Koulutustarjonta

Master's Programme in Geoinformatics

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.
Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Geoinformatiikasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat usein läsnä, kun yhteiskunnan tärkeitä päätöksiä valmistellaan. Tarkkaan paikkatietoon perustuvat analyysit ja visualisoinnit tyypillisesti paljastavat päätösten kannalta oleelliset asiat.  Geoinformatiikan maisteriohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.

Geoinformatiikka on osa jokapäiväistä arkeamme. Käyttäessäsi matkapuhelintasi se haluaa tietää sijaintisi. Katsoessasi sääennustetta tai käyttäessäsi autonavigaattoria sijainti on jälleen avainasemassa. Kun otat ilmakuvaa lennokilla tai kun sukellat virtuaalimaailmoihin tai laajennetun todellisuuden sovelluksiin, olet jälleen tekemisissä geoinformatiikan aiheiden kanssa.

Geoinformatiikasta valmistuneet insinöörit osaavat mitata ja analysoida laajoja aineistoja – Big Dataa. Taitoihin kuuluu, kuinka monimutkaisia sijaintiin liittyviä ongelmia ja ilmiöitä voidaan visualisoida karttojen, kaavioiden ja sovellusten avulla. Geoinformatiikan osaajat ymmärtävät Maan monimuotoisuuden elävänä, liikkuvana ja muuttuvana planeettana sekä sen tarkan fyysisen muodon. Ala on myös varsin monitieteinen ja työelämässä pääseekin tekemään yhteistyötä monien eri alojen osaajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

Huomioithan, että maisteriohjelman opetuskieli on englanti!

Voit suunnata opintojasi geoinformatiikan sisällä keskittymällä sen osa-alueisiin, kuten geodesiaan (paikannus ja navigointi), fotogrammetriaan, laserkeilaukseen, kaukokartoitukseen ja geoinformaatioteknologiaan. Tarkempia lisätietoja näistä osa-alueista löytyy ohjelman esitteestä (https://foto.aalto.fi/geoinformatiikka_Aalto.pdf).  

Ennen maisteriohjemaan hakeutumista pitää olla riittävästi matematiikan perusopintoja, ohjelmointitaitoja sekä kiinnostus tietotekniikan soveltamisesta geoinformaatiotieteisiin. Kaikki maisteriohjelman kurssit opetetaan englanniksi, mutta paljon rinnakkaismateriaalia tarjotaan myös suomeksi.  

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne (120 ECTS) on seuraava:

 • 60 opintopisteen laajuinen pääaine
  • 30 opintopistettä yhteisesti pakollisia opintoja
  • 30 opintopistettä syventäviä kursseja (valinnaisia)
  • kurssit löytyvät tästä linkistä  
 • 30 opintopisteen laajuinen moduuli vapaasti valittavia kursseja
  • voi muodostaa sivuaineen
 • 30 opintopisteen laajuinen diplomityö

Lisätietoja ohjelman englanninkieliseltä sivustolta: Programme pages.

Uramahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa valmiudet sekä akateemisen maailman että teollisuuden avainpaikoille. Työpaikkoja löytyy yksityiseltä ja julkiselta puolelta sekä kansalaisjärjestöissä.

Osa alumneistamme tuottavat päätöksenteon työkaluja. He seuraavat ympäristöä globaalisti ja auttavat löytämään ratkaisuja esimerkiksi energiakriiseihin tai luonnonvarojen epätasaiseen jakaantumiseen.

Useat entisistä oppilaistamme ovat mukana tekemässä yritysten toiminnasta kilpailukykyisempää. He saattavat esimerkiksi suunnitella logistiikkaketjuja tai etsiä parasta sijaintia uudelle kaupalle. Jotkut ovat päätyneet kehittämään ohjelmistoja itsestään ajaviin autoihin. Geoinformatiikan taitoja tarvitaan monilla aloilla kuten esimerkiksi palvelujensuunnittelussa, robotiikassa, teollisuuden ohjaus- ja laatujärjestelmissä, matkapuhelinverkkotekniikoissa, mobiilisovellusten kehittämisessä, pelillistämisessä, kartantuotannossa ja 3D-mallinnuksessa.

Opintopolut geoinformatiikan maisteirohjelmaan

Oheisessa kuvassa näkyy, mitä opintopolkuja pitkin on mahdollista päästä opiskelemaan geoinformatiikan maisteriohjelmaan.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
 • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
 • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
 • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan!

Maisteriohjelmaan soveltuvalla hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto aiheeseen liityvältä alalta sekä matematiikan ja ohjelmoinnin taitoja ja kiinnostusta tietotekniikan soveltamiseen geoinformatiikassa.

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]  

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: [email protected]

Tutustu myös maisteriohjelman sivuihin: Master's Programme in Geoinformatics.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu