Insinööritieteiden korkeakoulu

Opiskelu Insinööritieteiden korkeakoulussa

Kestävän tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja konetekniikan, rakennustekniikan ja rakennetun ympäristön aloilta. Insinööritieteiden korkeakoulussa voit muotoilla opintopolkusi näillä aloilla mielenkiintosi mukaan ja opiskella kestävän tulevaisuuden rakentajaksi. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät asiantuntijoina monilla yhteiskunnan kannalta merkittävillä aloilla, kuten arktisen teknologian, meritekniikan, kestävien rakennettujen ympäristöjen, mekatroniikan ja materiaalien, monitieteellisen energiatekniikan sekä järjestelmäsuunnittelun ja tuotantotekniikan parissa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.

Insinööritieteiden korkeakoulun perustutkinto-opetus järjestetään kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmissa.

Opiskelupaikka kandidaattiohjelmassa sisältää opinto-oikeuden myös maisteritason koulutusohjelmaan. Kandidaatintutkinnon pääaineopinnot muodostavat pohjan maisteriopinnoille ja siten pääaine vaikuttaa myös siihen, mihin maisteriohjelmiin voit siirtyä alemman korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Opintoja räätälöimällä voi hakea opiskelemaan myös muihin maisteriohjelmiin. 

Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoama kandidaattiopetus jakautuu neljään pääaineeseen: energia- ja konetekniikka, kestävät yhdyskunnat, kiinteistötalous ja geoinformatiikka sekä rakennustekniikka. Nämä neljä pääainetta esitellään alla yhdessä niihin yhdistettyjen maisteriohjelmien kanssa.

Kandidaattiopintojen kieli on suomi tai ruotsi, maisteriohjelmissa opiskellaan englanniksi.

Korkeakoulujen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattiohjelmiin on 13.–27.3.2024.

Tekniikan alalla englanninkielistä kandidaattiopetusta tarjotaan Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -ohjelmassa, jossa Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää pääaineen Computational Engineering.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä
Tiedettä tekniikkaan
Aalto University's students of School of Engineering in a energy laboratory
Energia- ja konetekniikan pääaineessa opitaan toiminnallisten ja älykkäiden koneiden suunnitteluprosessit komponentteja ja järjestelmiä myöten. Kuva energiatekniikan laboratoriosta.

Energia- ja konetekniikka

Energia- ja konetekniikka ovat molemmat aloja, jotka ovat ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia. Pääaineessa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta. 

Sekä konetekniikassa että energian tuotannossa on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin paljon kehitettävää. Ala tarvitsee uudenlaisia osaajia, jotka uskaltavat yhdistää eri paikoista kerryttämäänsä tietoa ja osaamista jopa radikaalin luovalla tavalla. Aalto-yliopiston kannustavassa ja inspiroivassa ilmapiirissä rohkaistut luottamaan omiin ideoihisi, tuomaan niitä kuulluiksi ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.  

Energia- ja konetekniikan kandi- ja DI-opinnot

Energia- ja konetekniikan kandiopintojen jälkeen voit jatkaa opiskelua diplomi-insinööriksi Mechanical Engineering tai Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmissa. Advanced Energy Solutions on Aalto-yliopiston yhteinen maisteriohjelma, jonka puitteissa Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa kaksi pääainetta.

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Energia- ja konetekniikan pääaineessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden energiajärjestelmiin ja koneisiin. Pääaine tarjoaa monipuoliset erikoistumismahdollisuudet ja alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Students working at the indoor air quality lab.

Mechanical Engineering, Master of Science (Technology)

Konetekniikan maisteriohjelmassa voit opiskella arktista tekniikkaa, materiaalitekniikkaa, meritekniikkaa, mekatroniikkaa, tuotesuunnittelua, tuotantotekniikkaa ja lujuusoppia. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa osaamista itselleen mielenkiintoisissa aiheissa konetekniikan alalla, jossa ammattilaisia tarvitaan luomaan tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnalle.

A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Energy in Buildings and Built Environment - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Tiesitkö, että tällä hetkellä rakennusten osa primäärienergian loppukulutuksesta on 40 % ja sähkönkulutuksesta noin 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen valinta sinulle, jos haluat tehdä osasi ilmastonmuutoksen, sisäilman laadun ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelemalla tehokasta energiankäyttöä rakennus- ja talotekniikassa sekä LVI-järjestelmien suunnittelua voit tehdä töitä kestävien ja mukavien sisätilojen puolesta.

Students in the house lab with test dummy

Energy Conversion Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Tiesitkö, että Suomen kaikki rakennukset voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla? Tai tiestikö, että viruksien kulkeutumista ilmateitse määrittävät virtausmekaaniset ja termodynaamiset ilmiöt?

Jos haluat olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden kannalta elintärkeitä haasteita, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla etsimäsi koulutusohjelma. Kestävät energiakonversioprosessit ovat avainasemassa energiajärjestelmän kehityksessä, johon maisteriohjelma tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.

Students in the lab
Kaksi henkilöä kuvan äärellä
Kestävät yhdyskunnat pääaine antaa opiskelijoille valmiudet elinvoimaisten, toimivien ja kestävien yhdyskuntien suunnitteluun. Kuva SPT studio -kurssilta Aalto Built Environment Labista.

Kestävät yhdyskunnat

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat ilmiöitä, jotka vaativat entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennetun ympäristön suunnittelusta ja hallinnasta. Kestävät yhdyskunnat -hakukohde antaa opiskelijoille ponnahduslaudan uralle, jossa pääsee visioimaan ja toteuttamaan ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin teknologiaa hyödyntäen. 

Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa. 

Kestävien yhdyskuntien kandi- ja DI-opinnot

Kestävät yhdyskunnat kandipääaineesta voit jatkaa opiskelua diplomi-insinööriksi Water and Environmental Engineering tai Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmassa.

Kestävät yhdyskunnat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa? Aalto-yliopiston Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

Yhteiskuntien kestävyyden ja toimivuuden varmistamiseksi maailma tarvitsee paikallisiin ja globaaleihin veteen liittyviin haasteisiin erikoistuneita insinöörejä.

Students doing a group work around a table

Spatial Planning and Transportation Engineering, Master of Science (Technology)

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja. Ohjelmassa yhdistyvät tekniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön ja liikenteen suunnittelun aloilla.

Students looking at SPT studio course
Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä
Alat linkittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä monet geoinformatiikan sovelluksista liittyvät kiinteistöihin ja toisaalta sijainti on kiinteistötalouden keskeisiä elementtejä. Kuva Aalto City Science Labista.

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan tekniikan kandidaatin tutkintoon. Opiskelijalle avautuvat mielenkiintoiset uranäkymät yhteiskunnan avainpaikoille, joissa kunnianhimolle ja luovuudelle ei aseteta rajoja. Kiinteistötalous ja paikkatieto kytkeytyvät useisiin tulevaisuuden polttavimpiin kysymyksiin ja muodostavat perustan moderneille yhteiskunnille.

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijana sinulla on mahdollisuus olla osana aloja, joilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Geoinformatiikka eli paikkatiedon hyödyntäminen kertoo, missä jokin on, miten sinne voi päästä, ja miten tiettyyn paikkaan liittyviä asioita voidaan tehdä paremmaksi. Geoinformatiikan menetelmät ovat myös ainoat, joilla voidaan seurata laajassa mittakaavassa, mitä ympäristössä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena. Kiinteistöala on vähintään yhtä laajalle levittäytyvä ja merkittävä: Kiinteistöala muodostaa 70 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta, työllistää 20 prosenttia työvoimasta, lisäksi kaikki me asumme ja työskentelemme erilaisissa kiinteistöissä.

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan kandi- ja DI-opinnot

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan aloilla voit opiskella kandidaattiopintojen jälkeen diplomi-insinööriksi Real Estate Economics tai Geoinformatics -maisteriohjelmassa.

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan kandidaatin tutkintoon. Geoinformatiikka eli paikkatiedon hyödyntäminen kertoo, missä jokin on, miten sinne voi päästä, ja miten tiettyyn paikkaan liittyviä asioita voidaan tehdä paremmaksi. Kiinteistöala muodostaa 70 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta ja työllistää 20 prosenttia työvoimasta. Alat linkittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä monet geoinformatiikan sovelluksista liittyvät kiinteistöihin ja toisaalta sijainti on kiinteistötalouden keskeisiä elementtejä.

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Geoinformatics, Master of Science (Technology)

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin. Ohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.

students look at the map

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.

Students in a lecture hall
Viisi opiskelijaa konehallissa
Rakennustekniikan opinnoissa perehdytään rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä rakennushankkeiden johtamiseen. Kuva: Opiskelijoita rakennustekniikan koehallissa.

Rakennustekniikka

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Opiskelijat pääsevät osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön. Rakennustekniikassa yhdistyvät insinööritieteiden matemaattinen ja tekninen pohja luovaan suunnitteluun ja johtamiseen. 

Rakennustekniikan opiskelijana pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Rakennustekniikan kandi- ja DI-opinnot

Rakennustekniikan kandidaattiopintojen jälkeen voit opiskella diplomi-insinööriksi Geoengineering tai Building Technology -maisteriohjelmassa.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Rakentaminen ei lopu koskaan, joten uusia rakennustekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan jatkuvasti lisää. Rakennustekniikan asiantuntijana pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin. Voit perehtyä esimerkiksi geotekniikkaan, eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen.

Koulutustarjonta
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Building Technology, Master of Science (Technology)

Rakennustekniikalla on keskeinen asema kestävän kehityksen mukaisesti rakennettujen turvallisten ja terveellisten tulevaisuuden asuin- ja elinympäristöjen rakentamisessa ja suunnittelussa.

Koulutustarjonta
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Geoengineering, Master of Science (Technology)

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.

Koulutustarjonta

Kaksoistutkinto-ohjelmat insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa yhdeksän englanninkielistä kaksoistutkinto-ohjelmaa. Lisätietoja hausta löydät ohjelmien omilta sivuilta. 

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Todelliset energiahaasteet, yhteistyöratkaisut, kestävä huominen – tie jännittävään tulevaisuuteen kestävän energia- ja ympäristötyön alalla. Master’s Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) -maisteriohjelma on yhteistutkinto-ohjelma, josta saat kaksoistutkinnon.

biomass

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-maisteriohjelmassa lähestytään arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden, rakennus- ja liikenneinsinöörien sekä julkisen politiikan analyytikkojen perinteisesti kohtaamia haasteita kokonaisvaltaisesti. Ohjelma on kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tarjoavat yhteistyössä EIT Urban Mobility, Aalto-yliopisto, Polytechnic University of Catalonia (UPC, Espanja), Technical University of Eindhoven (Alankomaat) ja Kungliga tekniska högskolan (KTH, Ruotsi).

SPT-studio

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Tutusti arktiseen alueeseen ja erikoistu ainutlaatuisiin kylmän alueen teknillisiin ratkaisuihin. Opiskelet kahdessa huippuyliopistossa ja saat kaksi tutkintotodistusta joka tekee varmasti vaikutuksen CV:ssä.

Cold climate 2

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Ympäristöteknologiat ja vihreä tekniikka ovat maailman nopeimmin kasvavia markkinoita, ja innovatiivisten ratkaisujen ja alalle valmistuneiden osaajien kysyntä on niin ikään kasvussa.

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) -maisteriohjelma on maailmanluokan energia-alan koulutus ja kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, joka johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon. Ohjelma yhdistää kestävän energiatekniikan innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Maisteriohjelman innovatiivisuus liittyy sekä Pohjoismaiden kehittyneeseen uusiutuvan energian osaamiseen että energia-alan uusiin yrityksiin.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Maisteriohjelma perustuu siitä vastaavien kumppaniyliopistojen asiantuntemukseen laivanrakennuksen, offshore-tekniikan ja meritekniikan aloilla. Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat hyötyä Nordic Five Tech -yliopistojen pitkäaikaisesta perinteestä ja alan osaamisesta, ja pohjoismaisille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua johonkin konsortion tarjoamista osaamisaloista.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Zero Defect Manufacture for a Circular Economy-pääaine on yhdistelmä teollisuustiedettä, tietojen analysointia ja prosessinhallintaa. Master's Programme in Manufacturing on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma johon kuuluu opiskelu kahdessa eri maassa ja innovaation ja yrittäjyyden sivuaine.

eitm_zd_aalto

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Additive Manufacturing for Full Flexibility-pääaine on yhdistelmä tuotantotiedettä, mekaanista suunnittelua sekä tuotannon hallintaa. Master's Programme in Manufacturing EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma johon kuuluu opiskelu kahdessa eri maassa ja innovaation ja yrittäjyyden sivuaine.

eitm-am-aalto

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Mineraalipohjaisten materiaalien tarve kasvaa maailmanlaajuisesti, liittyen osittain uuteen vihreään tekniikkaan. Tuulivoimaloiden ja sähköajoneuvojen kaltaiset sovellukset tarvitsevat perinteisiä metalleja, mutta myös monia high-tech-metalleja, jotka tukevat ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Metallien uudelleenkäyttö on tärkeä osa materiaalisykliä, mutta se ei tyydytä metallien kasvavaa kysyntää. Mineraaleja on louhittava maan kuoresta pitkälle tulevaisuuteen. European Mining Course-ohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on laaja-alaiset taidot sekä kyvyt vastata tähän tarpeeseen.

People wearing helmets and examining a tunnel wall

Miksi valita Insinööritieteiden korkeakoulu?

Millaista on opiskella Insinööritieteiden korkeakoulussa? Millaisia uramahdollisuuksia opiskelijoille ja valmistuneille on tarjolla?

Lue alta opiskelijoiden ja alumnien kertomuksia. Lisää kertomuksia löytyy Instagramista @aalto.eng ja TikTokista @aallonteekkarit!

Portrait of Mikko Koskinen

Alumni Mikko Koskinen rakensi kansainvälisesti menestyvän juomabrändin

Mikko Koskinen on yksi Kyrö Distilleryn perustajista. Hän opiskeli Mechanical Engineering -maisteriohjelmassa, jossa erikoistui tuotekehitykseen.

Ihmiset
Aino Ahvo

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Ihmiset
Pia Mäkilä with a horse

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Ihmiset
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ihmiset
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta: Materiaalit veivät mukanaan jo kandivaiheessa

Aino Mäntyrannan kiinnostus materiaalitekniikkaan johdatti hänet diplomityöpalkinnon voittoon ja tutkijan uralle.

Ihmiset

Hakuohjeita

Alla olevilta sivuilta saat lisätietoja opiskelijaksi hakemisesta.

Haku kandidaattikoulutuksiin

Haku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattikoulutuksiin järjestetään 13.–27.3.2024. Haku englanninkielisiin kandidaattikoulutuksiin on 3.–17.1.2024. Osaan suomenkielisistä kandidaattikoulutuksista voi hakea myös syksyn yhteishaussa 4.–14.9.2023.

students in Aalto library

Haku maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopiston kaksivuotisiin maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterihaussa.
Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa.
Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 30.11.2023 - 2.1.2024.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Tietoa hakijoille ja tohtorinkoulutuksesta kiinnostuneille

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Opiskelijana Aallossa

Hyödyllistä tietoa opiskelijajärjestöistä, -eduista ja palveluista.

Lue lisää
Kaksi opiskelijaa istumassa paperikaupan värikkäillä rappusilla kannettavan tietokoneen kanssa.

Killat

Aalto-yliopiston kampuksella voi nykyisin törmätä tekniikan lisäksi myös taiteen ja kauppatieteiden opiskelijoihin, mutta pitkien perinteiden ansiosta Otaniemi yhdistyy yhä vahvasti teekkarikulttuuriin, josta opiskelijan elämässä ehkä näkyvin osa ovat killat. Killat ovat opiskelijoiden vapaaehtoisjärjestöjä, jotka järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa aina urheilusta akateemisiin juhliin ja vierailuihin opiskelualalla toimiviin yrityksiin.

Insinööritieteiden korkeakoulun aloilla toimivat killat ovat Maanmittarikilta (MK), Koneinsinöörikilta (KIK) ja Rakennusinsinöörikilta (IK).

Seuraa meitä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: