Yhteistyö

Insinööritieteiden korkeakoulun työtä siivittävät yhteiskunnan tarpeet, joista keskustelemme ja joiden parissa työskentelemme yhdessä eri sidosryhmien, yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
School of Engineering / students

Saavuttaaksemme tavoitteemme – ajaa yhteiskunnan uudistumista, vahvistaa kilpailukykyä ja elävöittää kulttuurielämää – meidän tulee työskennellä yhdessä ympärillämme olevan yhteiskunnan kanssa. Siksi vuoropuhelu sidosryhmien, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välillä on meille tärkeää. Työmme vaikuttavuutta lisäämme esimerkiksi yhteistyösopimuksilla pääkaupunkiseudun kuntien ja keskeisten yritysten kanssa.

Seuraamme elinkeinoelämän ja hallinnonalojen osaamistarpeita ja pyrimme ottamaan ne huomioon opetuksen suunnittelussa. Tarjoamme dynaamista yhteistyötä yrityksille, viranomaisille, kunnille ja kaupungeille sekä yhteisöille.

 

Yhteistyömuotoja

  • Tutkimushankekumppanuus
  • Opiskelijahankkeet yrityksille
  • Avoimien työpaikkojen tiedottaminen opiskelijoille

Ota yhteyttä

Lisätietoja kumppanuuksista Insinööritieteiden korkeakoulussa antaa yrityssuhteiden asiantuntija Heikki Lahtinen.

Yhteistyö

Tarjomme lukuisia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia yrityksille, yhteisöille ja alumneille.

Aalto University and collaboration
Aalto-yliopisto / Aki-Pekka Sinikoski

Platform-yhteistyöalustat

Monialaiset platform-yhteistyöalustat kokoavat yhteen kuhunkin teemaan liittyvän, eri laitoksille sijoittuvan osaamisen. Teema-alueet ovat sellaisia, joissa Aalto-yliopistolla on merkittävää menetelmällistä osaamista, infrastruktuureja ja sovellusalojen osaamista.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Digi Platform

Digi Platformin ydin on digitaalisuus, ja sen fokusalueisiin kuuluvat nousevat teknologiat, digipalvelut, big data sekä robotiikka niin tieteissä, taiteissa kuin liiketoiminnassakin.

Aalto Energy Efficiency / Image by Helén Marton

Aalto Energy Platform

Aallon Energy Platform katalysoi ja kehittää monitieteellistä yhteistyötä kestävien energiaratkaisujen saralla.

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Living+ tukee monitieteellistä tutkimusta ihmislähtöisistä elinympäristöistä, joka on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä tutkimusalueista.

Aalto Materials Platform

Materials Platform -yhteistyöalusta tukee ja kehittää toimia, jotka edistävät materiaalialojen tutkimusta ja vauhdittavat tulosten kaupallistamista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu