Insinööritieteiden korkeakoulu

Opiskelu Insinööritieteiden korkeakoulussa

Kestävän tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja konetekniikan, rakennustekniikan ja rakennetun ympäristön aloilta. Insinööritieteiden korkeakoulussa voit muotoilla opintopolkusi näillä aloilla mielenkiintosi mukaan ja opiskella kestävän tulevaisuuden rakentajaksi. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät asiantuntijoina monilla yhteiskunnan kannalta merkittävillä aloilla, kuten arktisen teknologian, meritekniikan, kestävien rakennettujen ympäristöjen, mekatroniikan ja materiaalien, monitieteellisen energiatekniikan sekä järjestelmäsuunnittelun ja tuotantotekniikan parissa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.

Insinööritieteiden korkeakoulun perustutkinto-opetus järjestetään kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmissa.

Opiskelupaikka kandidaattiohjelmassa sisältää opinto-oikeuden myös maisteritason koulutusohjelmaan. Kandidaatintutkinnon pääaineopinnot muodostavat pohjan maisteriopinnoille ja siten pääaine vaikuttaa myös siihen, mihin maisteriohjelmiin voit siirtyä alemman korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Opintoja räätälöimällä voi hakea opiskelemaan myös muihin maisteriohjelmiin. 

Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoama kandidaattiopetus jakautuu neljään pääaineeseen: energia- ja konetekniikka, kestävät yhdyskunnat, kiinteistötalous ja geoinformatiikka sekä rakennustekniikka. Nämä neljä pääainetta esitellään alla yhdessä niihin yhdistettyjen maisteriohjelmien kanssa.

Kandidaattiopintojen kieli on suomi tai ruotsi, maisteriohjelmissa opiskellaan englanniksi.

Korkeakoulujen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattiohjelmiin on 16.–30.3.2022.

Tekniikan alalla englanninkielistä kandidaattiopetusta tarjotaan Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -ohjelmassa, jossa Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää pääaineen Computational Engineering.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä
Tiedettä tekniikkaan
Aalto University's students of School of Engineering in a energy laboratory
Energia- ja konetekniikan pääaineessa opitaan toiminnallisten ja älykkäiden koneiden suunnitteluprosessit komponentteja ja järjestelmiä myöten. Kuva energiatekniikan laboratoriosta.

Energia- ja konetekniikka

Energia- ja konetekniikka ovat molemmat aloja, jotka ovat ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia. Pääaineessa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta. 

Sekä konetekniikassa että energian tuotannossa on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin paljon kehitettävää. Ala tarvitsee uudenlaisia osaajia, jotka uskaltavat yhdistää eri paikoista kerryttämäänsä tietoa ja osaamista jopa radikaalin luovalla tavalla. Aalto-yliopiston kannustavassa ja inspiroivassa ilmapiirissä rohkaistut luottamaan omiin ideoihisi, tuomaan niitä kuulluiksi ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.  

Energia- ja konetekniikan kandi- ja DI-opinnot

Energia- ja konetekniikan kandiopintojen jälkeen voit jatkaa opiskelua diplomi-insinööriksi Mechanical Engineering tai Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmissa. Advanced Energy Solutions on Aalto-yliopiston yhteinen maisteriohjelma, jonka puitteissa Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa kaksi pääainetta.

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluatko päästä kahden klassisen insinöörialan risteyskohtaan, joista kumpikin on mielenkiintoisessa murroksessa ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia? Energia- ja konetekniikka on Aalto-yliopiston uusi pääaine, jossa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta.

Neljä henkilöä tutkimassa konetta

Master's Programme in Mechanical Engineering

Konetekniikan maisteriohjelmassa voit opiskella arktista tekniikkaa, materiaalitekniikkaa, meritekniikkaa, mekatroniikkaa, tuotesuunnittelua, tuotantotekniikkaa ja lujuusoppia. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa osaamista itselleen mielenkiintoisissa aiheissa konetekniikan alalla, jossa ammattilaisia tarvitaan luomaan tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnalle.

A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy in Buildings and Built Environment

Tiesitkö, että tällä hetkellä rakennusten osa primäärienergian loppukulutuksesta on 40 % ja sähkönkulutuksesta noin 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen valinta sinulle, jos haluat tehdä osasi ilmastonmuutoksen, sisäilman laadun ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelemalla tehokasta energiankäyttöä rakennus- ja talotekniikassa sekä LVI-järjestelmien suunnittelua voit tehdä töitä kestävien ja mukavien sisätilojen puolesta.

Student operating HVAC measuring equipment

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Conversion Processes

Tiesitkö, että Suomen kaikki rakennukset voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla? Tai tiestikö, että viruksien kulkeutumista ilmateitse määrittävät virtausmekaaniset ja termodynaamiset ilmiöt?

Jos haluat olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden kannalta elintärkeitä haasteita, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla etsimäsi koulutusohjelma. Kestävät energiakonversioprosessit ovat avainasemassa energiajärjestelmän kehityksessä, johon maisteriohjelma tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.

A student inspects energy technology research equipment.
Kaksi henkilöä kuvan äärellä
Kestävät yhdyskunnat pääaine antaa opiskelijoille valmiudet elinvoimaisten, toimivien ja kestävien yhdyskuntien suunnitteluun. Kuva SPT studio -kurssilta Aalto Built Environment Labista.

Kestävät yhdyskunnat

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat ilmiöitä, jotka vaativat entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennetun ympäristön suunnittelusta ja hallinnasta. Kestävät yhdyskunnat -hakukohde antaa opiskelijoille ponnahduslaudan uralle, jossa pääsee visioimaan ja toteuttamaan ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin teknologiaa hyödyntäen. 

Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa. 

Kestävien yhdyskuntien kandi- ja DI-opinnot

Kestävät yhdyskunnat kandipääaineesta voit jatkaa opiskelua diplomi-insinööriksi Water and Environmental Engineering tai Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmassa.

Kestävät yhdyskunnat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Millainen suunnittelu takaa, että yhteiskuntamme toimii kestävällä tavalla? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa? Aalto-yliopiston Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko olla mukana turvaamassa yhteiskunnan toimintaa ja kestävyyttä? Opiskele vesialan diplomi-insinööriksi! Ihmisten maailma toimii viime kädessä vesi- ja ympäristötekniikan avulla, ja veden, ruoan ja energian kysynnän kasvaessa tarvitsemme vesialaa löytääksemme kestäviä keinoja yhteiskuntamme kehittämiseksi.

Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja.

Students looking at SPT studio course
Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä
Alat linkittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä monet geoinformatiikan sovelluksista liittyvät kiinteistöihin ja toisaalta sijainti on kiinteistötalouden keskeisiä elementtejä. Kuva Aalto City Science Labista.

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan tekniikan kandidaatin tutkintoon. Opiskelijalle avautuvat mielenkiintoiset uranäkymät yhteiskunnan avainpaikoille, joissa kunnianhimolle ja luovuudelle ei aseteta rajoja. Kiinteistötalous ja paikkatieto kytkeytyvät useisiin tulevaisuuden polttavimpiin kysymyksiin ja muodostavat perustan moderneille yhteiskunnille.

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijana sinulla on mahdollisuus olla osana aloja, joilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Geoinformatiikka eli paikkatiedon hyödyntäminen kertoo, missä jokin on, miten sinne voi päästä, ja miten tiettyyn paikkaan liittyviä asioita voidaan tehdä paremmaksi. Geoinformatiikan menetelmät ovat myös ainoat, joilla voidaan seurata laajassa mittakaavassa, mitä ympäristössä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena. Kiinteistöala on vähintään yhtä laajalle levittäytyvä ja merkittävä: Kiinteistöala muodostaa 70 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta, työllistää 20 prosenttia työvoimasta, lisäksi kaikki me asumme ja työskentelemme erilaisissa kiinteistöissä

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan kandi- ja DI-opinnot

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan aloilla voit opiskella kandidaattiopintojen jälkeen diplomi-insinööriksi Real Estate Economics tai Geoinformatics -maisteriohjelmassa.

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Miten planeettamme muuttuu? Millaiselta näyttävät tulevaisuuden rakennukset ja miten ne voivat edistää ihmisen hyvinvointia? Kiinteistötalous ja paikkatieto kytkeytyvät useisiin tulevaisuuden polttavimpiin kysymyksiin ja muodostavat perustan moderneille yhteiskunnille. Aalto-yliopiston Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää nämä kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan kandidaatin tutkintoon. Opiskelijalle avautuvat mielenkiintoiset uranäkymät yhteiskunnan avainpaikoille, joissa kunnianhimolle ja luovuudelle ei aseteta rajoja. 

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Master's Programme in Geoinformatics

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.

Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Master's Programme in Real Estate Economics

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.

A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo
Viisi opiskelijaa konehallissa
Rakennustekniikan opinnoissa perehdytään rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä rakennushankkeiden johtamiseen. Kuva: Opiskelijoita rakennustekniikan koehallissa.

Rakennustekniikka

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Opiskelijat pääsevät osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön. Rakennustekniikassa yhdistyvät insinööritieteiden matemaattinen ja tekninen pohja luovaan suunnitteluun ja johtamiseen. 

Rakennustekniikan opiskelijana pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Rakennustekniikan kandi- ja DI-opinnot

Rakennustekniikan kandidaattiopintojen jälkeen voit opiskella diplomi-insinööriksi Geoengineering tai Building Technology -maisteriohjelmassa.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Koulutustarjonta
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Master's Programme in Building Technology

Rakennustekniikan tavoitteena on luoda terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä kestävän kehityksen ehdoilla.

Master's Programme in Building Technology kouluttaa tulevaisuuden johtajia, jotka yhdistävät saumattomasti tieteen ja ihmiskeskeisen suunnittelun ja työllään edistävät siirtymistä älykkäämpään rakennettuun ympäristöön, johon kuuluu esimerkiksi energiatehokkaampia rakennuksia, skaalattavia kiertotalouden järjestelmiä ja terveellisempää rakennettua ympäristöä.

SIVUN PÄIVITYKSEN TARKISTUS ON KESKEN 27.9.2021 - tämä poistuu kun sivu on valmis

Koulutustarjonta
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.

Koulutustarjonta

Kaksoistutkinto-ohjelmat insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa kahdeksan englanninkielistä kaksoistutkinto-ohjelmaa. Lisätietoja hausta löydät ohjelmien omilta sivuilta. 

Master’s Programme in Energy Storage (EIT InnoEnergy)

The Master’s in Energy Storage is unique. Delivered by Europe’s foremost pioneers in sustainable energy and energy storage, the programme gives you unparalleled career possibilities – the engineering skills and innovation mindset that new-generation employers urgently need in this exciting and fast-evolving field

Innoenergy students

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (EIT InnoEnergy)

Real-world energy challenges, collaborative solutions, sustainable tomorrow - a pathway for an exciting future in sustainable energy and environmental work. This is a joint program leading into double Master's degree.

biomass

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) - Sustainable Urban Mobility Transitions

Master’s programme in Urban Mobility, study track Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) is a master programme focusing on the holistic approach in study, design, development and evaluation of sustainable, inclusive, and resilient urban environment and mobility systems.

SPT-studio

Nordic Master in Cold Climate Engineering

Visit the Arctic and gain a unique specialisation in cold climate engineering. Boost your CV by studying abroad. Graduate with a double degree from two internationally acclaimed universities.

Cold climate 2

Nordic Master in Environmental Engineering

Environmental technologies and green engineering are amongst the fastest-growing markets in the world and there is growing demand for innovative solutions and new graduates

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering

The purpose of the Nordic Master Programme in Innovative Sustainable Energy Engineering is to provide state-of-the-art education in the fields of conventional and renewable energy sources like conventional and new power generation, biomass energy, wind power and energy utilization in the built environment by means of economically and environmentally sustainable systems and technologies.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Nordic Master in Maritime Engineering

The Master program in Maritime Engineering is concentrated on ships, including yachts and offshore structures, their design, construction and operation and their interaction with the environment. You learn to apply rational methods within mathematics, numeric analyses, fluid mechanics and structural mechanics to analyze, design and technically operate ships and offshore structures. Moreover, you will understand the special, high demands to these structures for instance with respect to safety and consideration for the environment.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Master’s Programme in Manufacturing (EIT Manufacturing Master School) - Zero Defect Manufacture for a Circular Economy

Master’s Programme in Manufacturing study track Zero Defect Manufacture for Circular Economy (ZD) is a combination of studying manufacturing science including physics of equipment and processes, data analysis, including the methodology to use gained process data in the context of process quality, and process management including the flexibility enabled for smaller lot production.

eitm_zd_aalto

Master’s Programme in Manufacturing (EIT Manufacturing Master School) - Additive Manufacturing for Full Flexibility

Master’s Programme in Manufacturing study track Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) is a combination of studying manufacturing science including physics of additive manufacturing processes, mechanical design including exploiting the design freedoms enabled for more customized products and services, and production management including the flexibility enabled for smaller lot production

eitm-am-aalto

Miksi valita Insinööritieteiden korkeakoulu?

Millaista on opiskella Insinööritieteiden korkeakoulussa? Millaisia uramahdollisuuksia opiskelijoille ja valmistuneille on tarjolla?

Lue alta opiskelijoiden ja alumnien kertomuksia. Lisää kertomuksia löytyy Instagram-tililtämme @aalto.eng ja TikTokista @aaltoengineering!

Portrait of Mikko Koskinen

Alumni Mikko Koskinen aikoo rakentaa kansainvälisesti menestyvän juomabrändin

Mikko Koskinen on yksi Kyrö Distilleryn perustajista. Hän opiskeli Mechanical Engineering -maisteriohjelmassa, jossa erikoistui tuotekehitykseen.

Ihmiset
Aino Ahvo

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Ihmiset
Pia Mäkilä with a horse

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Ihmiset
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ihmiset
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta: Materiaalit veivät mukanaan jo kandivaiheessa

Aino Mäntyrannan kiinnostus materiaalitekniikkaan johdatti hänet diplomityöpalkinnon voittoon ja tutkijan uralle.

Ihmiset

Hakuohjeita

Alla olevilta sivuilta saat lisätietoja opiskelijaksi hakemisesta.

Haku kandidaattikoulutuksiin

Haku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattikoulutuksiin järjestetään 15.–30.3.2023. Haku englanninkielisiin kandidaattikoulutuksiin on 4.–18.1.2023. Osaan suomenkielisistä kandidaattikoulutuksista voi hakea myös syksyn yhteishaussa 31.8.–14.9.2022.

students in Aalto library

Haku maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopiston kaksivuotisiin maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterihaussa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 - 3.1.2022.

Aalto University Master students

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin.

OtaNano

Opiskelijana Aallossa

Hyödyllistä tietoa opiskelijaeduista, -alennuksista sekä opiskelijajärjestöistä.

Lue lisää
Kaksi opiskelijaa istumassa paperikaupan värikkäillä rappusilla kannettavan tietokoneen kanssa.

Killat

Aalto-yliopiston kampuksella voi nykyisin törmätä tekniikan lisäksi myös taiteen ja kauppatieteiden opiskelijoihin, mutta pitkien perinteiden ansiosta Otaniemi yhdistyy yhä vahvasti teekkarikulttuuriin, josta opiskelijan elämässä ehkä näkyvin osa ovat killat. Killat ovat opiskelijoiden vapaaehtoisjärjestöjä, jotka järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa aina urheilusta akateemisiin juhliin ja vierailuihin opiskelualalla toimiviin yrityksiin.

Insinööritieteiden korkeakoulun aloilla toimivat killat ovat Maanmittarikilta (MK), Koneinsinöörikilta (KIK) ja Rakennusinsinöörikilta (IK).

Seuraa meitä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu