Insinööritieteiden korkeakoulu

Yhteistyö

Insinööritieteiden korkeakoulun työtä siivittävät yhteiskunnan tarpeet, joista keskustelemme ja joiden parissa työskentelemme yhdessä eri sidosryhmien, yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
AIIC Smart Crane donation ceremony 2017

Saavuttaaksemme tavoitteemme – ajaa yhteiskunnan uudistumista, vahvistaa kilpailukykyä ja elävöittää kulttuurielämää – meidän tulee työskennellä yhdessä ympärillämme olevan yhteiskunnan kanssa. Siksi vuoropuhelu sidosryhmien, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välillä on meille tärkeää. Työmme vaikuttavuutta lisäämme esimerkiksi yhteistyösopimuksilla pääkaupunkiseudun kuntien ja keskeisten yritysten kanssa.

Seuraamme elinkeinoelämän ja hallinnonalojen osaamistarpeita ja pyrimme ottamaan ne huomioon opetuksen suunnittelussa. Tarjoamme dynaamista yhteistyötä yrityksille, viranomaisille, kunnille ja kaupungeille sekä yhteisöille.

Yhteistyömuotoja

  • Tutkimushankekumppanuus
  • Opiskelijahankkeet yrityksille
  • Avoimien työpaikkojen tiedottaminen opiskelijoille

Ota yhteyttä

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen

Manager, Corporate Relations, School of Engineering
Networking at Aalto

Aalto Networking Platform

Aalto Networking Platform -yhteistyöalusta tuo tutkimusosaamista yhteen yli laitosrajojen.

Emmanuel Macron visits Aalto University

Yhteistyö

Aalto-yliopisto tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja verkostoitua.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: