkotyötilat luodaan automaattisesti Sisussa olevien kurssitietojen perusteella. MyCourses on oppimisen hallintajärjestelmä ja se paikka, jossa kurssi käytännössä tapahtuu.

Sisu ja MyCourses on integroitu Aalto-yliopistossa yhteen. Jokaiselle opetussuunnitelmaan vahvistetulle kurssille luodaan automaattisesti oma sivu Sisuun.
Sisu ja MyCourses käyttöliittymät
Sisu ja MyCourses ovat ovat tarpeen kaikille opettajille, sillä niiden avulla hallinnoidaan opiskelijoiden tietoja, kurssien sisältöjä ja kulkua.

Mitä Sisu ja MyCourses ovat?

Sisu ja MyCourses ovat digitaalisia alustoja. Ne ovat tarpeen kaikille opettajille, sillä niillä hallinnoidaan opiskelijoiden tietoja, kurssien sisältöjä ja kulkua, mukaan lukien tehtäviä, oppimateriaaleja, yhteistyötä, opiskelijoiden viestintää ja arviointia.

Neuvonta ja ohjeet

Tukiosoitteet

[email protected]

MyCourses helpMyTeaching Support -palvelulomake tai varaa aika asiantuntijalta.

Ohjeet

Aallon Sisu-ohjeet: Sisu HELP

Aallon MyCourses ohjeet: MyCourses HELP

Sisu MyCourses

Sisu on opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmä.

Kirjaudu sisään sisu.aalto.fi

MyCourses on Aallossa opetettavien kurssien pääasiallinen digitaalinen oppimisympäristö.

Kirjaudu sisään: mycourses.aalto.fi

Sisu on opiskelijoiden, opettajien ja oppimispalveluiden henkilöstön työväline opintojen suunnitteluun, aikataulutukseen ja opintosuoritusten rekisteröintiin. Opettajat voivat jakaa MyCourses-työtilassa kurssimateriaaleja, aineistoja ja muuta sisältöä. Sinne voi luoda myös arvosteltavia aktiviteetteja kuten tehtäviä, quiz-tehtäviä ja vertaisarviointitehtäviä.
Opettajien Sisu-käyttöliittymässä on opetuskalenteri ja toiminnot opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisten käsittelemiseen ja arvosanojen antamiseen. MyCourses on se väline, jolla opettaja tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja pitää heihin yhteyttä.
Sisun ylläpidosta huolehtii opintotietopalvelut. MyCoursesin ylläpidosta huolehtii opettajapalvelut.

Opettajan toimenpiteet Sisussa ja MyCoursesissa kurssin elinkaaren aikana

Seuraavassa taulukossa eritellään, mitä opettaja tekee Sisussa ja MyCoursesissa ennen kurssia, sen aikana ja sen jälkeen.

  Sisu Mycourses
ENNEN KURSSIA

1. Käsittele opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumiset.

Tarkista ensin Sisusta, mikä kurssi-ilmoittautumisen tyyppi kurssilla on käytössä. Siitä riippuu, tarvitseeko sinun käsitellä opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisia ennen kurssin alkua ja millä tavalla.

Sisussa on käytössä kaksi erilaista vaihtoehtoa kursseille ilmoittautumiseen: normaali ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella.

Lue lisää ilmoittautuneiden käsittelystä:

Sisu HELP

1. Tarkista, onko kurssilla MyCourses-työtila.  

Kirjaudu MyCoursesiin ja varmista, että kurssi näkyy omalla etusivullasi. Kurssin nimen yhteydessä kerrotaan kurssikoodi ja alkamis- ja päättymispäivä. 

 

2. Tarkista kurssin sisältö ja kurssikuvaus. 

Opetussuunnitelma laaditaan ja vahvistetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opettajana sinun on toteutettava kurssin sisältö, aikataulu ja osaamistavoitteet opetussuunnitelman mukaisesti sekä käytettävä siinä ilmoitettua kurssikoodia.

Toisaalta sinulla on vapaus valita opetusmenetelmät ja tuntien sisältö oman opetustyylisi mukaan, kunhan ne johtavat kurssin tavoitteiden ja opiskelijoiden osaamistavoitteiden toteutumiseen. 

Kurssikuvaus löytyy Sisusta.

Sisu HELP

2. Varmista, että käyttäjäroolisi kurssin työtilassa on ”opettaja”.  

Mene kurssin työtilaan ja klikkaa vasemmanpuoleisen valikon linkkiä ”Osallistujat”. Näet työtilan osallistujaluettelon sekä heidän käyttäjäroolinsa.  Kurssin opettajat lisätään työtilaan sillä hetkellä, kun työtila luodaan.

Osallistujalistassa ei välttämättä ole vielä opiskelijoita, kun käyt katsomassa sitä ensimmäisen kerran. Lue lisää siitä, miten opiskelijat saavat pääsyn kurssin työtilaan.  

Lue lisää käyttäjärooleista MyCoursesissa. 

  Sisu MyCourses
KURSSIN AIKANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Lataa kurssin työtilaan materiaaleja, luo arvosteltavia aktiviteetteja, quiz-tehtäviä, jne.

Huomioithan, että opettajana sinun ei pitäisi ladata työtilaan eikä jakaa tiettyjä tekijänoikeuden alaisia materiaaleja ilman lupaa. Itse luomasi materiaalit sinun kannattaa lisensoida CC 4.0 -lisenssillä. Lue lisää kurssimateriaalien tekijänoikeussuojasta.

   

2. Tarkista sisältöjen näkyminen eri käyttäjille.

MyCoursesin perusasetukset sallivat sen, että kaikki kurssin työtilaan pääsevät henkilöt pystyvät avaamaan tiedostot, joita lataat sinne opettajan roolissa. Jos haluat rajoittaa pääsyä tiedostoihin, lue lisää ohjeista: MyCourses help – how to restrict access

   

3. Luo arvioinnit, joista opiskelijat näkevät arvosanansa ja pisteensä.

Esimerkkejä arvosanojen laskennasta MyCoursesin arvioinneissa

  Sisu MyCourses
KURSSIN JÄLKEEN

1. Lopulliset arviot ja niiden tallentaminen Sisuun

Voit tallentaa lopulliset kurssiarviot Sisuun joko importoimalla arvosanat ja muut arviointitiedot Sisuun CSV-tiedostona tai syöttämällä ne sinne suoraan.

Kun kaikki arviointitiedot on tallennettu, kurssin vastuuopettajan on vahvistettava ne Sisussa.

Ohjeet: Sisu HELP

Kun arvioinnit on tallennettu ja vahvistettu, kerro siitä opiskelijoille. Kerro opiskelijoille myös, että he voivat nähdä arvioinnit ja arvosanajakauman omassa profiilissaan kohdassa ”Suoritukset”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Kurssien työtilat MyCoursesissa pysyvät opettajien ja opiskelijoiden käytössä kahden lukuvuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan järjestelmästä.

Opettajana sinun ei tarvitse tyhjentää työtilaa eikä poistaa työtilasta sisältöjä, paitsi jos jokin osa sisällöstä on poistettava aiemmin kuin kahden lukuvuoden kuluttua.

Kysymyksiä ja vastauksia

Sisu ja MyCourses esittelyt

MyCourses aloitus- ja kirjautumissivu

Digitaalinen MyCourses-oppimisympäristö

MyCourses on Aalto-yliopiston kurssien oppimisympäristö. MyCoursesin avulla opettajat voivat jakaa kurssimateriaalia, resursseja ja muuta sisältöä. MyCourses tarjoaa myös työkaluja yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.

Palvelut
Illustration with the text: Let's move forward with Sisu.

Sisu

Perustietoa Aallon opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmästä.

Palvelut
Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: