Koulutustarjonta

Mechanical Engineering, Master of Science (Technology)

Konetekniikan maisteriohjelmassa voit opiskella arktista tekniikkaa, materiaalitekniikkaa, meritekniikkaa, mekatroniikkaa, tuotesuunnittelua, tuotantotekniikkaa ja lujuusoppia. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa osaamista itselleen mielenkiintoisissa aiheissa konetekniikan alalla, jossa ammattilaisia tarvitaan luomaan tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnalle.
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Mechanical Engineering

Haluatko kuulla lisää Mechanical Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa tutkinto-ohjelman johtaja, opetushenkilökunta ja ohjelmasta valmistunut opiskelija kertovat lisää Mechanical Engineering -maisteriohjelmassa opiskelusta.

Katso webinaaritallenne!
Aalto University Mechatronic Circus

Koulutuksen kuvaus

Nykymaailmassa konetekniikalta odotetaan tehokkaita, kestäviä ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Ala käsittää monenlaista toimintaa ja eri tekniikan alaa aina energiasta ja kuljetuksesta lääketieteellisiin välineisiin ja ympäristönsuojeluun. Koneinsinöörille on siis tarjolla laaja valikoima tehtäviä, haasteita ja mahdollisuuksia, joihin hänen osaamistaan tarvitaan innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi. Konetekniikka koskettaa kaikkea pienimmistä komponenteista suurimpiin laitteisiin, joten alan asiantuntijoille on aina kysyntää.

Maisteriohjelman opetus on huippuluokkaa ja siinä yhdistyvät käytännön tekeminen ja teoria. Valmistuttuaan opiskelijalla on tietoa ja taitoja, jotka vastaavat tulevaisuuden yhteiskunnan haasteisiin. Aalto-yliopiston kouluttamalla konetekniikan diplomi-insinöörillä on ainakin seuraavat ominaisuudet:

 • Oma erikoisala. Maisteriohjelma tarjoaa kursseja seitsemässä eri aiheessa: arktinen tekniikka, materiaalitekniikka, meritekniikka, mekatroniikka, tuotesuunnittelu, tuotantotekniikka ja lujuusoppi. Ohjelmamme on joustava, joten opiskelijalla on useita vaihtoehtoja erikoistumisen, monialaisuuden ja oman opintopolun luomisen suhteen.
 • Asiaankuuluvat tekniset, matemaattiset, laskennalliset ja analyyttiset tiedot ja taidot. Maisteriohjelman suoritettuasi ymmärrät teknisen mekaniikan periaatteet ja metodit sekä niiden käytännön sovellukset. Osaat ratkaista teknisiä ongelmia valitsemallasi erikoisalalla ja suorittaa tehtäväsi luovuuden, järjestelmällisen arvioinnin, laskennallisten työkalujen ja kriittisen ajattelun avulla.
 • Hyvät henkilötaidot. Aalto-yliopiston opiskelijana toimit kansainvälisessä ympäristössä, jossa opit perustelemaan valintoja ja metodeja, viestimään selkeästi ja työskentelemään tehokkaasti muiden kanssa.
 • Käsitys yhteiskunnallisesta kehyksestä. Perehtymällä oikeisiin tapauksiin yritysten kanssa näet alan laajemman yhteiskunnallisen merkityksen. Opit konetekniikkaa soveltamalla luomaan tehokkaita, kestäviä ja turvallisia ratkaisuja, joista yhteiskunta hyötyy monin eri tavoin, mikä näkyy myös ohjelmamme erikoisalojen valikoimassa.
 • Käytännön kokemusta alalta. Maisteriohjelmalla on tiiviit suhteet teollisuuden kanssa, ja opiskelijat pääsevät oppimaan yhteistyössä alalla toimivien yritysten ja julkisten laitosten kanssa.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Konetekniikan maisteriohjelman pohjana toimii kattava ymmärrys mekaniikan perusasioista, joiden varaan syventävien opintojen sisältö rakentuu. Opinnot antavat vankan teknisen pohjan työskentelylle kansainvälisessä, kilpailukykyisessä ja innovatiivisessa ympäristössä.

Maisteriohjelma alkaa yhteisillä opinnoilla. Erikoistuminen rakennetaan ohjelman syventävien opintojen kursseilla, jotka on järjestetty aihealueittain:

 • Arktinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Meritekniikka
 • Mekatroniikka
 • Tuotekehitys
 • Tuotantotekniikka
 • Lujuusoppi

Yhteisten opintojen ja syventävien opintojen, tai pääaineen, laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Ohjelmaan kuuluu myös 30 opintopistettä valinnaisia opintoja, jotka voit valita haluamaltasi konetekniikan alalta tai niiden ulkopuolelta. Maisteriohjelman päättää diplomityö.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Mechanical Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Arktinen tekniikka

Arktista tekniikkaa osaavien insinöörien tarve kasvaa koko ajan, kun liikenne ja teollinen toiminta jääpeitteisillä merillä lisääntyy. Arktinen ympäristö ja sen osana Itämeri on haavoittuva, mikä asettaa kovat turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset kaikelle toiminnalle. Saat syvällistä osaamista kylmien merialueiden insinööritieteiden aiheista, mm. laivanrakennuksesta vaativia arktisia oloja varten ja merijään käyttäytymisestä. Kursseilla käsitellään talvimerenkulkua, laivojen ja rakenteiden jääkuormia, rakenteiden suunnittelua, hydrodynamiikkaa, jäämekaniikkaa ja sovellettua mekaniikkaa laajemminkin.

Aalto-yliopisto tehdään maailman huipputukimusta arktisessa tekniikassa. Opinnoissa pääset osallistumaan kokeisiin mallimittakaavassa ainutlaatuisessa testiympäristössä, Aalto Ice Tank and Wave Tank -monikäyttöaltaassa ja oppimaan uusimmat analyyttiset ja numeeriset menetelmät. Voit valita opintopoluksi esimerkiksi arktisen meritekniikan tai arktisen offshore- ja jäätekniikan. Arktisesta tekniikasta valmistuneet yleensä työllistyvät konsultti- tai suunnitteluyrityksiin, luokittelujärjestöihin, valtion elimiin, telakoille tai tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin.

Materiaalitekniikka

Materiaalit ovat sitä, mistä kaikki on tehty. Tieteen ja tekniikan edistysaskeleet, jotka ovat laajentaneet materiaalien käyttömahdollisuuksia, ovat teknisessä kehityksessä avainasemassa. Konetekniikan insinöörit, jotka ovat erikoistuneet tärkeimpiä materiaalejamme tutkivaan tieteeseen,

saavat aikaan näitä edistysaskeleita ja ymmärtävät, mihin edistysaskeleisiin kannattaa keskittyä sekä käyttäjän että tuottajan näkökulmasta.

Voit täydentää tämän suuntautumisvaihtoehdon opintoja mm. tietyn alan sovelluskohtaisilla kursseilla, muotoilu- tai mallinnusosaamisella tai muiden ohjelmien tai koulujen materiaaleihin liittyvillä kursseilla.

Materiaalitekniikkaan keskittyneet opiskelijat työllistyvät yleensä pieniin tai isoihin yrityksiin, startupeihin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin tai valtion virastoihin, joissa heidän tehtäviään voivat olla mm. tuotekehitys, tutkimus, analysointi tai johtaminen.

Meritekniikka

Meritekniikan kursseilla saat syvällistä ymmärrystä meritekniikasta. Kursseilla saat perustietoa laivanrakennuksesta ja suunnittelusta, kuten hydrodynamiikasta, kuormista, rakenneanalyysista, vakavuudesta ja meriliikenteen ja talvimerenkulun riskeistä. Kokeelliset työt täydentävät teoriaopintoja, ja tietokonesimulaatioilla perehdytään käsitteisiin.

Voit muokata opintopolkuasi ja keskittyä eri aiheisiin kiinnostuksesi mukaan ottamalla erikoistumiskursseja muista aiheista tai muista maisteriohjelmista.

Meritekniikan opinnot antavat sinulle taitoja suunnittelu- ja tutkimustyöhön meriteollisuudessa. Useimmat suuntautumisalasta valmistuneet toimivat suunnittelu- ja tutkimustehtävissä telakoilla tai tutkimuslaitoksissa, suunnittelutoimistoissa, varustamoissa tai alaa valvovissa elimissä.

Mekatroniikka

Mekatroniikka on monitieteinen ala, jossa yhdistyy kone-, sähkö-, säätö- ja tietotekniikka. Kun valitset tämän alan syventävät opinnot ja suositellut vapaasti valittavat opinnot, saat vahvan käsite- ja teoriapohjan ja käytännön taitoja monilta aiheeseen liittyviltä tekniikan osa-alueilta: konesuunnittelusta, elektroniikasta, automaatiosta, säätötekniikasta, ohjelmoinnista, mallinnuksesta ja simuloinnista.

Pääset opinnoissasi ratkomaan monitieteisiä ongelmia luovasti eri menetelmillä: kriittisesti analysoimalla vaihtoehtoisten tekniikoiden soveltuvuutta, analysoimalla järjestelmän ominaisuuksia, toimintaa ja laatua mittauksin ja simulaatioin sekä suunnittelemalla ja rakentamalla energiatehokkaita mekatronisia järjestelmiä, laitteita ja koneita.

Valmistumisen jälkeen tyypillisiä uravaihtoehtoja ovat asiantuntijatehtävät esim. järjestelmäsuunnittelijana, tuotekehittelijänä tai tutkimusinsinöörinä komponenttivalmistajan palveluksessa, insinööritoimistossa tai tutkimuslaitoksessa. Myöhemmin urallaan meiltä valmistuneet siirtyvät yleensä haastavampiin suunnittelu-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin teollisuudessa tai tieteen parissa.

Tuotekehitys

Hyvällä tuotekehittäjällä on asiantuntemusta ja osaamista vähintään yhdeltä lisäalalta, kuten konesuunnittelusta, materiaalitekniikasta, valmistuksesta, rakennetekniikasta, elektroniikasta, mekatroniikasta, teollisesta muotoilusta tai liiketoiminnan kehittämisestä. Tuotekehityskurssit keskittyvät kolmeen pääaiheeseen. Ensiksi keskitytään tuotekehityksen menetelmien ja työkalujen teoreettiseen pohjaan. Toiseksi paneudutaan käytännönläheisesti viestintään, prototyyppien tekemiseen sekä ideoiden ja ratkaisujen testaamiseen. Kolmas alue on capstone-kurssi, jossa edetään ideasta prototyyppiin yhteistyössä yrityskumppanin kanssa todellisen haasteellisen tapauksen ratkaisemiseksi.

Tuotekehityskurssit on suunnattu niille, jotka sopeutuvat hyvin tiimiolosuhteisiin ja jotka ovat kiinnostuneita teollisuuden laitteiden ja kulutustavaroiden kehittämisprosesseista suunnittelusta valmistumiseen. Capstone-kurssilla käydään läpi myös johtamiseen ja monitieteisissä tiimeissä työskentelyyn liittyviä asioita.

Jos olet kiinnostunut tuotekehityksestä, sijoitut yleensä tiiminvetäjän tehtäviin pian valmistumisesi jälkeen. Myöhemmät urapolut voivat viedä kehitysjohtajaksi, teknisiin asiantuntijatehtäviin tai sellaisiin tuotepäällikön tehtäviin, joissa on enemmän liiketoiminnallisia vastuita.

Tuotantotekniikka

Tuotantoinsinöörillä on laajaa osaamista tuotannon hallinnasta tehtaissa. Tuotantotekniikan aihealue keskittyy lähinnä metalliteollisuuden valmistustekniikoihin.

Kurssit käsittelevät seuraavia aiheita: valmistus- ja työstökonetekniikka, materiaalia lisäävä valmistus, laadunhallinta ja metrologia, tuotantojärjestelmät, mallinnus ja optimointi tuotantotekniikassa. Tuotantotekniikan opiskelu on usein käytännöllistä ja vaatii käytännön laboratorioharjoituksia, projekteja ja yksilötehtäviä. Läheinen yritysyhteistyö on tavallista.

Tutkimuksen painopistealueita on tuotantojärjestelmien mallinnus ja optimointi, materiaalien työstö sekä materiaalia lisäävät valmistusteknologiat. Opiskelijana voit käyttää Aalto-yliopiston digitaalisen suunnittelun laboratoriota (ADD), jossa on tarjolla 3D-tulostus-, laserleikkaus- ja robotiikkapalveluita yliopistolle.

Lujuusoppi

Lujuusopin asiantuntijoita tarvitaan rakenteiden ja koneiden suunnitteluun niiden turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Tämän suuntautumisalan kursseilta saat laajat tiedot sovelletun mekaniikan teorioista ja numeerisista menetelmistä. Alan tulevana osaajana opit paitsi perusteoriat rakenteiden ja materiaalien käyttäytymisestä, kun niihin kohdistuu kuormia, myös taidot näiden teorioiden soveltamiseen yhdessä numeeristen työkalujen kanssa. Näillä taidoilla pystyt ratkaisemaan käytännön ongelmia tehokkaasti ja luotettavasti. Sinulle voi olla hyötyä myös materiaalitieteen, konesuunnittelun, tuotekehityksen ja tuotantotekniikan opinnoista.

Lujuusopin kurssit antavat opiskelijoille taidot rakenteiden suunnitteluun ja tutkimuksen tekemiseen sovelletun mekaniikan alalla. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät tuotteita tai rakenteita suunnittelevissa tai valmistavissa yrityksissä tai konsultointi- ja suunnitteluyrityksissä tai valtion elimissä. Tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat myös tyypillisiä työympäristöjä tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneille. Aalto-yliopistosta lujuusopin alalta viime aikoina valmistuneet opiskelijat ovat erikoistuneet mm. hisseihin, ajoneuvoihin, laivapotkureihin ja teräsrakenteisiin rakennustekniikassa.

Kansainvälistyminen

Konetekniikan maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon partneriyliopistoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Konetekniikan maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto konetekniikan alalla avaa oven monelle eri uralle: konsultointi, suunnittelu, tuotesuunnittelu, tutkimus ja johtotehtävät, tai voit siirtyä jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa tai muualla. Konetekniikan maisteriohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri voi toimia

 • systeemi-insinöörinä, joka ymmärtää ja suunnittelee järjestelmiä eri mittakaavoissa, aina atomitasolta maailmanlaajuiseen;
 • yrittäjäinsinöörinä, joka innovatiivisen suunnittelun avulla kehittää tuotteita, prosesseja ja palveluita, jotka kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla;
 • tutkimusinsinöörinä, joka vastaa energiakestävyyden kaltaisiin kansainvälisiin haasteisiin perustutkimuksen keinoin;
 • tai kansainvälisten hankkeiden ja yritysten johtotehtävissä.

Yllä mainitut ovat kuitenkin vain esimerkkejä – todellinen urapolkujen kirjo on melkein loputon. Opiskelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa jo opintojensa aikana, ja usein ura alkaakin jo ennen valmistumista.

Tutkimuksen painopisteet

Master’s Programme in Mechanical Engineering -maisteriohjelma yhdistää Konetekniikan laitoksen tutkimusaiheita, joita ovat edistyneet rakenteet ja materiaalit, tuotantotekniikka ja tuotesuunnittelu, meritekniikka ja arktinen tekniikka sekä digitaaliset valmistusmenetelmät. Tutkimustyömme tavoitteena on kehittää laitteiden, koneiden ja järjestelmien seuraavaa sukupolvea. Tahdomme luoda uutta teknologiaa, joka on tehokkaampaa, pitkäikäisempää ja siten myös kestävämpää.

Käytämme työssämme viimeisimpiä työkaluja ja menetelmiä niin mallinnuksessa, laskennassa kuin kokeellisessa tutkimuksessa. Konetekniikan laitoksen käytössä on Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen korkeatasoinen opetus- ja tutkimusinfrastruktuuri, josta laitoksen kannalta merkittävimmät ovat: Design Factory, Digital Design Laboratory, Ice and Wave Tank sekä Industrial Internet Campus Voit lukea lisää sivuiltamme osoitteesta https://mecheng.aalto.fi

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme paljon yhteistyötä sekä yritysten että yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Useimmat maisteriohjelmassamme tehdyt diplomityöt sisältävät yritysyhteistyötä, ja vuosittaisissa tapahtumissa esitellään opiskelijaprojektien tuloksia. Näihin tapahtumiin kuuluvat mm. Mechatronics Circus, Product Development Gala ja Marine Technology Gala, ja niihin osallistuu runsaasti yleisöä yrityksistä ja tieteen parista.

Tutustu alumneihin

  Portrait of Waqas Ahmad

  "Jää on todella haastava materiaali työstettäväksi. Tutkimme jäänmurtumien syitä ja niiden vaikutuksia offshore -rakenteiden suunnittelussa Arktisella merialueella. Tätä varten käytämme tietoteknisiä menetelmiä perinteisen murtumamekaniikan rinnalla."

  Tohtoriopiskelija Waqas Ahmad, Aalto-yliopisto

  Lue lisää

  Portrait of Eetu Kivelä

  "Minulle laivat olivat, ja edelleen ovat ylivoimaisesti paras tekninen tuote siinä mielessä, että niissä kaikki tekniikan alat yhdistyvät ja lopputuloksena on hyvin monitahoinen kokonaisuus, kelluva kaupunki."

  Projektipäällikkö Eetu Kivelä, Foreship Ltd. 

  Lue lisää

  Portrait of Mikko Koskinen

  "En oikein tuntenut oloani kotoisaksi ensimmäisten vuosien ja peruskurssien aikana, mutta mielenkiintoni heräsi, kun tutustuin tuotekehitykseen: Halusin suunnitella jotain uutta ja käyttää siinä hyväksi ihmismielestä ja käyttäytymisestä tehtyjä havaintoja."

  Perustaja Mikko Koskinen, Kyrö Distillery

  Lue lisää

  Portrait of alumna Aino Mäntyranta

  "Alun perin halusin erikoistua mekatroniikkaan, mutta materiaalit veivätkin minut mennessään kandiopintojeni aikana. Päätin kirjoittaa kandityöni materiaalitekniikasta ja sille tielle jäin!"

  Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta, Aalto-yliopisto

  Lue lisää

  Lien Tran at her graduation ceremony

  "Suoritin kanditutkintoni muoviteknologiasta, jonka jälkeen halusin laajentaa analyysi- ja suunnittelutaitojani ja syventyä materiaaleihin ja rakenteisiin. Nämä tavoitteet mielessä hain Mechanical Engineering -maisteriohjelmaan Aaltoon, jossa valitsin pääaineekseni lujuusopin."

  Konseptisuunnittelija Lien Tran, Deltamarin 

  Lue lisää

  Haku maisterikoulutuksiin

  Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

  Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

  Juttele opiskelijoidemme kanssa!
  4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

  Ohjelman valintaperusteet

  Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

  Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2024 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä (vain englanniksi):

  • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
  • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
  • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
  • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
  • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

  Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

  Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan! Katso ohjeita motivaatiokirjeen ja cv:n kirjoittamiseen hakukohteen englanninkielisestä ohjelmakuvauksesta.

  Vinkkejä hakemuksen laatimiseen

  Yhteystiedot

  Jukka Tuhkuri

  Professori, koulutusohjelman johtaja

  [email protected]

  Katri Koistinen

  koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

  [email protected]

  Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

  Hakuprosessia, pakollisia liitteitä ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voit lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

  [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: