Master's Programme in Geoinformatics

Maisteriohjelma ”Master’s Programme in Geoinformatics” valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.
Two students at the Aalto University Learning Centre

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää

Geoinformatiikasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat usein läsnä, kun yhteiskunnan tärkeitä päätöksiä valmistellaan. Tarkkaan paikkatietoon perustuvat analyysit ja visualisoinnit tyypillisesti paljastavat päätösten kannalta oleelliset asiat.  Geoinformatiikan maisteriohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.

Geoinformatiikka on osa jokapäiväistä arkeamme. Käyttäessäsi matkapuhelintasi se haluaa tietää sijaintisi. Katsoessasi sääennustetta tai käyttäessäsi autonavigaattoria sijainti on jälleen avainasemassa. Kun otat ilmakuvaa lennokilla tai kun sukellat virtuaalimaailmoihin tai laajennetun todellisuuden sovelluksiin, olet jälleen tekemisissä geoinformatiikan aiheiden kanssa.

Geoinformatiikasta valmistuneet insinöörit osaavat mitata ja analysoida laajoja aineistoja – Big Dataa. Taitoihin kuuluu, kuinka monimutkaisia sijaintiin liittyviä ongelmia ja ilmiöitä voidaan visualisoida karttojen, kaavioiden ja sovellusten avulla. Geoinformatiikan osaajat ymmärtävät Maan monimuotoisuuden elävänä, liikkuvana ja muuttuvana planeettana sekä sen tarkan fyysisen muodon. Ala on myös varsin monitieteinen ja työelämässä pääseekin tekemään yhteistyötä monien eri alojen osaajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

Voit suunnata opintojasi geoinformatiikan sisällä keskittymällä sen osa-alueisiin, kuten geodesiaan (paikannus ja navigointi), fotogrammetriaan, laserkeilaukseen, kaukokartoitukseen ja geoinformaatioteknologiaan. Tarkempia lisätietoja näistä osa-alueista löytyy ohjelman esitteestä (https://foto.aalto.fi/geoinformatiikka_Aalto.pdf).  

Ennen maisteriohjemaan hakeutumista pitää olla riittävästi matematiikan perusopintoja, ohjelmointitaitoja sekä kiinnostus tietotekniikan soveltamisesta geoinformaatiotieteisiin. Kaikki maisteriohjelman kurssit opetetaan englanniksi, mutta paljon rinnakkaismateriaalia tarjotaan myös suomeksi.  

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne (120 ECTS) on seuraava:

 • 60 opintopisteen laajuinen pääaine
  • 30 opintopistettä yhteisesti pakollisia opintoja
  • 30 opintopistettä syventäviä kursseja (valinnaisia)
  • kurssit löytyvät tästä linkistä  
 • 30 opintopisteen laajuinen moduuli vapaasti valittavia kursseja
  • voi muodostaa sivuaineen
 • 30 opintopisteen laajuinen diplomityö

Lisätietoja ohjelman englanninkieliseltä sivustolta: Programme pages.

Uramahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa valmiudet sekä akateemisen maailman että teollisuuden avainpaikoille. Työpaikkoja löytyy yksityiseltä ja julkiselta puolelta sekä kansalaisjärjestöissä.

Osa alumneistamme tuottavat päätöksenteon työkaluja. He seuraavat ympäristöä globaalisti ja auttavat löytämään ratkaisuja esimerkiksi energiakriiseihin tai luonnonvarojen epätasaiseen jakaantumiseen.

Useat entisistä oppilaistamme ovat mukana tekemässä yritysten toiminnasta kilpailukykyisempää. He saattavat esimerkiksi suunnitella logistiikkaketjuja tai etsiä parasta sijaintia uudelle kaupalle. Jotkut ovat päätyneet kehittämään ohjelmistoja itsestään ajaviin autoihin. Geoinformatiikan taitoja tarvitaan monilla aloilla kuten esimerkiksi palvelujensuunnittelussa, robotiikassa, teollisuuden ohjaus- ja laatujärjestelmissä, matkapuhelinverkkotekniikoissa, mobiilisovellusten kehittämisessä, pelillistämisessä, kartantuotannossa ja 3D-mallinnuksessa.

Opintopolut geoinformatiikan maisteirohjelmaan

Oheisessa kuvassa näkyy, mitä opintopolkuja pitkin on mahdollista päästä opiskelemaan geoinformatiikan maisteriohjelmaan.

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation:

 • university/higher education institution; recognized for high quality of education and research
 • degree and relevance of studies; suit very well or excellent to the study option
 • academic performance; need to be mainly very good or excellent
 • motivation and commitment to the programme; should be clearly in connection with the study option 

 

Contact information

With questions regarding admission to the programme, please contact Aalto University Admission Services: [email protected]  

For enquiries regarding the content of programme and studies, please contact [email protected]

Visit our admission website of the Master's Programme in Geoinformatics.

Programme director: Senior University Lecturer Petri Rönnholm

Haku diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu