Insinööritieteiden korkeakoulu

Opiskelu Insinööritieteiden korkeakoulussa

Kestävän tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja konetekniikan, rakennustekniikan ja rakennetun ympäristön aloilta. Insinööritieteiden korkeakoulussa voit muotoilla opintopolkusi näillä aloilla mielenkiintosi mukaan ja opiskella kestävän tulevaisuuden rakentajaksi. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät asiantuntijoina monilla yhteiskunnan kannalta merkittävillä aloilla, kuten arktisen teknologian, meritekniikan, kestävien rakennettujen ympäristöjen, mekatroniikan ja materiaalien, monitieteellisen energiatekniikan sekä järjestelmäsuunnittelun ja tuotantotekniikan parissa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.

Insinööritieteiden korkeakoulun perustutkinto-opetus järjestetään kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmissa.

Opiskelupaikka kandidaattiohjelmassa sisältää opinto-oikeuden myös maisteritason koulutusohjelmaan. Kandidaatintutkinnon pääaineopinnot muodostavat pohjan maisteriopinnoille ja siten pääaine vaikuttaa myös siihen, mihin maisteriohjelmiin voit siirtyä alemman korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Opintoja räätälöimällä voi hakea opiskelemaan myös muihin maisteriohjelmiin. 

Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoama kandidaattiopetus jakautuu kolmeen pääaineeseen: energia- ja ympäristötekniikka, kone- ja rakennustekniikka sekä rakennettu ympäristö. Nämä kolme pääainetta esitellään alla yhdessä niihin yhdistettyjen maisteriohjelmien kanssa.

Kandidaattiopintojen kieli on suomi tai ruotsi, maisteriohjelmissa opiskellaan englanniksi.

Korkeakoulujen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattiohjelmiin on 16.–30.3.2022.

Tekniikan alalla englanninkielistä kandidaattiopetusta tarjotaan Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -ohjelmassa, jossa Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää pääaineen Computational Engineering.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä
Tiedettä tekniikkaan
The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus
Energiaa, luonnonvaroja sekä yhdyskuntarakentamista tarkastellaan tekniikan ja yhteiskunnan näkökulmista. Kuvassa ympäristöhydrauliikan laboratorion virtauskanava.

Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikkaan kuuluu yhteiskuntamme toiminnan kannalta elintärkeitä tekniikan aloja, jotka liittyvät energiantuotantoon, vesihuoltoon ja yhdyskuntarakentamiseen. Siihen lukeutuu myös geoinformatiikka, joka käsittelee edellä mainittujen alojen suunnittelussa ja ylläpidossa tarvittavaa paikkatietoa.

Opinnoissa käsitellään geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käyttöä ja kierrätystä sekä niiden ympäristövaikutuksia ja energiataseita. Energiaa, yhteiskuntarakentamista ja luonnonvaroja tarkastellaan tekniikan lisäksi yhteiskunnan näkökulmasta.

Alueeseen kuuluu myös energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien ilmiöiden mallintaminen ja ympäristön 3D-mallinnus matematiikan, laskennallisten menetelmien ja paikkatiedon avulla.

Energia- ja ympäristötekniikan kandi- ja DI-opinnot

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatin opinnot valitessasi voit opiskella diplomi-insinööriksi geoinformatiikangeorakentamisen tai vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmassa. 

Energia- ja ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineessa ratkotaan maapallomme tulevaisuuden kannalta perustavanlaatuisia ja tärkeitä ongelmia. Toimivan yhteiskunnan takaavat tekniikan alat, kuten energia-, vesi- ja ympäristötekniikka, georakentaminen ja geoinformatiikka -tulevat tutuiksi ja niitä tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta.

Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Master's Programme in Geoinformatics

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.

Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.

Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko olla mukana turvaamassa yhteiskunnan toimintaa ja kestävyyttä? Opiskele vesialan diplomi-insinööriksi! Ihmisten maailma toimii viime kädessä vesi- ja ympäristötekniikan avulla, ja veden, ruoan ja energian kysynnän kasvaessa tarvitsemme vesialaa löytääksemme kestäviä keinoja yhteiskuntamme kehittämiseksi.

Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Energiatekniikan DI-opinnot

Diplomi-insinöörin tutkinnot energia-alalla suoritetaan Aalto-yliopiston yhteisessä Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmassa, jonka puitteissa Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa kaksi pääainetta.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy in Buildings and Built Environment

Tiesitkö, että tällä hetkellä rakennusten osa primäärienergian loppukulutuksesta on 40 % ja sähkönkulutuksesta noin 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen valinta sinulle, jos haluat tehdä osasi ilmastonmuutoksen, sisäilman laadun ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelemalla tehokasta energiankäyttöä rakennus- ja talotekniikassa sekä LVI-järjestelmien suunnittelua voit tehdä töitä kestävien ja mukavien sisätilojen puolesta.

Student operating HVAC measuring equipment

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes

Tiesitkö, että Suomen kaikki rakennukset voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla? Tai tiestikö, että viruksien kulkeutumista ilmateitse määrittävät virtausmekaaniset ja termodynaamiset ilmiöt?

Jos haluat olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden kannalta elintärkeitä haasteita, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla etsimäsi koulutusohjelma. Kestävät energiakonversioprosessit ovat avainasemassa energiajärjestelmän kehityksessä, johon maisteriohjelma tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.

A student inspects energy technology research equipment.
Aalto Ice Tank
Kone- ja rakennustekniikan aloilla on yllättävän paljon yhteistä. Kuvassa monitoimiallas Aalto Ice Tank.

Kone- ja rakennustekniikka

Kone- ja rakennustekniikan opinnot tarjoavat monipuoliset tiedot tekniikan alan perusteista. Nimensä mukaisesti alan keskiössä ovat koneet ja rakennukset – esimerkiksi moottorit, laivat, tehtaat, sillat, pilvenpiirtäjät, asuinrakennukset, voimalaitokset – sekä niihin eri tavoin liittyvä matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka.

Kone- ja rakennustekniikan opiskelijana saat vankan teknillisen koulutuspohjan ja mahdollisuuden tutustua erilaisiin ja toisiinsa risteäviin tekniikan aloihin. Luovuus on alalla valttia, sillä eri alojen perusideoita ja keksintöjä voidaan soveltaa uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla: esimerkiksi risteilyaluksissa ja kauppakeskuksissa on yllättävän paljon yhteistä.

Kone- ja rakennustekniikan kandi- ja DI-opinnot

Voit opiskella diplomi-insinööriksi konetekniikan ja rakennustekniikan maisteriohjelmissa. Kone- ja rakennustekniikan opiskelun alkuun pääset molemmille aloille yhteisissä kandidaattiopinnoissa.

Kone- ja rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Miten luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysromua hyödyntävä tuote tulevaisuuden tarpeisiin? Kone- ja rakennustekniikka ovat klassisia, mutta jatkuvasti kehittyviä aloja, jotka perehdyttävät opiskelijan ihmisläheisen ja ympäristöystävällisen innovaatiotyön keskiöön.

ENG students

Master's Programme in Mechanical Engineering

Konetekniikan maisteriohjelmassa voit opiskella arktista tekniikkaa, materiaalitekniikkaa, meritekniikkaa, mekatroniikkaa, tuotesuunnittelua, tuotantotekniikkaa ja lujuusoppia. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa osaamista itselleen mielenkiintoisissa aiheissa konetekniikan alalla, jossa ammattilaisia tarvitaan luomaan tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnalle.

A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Master's Programme in Building Technology

Rakennustekniikan tavoitteena on luoda terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä kestävän kehityksen ehdoilla.

Master's Programme in Building Technology kouluttaa tulevaisuuden johtajia, jotka yhdistävät saumattomasti tieteen ja ihmiskeskeisen suunnittelun ja työllään edistävät siirtymistä älykkäämpään rakennettuun ympäristöön, johon kuuluu esimerkiksi energiatehokkaampia rakennuksia, skaalattavia kiertotalouden järjestelmiä ja terveellisempää rakennettua ympäristöä.

Students at Aalto University's concrete materials laboratory.
Keskustelutilaisuus ABE:ssa. Kuvaaja: Petri Kangassalo
Rakennettuun ympäristöön kuuluvat kaupunkien lisäksi mm. pellot ja talousmetsät. Kuvassa kaavakeskustelua Aalto Built Environment Labissa.

Rakennettu ympäristö

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö: rakennukset, pihat, pellot ja talousmetsät, liikenneväylät ja asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat. Rakennetulla ympäristöllä on siis laaja yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. 

Opinnoissa ei sinänsä käsitellä rakentamista tai rakennustekniikkaa vaan rakennettua ympäristöä tarkastellaan talouden, hallinnon ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Rakennetun ympäristön kandi- ja DI-opinnot

Rakennetun ympäristön alalla voit opiskella diplomi-insinööriksi kiinteistötalouden sekä maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelmissa. Suorin tie diplomi-insinöörin opintoihin kulkee rakennetun ympäristön kandidaattiopintojen kautta.

Rakennettu ympäristö, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön pääainekokonaisuus keskittyy kestävään kaupunkien, maankäytön, liikennesuunnittelun ja kiinteistöjen kehitykseen tavoitteenaan mahdollistaa entistä parempi elinympäristö meille kaikille. Koulutusohjelma on ainoa laatuaan Suomessa.

Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Master's Programme in Real Estate Economics

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.

A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja.

Students looking at SPT studio course

Kaksoistutkinto-ohjelmat insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulu tarjoaa kahdeksan englanninkielistä kaksoistutkinto-ohjelmaa. Lisätietoja hausta löydät ohjelmien omilta sivuilta. 

Master’s Programme in Energy Storage (EIT InnoEnergy)

The Master’s in Energy Storage is unique. Delivered by Europe’s foremost pioneers in sustainable energy and energy storage, the programme gives you unparalleled career possibilities – the engineering skills and innovation mindset that new-generation employers urgently need in this exciting and fast-evolving field

Innoenergy students

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (EIT InnoEnergy)

Real-world energy challenges, collaborative solutions, sustainable tomorrow - a pathway for an exciting future in sustainable energy and environmental work. This is a joint program leading into double Master's degree.

biomass

Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP)

A global minerals industry needs new experts and competence to fuel its renewal. As a graduate of the programme, you are in a prime position to effect change in the field.

Hands-on work in the research tunnel underneath Otaniemi

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) - Sustainable Urban Mobility Transitions

Master’s programme in Urban Mobility, study track Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) is a master programme focusing on the holistic approach in study, design, development and evaluation of sustainable, inclusive, and resilient urban environment and mobility systems.

EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Nordic Master in Cold Climate Engineering

Visit the Arctic and gain a unique specialisation in cold climate engineering. Boost your CV by studying abroad. Graduate with a double degree from two internationally acclaimed universities.

Cold climate 2

Nordic Master in Environmental Engineering

Environmental technologies and green engineering are amongst the fastest-growing markets in the world and there is growing demand for innovative solutions and new graduates

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering

The Nordic Master in Innovative and Sustainable Energy Engineering (ISEE) is a world class energy education leading to a Master of Science degree.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Nordic Master in Maritime Engineering

This programme is based on the expertise of the participating universities within naval architecture, offshore engineering and maritime engineering.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Master’s Programme in Manufacturing (EIT Manufacturing Master School) - Zero Defect Manufacture for a Circular Economy

Master’s Programme in Manufacturing study track Zero Defect Manufacture for Circular Economy (ZD) is a combination of studying manufacturing science including physics of equipment and processes, data analysis, including the methodology to use gained process data in the context of process quality, and process management including the flexibility enabled for smaller lot production

Logo manu

Master’s Programme in Manufacturing (EIT Manufacturing Master School) - Additive Manufacturing for Full Flexibility

Master’s Programme in Manufacturing study track Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) is a combination of studying manufacturing science including physics of additive manufacturing processes, mechanical design including exploiting the design freedoms enabled for more customized products and services, and production management including the flexibility enabled for smaller lot production

Logo manu

Miksi valita Insinööritieteiden korkeakoulu?

Millaista on opiskella Insinööritieteiden korkeakoulussa? Millaisia uramahdollisuuksia opiskelijoille ja valmistuneille on tarjolla?

Lue alta opiskelijoiden ja alumnien kertomuksia. Lisää kertomuksia löytyy Instagram-tililtämme @aalto.eng!

Aku Staff in alvarin aukio wearing overalls

Kiinnostus kaavoitusta kohtaan sai Aku Staffin hakemaan rakennetun ympäristön pääaineeseen

Fuksikapteenina toimiva Aku Staff kokee, että opiskelijatoiminta on parhaimpia asioita, joita hän on yliopistolta saanut.

Ihmiset
Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

Kiltatoiminta on iso osa Jenny Mannerin arkea opiskelujen ohella

Fuksikapteenina toimivan Jenny Mannerin mielestä kone- ja rakennustekniikassa parasta on se, että se antaa hyvän pohjan lähteä erikoistumaan moneen erilaiseen ja mielenkiintoiseen alaan.

Ihmiset
Portrait of Mikko Koskinen

Alumni Mikko Koskinen aikoo rakentaa kansainvälisesti menestyvän juomabrändin

Mikko Koskinen on yksi Kyrö Distilleryn perustajista. Hän opiskeli Mechanical Engineering -maisteriohjelmassa, jossa erikoistui tuotekehitykseen.

Ihmiset
Aino Ahvo

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Ihmiset
Pia Mäkilä with a horse

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Ihmiset
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ihmiset
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta: Materiaalit veivät mukanaan jo kandivaiheessa

Aino Mäntyrannan kiinnostus materiaalitekniikkaan johdatti hänet diplomityöpalkinnon voittoon ja tutkijan uralle.

Ihmiset
Opiskelija Fanni Mattsson rakennusinsinöörikillan haalarissa

Halu kehittää kestävää tulevaisuutta sai Fanni Mattsonin valitsemaan energia- ja ympäristötekniikan alan

Fanni Mattsonin mielestä teknillinen ala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet miettiä ja etsiä omia mielenkiinnon kohteita.

Ihmiset

Hakuohjeita

Alla olevilta sivuilta saat lisätietoja opiskelijaksi hakemisesta.

Hae kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin

Tutustu eri koulutusalojemme hakuprosesseihin valitsemalla itsellesi ensin sopiva koulutusala ja sen jälkeen oikea tutkintotaso. Kandidaatintutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka edeltää maisterivaiheen opintoja. Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.

Directing

Haku maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopiston kaksivuotisiin maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterihaussa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 - 3.1.2022.

Aalto University Master students

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin.

OtaNano

Opiskelijana Aallossa

Hyödyllistä tietoa opiskelijaeduista, -alennuksista sekä opiskelijajärjestöistä.

Lue lisää
Two Aalto University students on campus cafe

Killat

Aalto-yliopiston kampuksella voi nykyisin törmätä tekniikan lisäksi myös taiteen ja kauppatieteiden opiskelijoihin, mutta pitkien perinteiden ansiosta Otaniemi yhdistyy yhä vahvasti teekkarikulttuuriin, josta opiskelijan elämässä ehkä näkyvin osa ovat killat. Killat ovat opiskelijoiden vapaaehtoisjärjestöjä, jotka järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa aina urheilusta akateemisiin juhliin ja vierailuihin opiskelualalla toimiviin yrityksiin.

Insinööritieteiden korkeakoulun aloilla toimivat killat ovat Maanmittarikilta (MK), Koneinsinöörikilta (KIK) ja Rakennusinsinöörikilta (IK).

Seuraa meitä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu