Koulutustarjonta

Urban Studies and Planning in Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Urban Studies and Planning in Real Estate Economics -ohjelmassa opit tarkastelemaan kaupunkeja, kaupungistumista ja siihen liittyviä haasteita monitieteisestä näkökulmasta. Opit myös tuntemaan kaupunkitutkimuksen keskeisten alojen termit ja paradigmat sekä kaupunkisuunnittelun prosessin. Lisäksi opit työskentelemään osana monitieteistä ja moniammatillista ryhmää sekä kehittämään yhdessä ratkaisuja.
Students meeting at Aalto University

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Urban studies and planning -maisteriohjelma on kahden johtavan suomalaisyliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston, yhteinen monitieteellinen ohjelmakokonaisuus. Molemmissa yliopistoissa ohjelman opinnot voivat johtaa eri tutkintoihin, sisäänottoväylästä riippuen. Aalto-yliopisto tarjoaa ohjelmaan kaksi sisäänottoväylää, Urban Studies and Planning in Real Estate Economics ja Urban Studies and Planning in Architecture.

Urban Studies and Planning in Real Estate Economics-ohjelmassa opit tarkastelemaan kaupunkeja, kaupungistumista ja siihen liittyviä haasteita monitieteisestä näkökulmasta. Opit tuntemaan kaupunkitutkimuksen keskeisten alojen termit ja paradigmat sekä kaupunkisuunnittelun prosessin. Opit työskentelemään osana monitieteistä ja moniammatillista ryhmää sekä kehittämään yhdessä ratkaisuja.

Opetuskieli

Ohjelma on englanninkielinen. Tenttimismahdollisuus pyydettäessä suomeksi tai ruotsiksi. Lisätietoa Aalto-yliopiston tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ECTS).

Maisteriohjelman rakenne sisältää

  • pääaineen opintoja 64 opintopistettä
  • vapaasti valittavia opintoja 26 opintopistettä
  • 30 opintopisteen laajuisen diplomityön

Pääaineen opinnoista puolet on USP-ohjelman yhteisiä kursseja, joissa tarkastellaan temaattisia kysymyksiä monitieteellisistä. Puolet pääaineen opinnoista on kiinteistötalouden opintoja.

Tutkintoon kuuluu opinnäyte, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Lisätietoja opinnoista löydät Aalto-yliopiston verkkosivulta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Aalto-yliopisto tarjoaa ohjelmaan kaksi sisäänottoväylää, Urban Studies and Planning in Real Estate Economics ja Urban Studies and Planning in Architecture.

Real Estate Economics -opintojen aikana opit kiinteistötalouden keskeiset lähestymistavat ilmiön tarkasteluun ja osaat soveltaa niitä erilaisiin tilanteisin. Tuot monitieteiseen työskentelyyn vahvan erikoisalasi osaamisen ja osaat arvioida erilaisten ratkaisujen vaikutuksia kiinteistötalouden ja -markkinoiden näkökulmasta.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tarjoaa erinomaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailman. Vaihto-opiskeluun kannustetaan ja vaihto-opintoja myös arvostetaan työelämässä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Tutkinto tarjoaa monipuolisia uravaihtoehtoja alalla joka merkityksellinen ja kasvava. Tutkinto tarjoaa valmiudet monipuolisiin tehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Tutkimuksen painopisteet

Kiinteistötalous tarkastelee kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaa muun muassa liiketoiminnan, suunnittelun, arvonmuodostuksen ja lain näkökulmasta. Aalto-yliopisto kattaa kiinteistöalan tutkimuksen kokonaisvaltaisesti ainoana yliopistona Suomessa. Voit lukea lisää tutkimuksestamme verkkosivuiltamme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Ohjelma kokoaa yhteen kaupunkitutkimuksen keskeiset tutkimusalueet kuten kaupunkimaantieteen, kaupunkisosiologian, kaupunkisuunnittelun, kaupunkiekologian ja kiinteistötalouden.

Ohjelman valintaperusteet 2024

Valinta maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen hakukelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Valinnassa käytetään seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä (vain englanniksi):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme.
In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme.
Motivation letter in mandatory. Please see further instructions for the motivation letter below.
Evaluated documents: Motivation letter (mandatory)

To ensure that the students have sufficient skills and knowledge for the Master’s studies, a miminum requirement in student selection is that earlier studies (either bachelor's degree or other studies) include at least basics of economics. Priority will be given to students whose prior studies include courses in real estate, urban studies or urban geography. If completed individual courses or studies on these topics that are not included in the degree that is used as grounds for the application, the certificates should be attached on these studies in the application.

In addition to the studies giving basis to apply to the programme, other possible studies are also evaluated. However, the study option should provide genuinely new knowledge and enhance the career prospects of the applicant. Thus, applicants who already have a master’s degree in a closely related field will only be admitted with well-justified reasons which should be explained in the motivation letter.

The applied pedagogic approach relies heavily on multi-disciplinary group work, dialogue and co-creation. Thus, students are expected to participate in the teaching sessions and studios, and participation is in many cases obligatory. This characteristic assumes that students in the program commit to full-time studying and active participation. Applicants are encouraged to discuss this also in their motivation letter, and students who present a credible plan for full-time studies are given priority.

Study option -specific documents

The following documents is requested to provide by the programme:

  • a motivation letter - mandatory (the lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application

Haku maisterikoulutuksiin

Yhteystiedot

Heidi Falkenbach

professori

[email protected]

Päivi Kauppinen

suunnittelija

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: