Koulutustarjonta

Master's Programme in Geoinformatics

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin. Ohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.
Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Osassa opinnoista tentteihin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Diplomityö on mahdollista tehdä suomeksi (ruotsi), jolloin tutkinnon suorituskieli muuttuu englannista suomeksi (ruotsi).

Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa verkkosivuilta.

Opintojen tavoitteet

Geoinformatiikasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat usein läsnä, kun yhteiskunnan tärkeitä päätöksiä valmistellaan. Tarkkaan paikkatietoon perustuvat analyysit ja visualisoinnit tyypillisesti paljastavat päätösten kannalta oleelliset asiat.  Geoinformatiikan maisteriohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.

Geoinformatiikka on osa jokapäiväistä arkeamme. Käyttäessäsi matkapuhelintasi se haluaa tietää sijaintisi. Katsoessasi sääennustetta tai käyttäessäsi autonavigaattoria sijainti on jälleen avainasemassa. Kun otat ilmakuvaa lennokilla tai kun sukellat virtuaalimaailmoihin tai laajennetun todellisuuden sovelluksiin, olet jälleen tekemisissä geoinformatiikan aiheiden kanssa.

Geoinformatiikasta valmistuneet insinöörit osaavat mitata ja analysoida laajoja aineistoja – Big Dataa. Taitoihin kuuluu, kuinka monimutkaisia sijaintiin liittyviä ongelmia ja ilmiöitä voidaan visualisoida karttojen, kaavioiden ja sovellusten avulla. Geoinformatiikan osaajat ymmärtävät Maan monimuotoisuuden elävänä, liikkuvana ja muuttuvana planeettana sekä sen tarkan fyysisen muodon. Ala on myös varsin monitieteinen ja työelämässä pääseekin tekemään yhteistyötä monien eri alojen osaajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

Voit suunnata opintojasi geoinformatiikan sisällä keskittymällä sen osa-alueisiin, kuten geodesiaan (paikannus ja navigointi), fotogrammetriaan, laserkeilaukseen, kaukokartoitukseen ja geoinformaatioteknologiaan. Tarkempia lisätietoja näistä osa-alueista löytyy ohjelman esitteestä (https://foto.aalto.fi/geoinformatiikka_Aalto.pdf).  

Ennen maisteriohjemaan hakeutumista pitää olla riittävästi matematiikan perusopintoja, ohjelmointitaitoja sekä kiinnostus tietotekniikan soveltamisesta geoinformaatiotieteisiin. Kaikki maisteriohjelman kurssit opetetaan englanniksi, mutta paljon rinnakkaismateriaalia tarjotaan myös suomeksi.  

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne (120 ECTS) on seuraava:

 • 60 opintopisteen laajuinen pääaine
  • 30 opintopistettä yhteisesti pakollisia opintoja
  • 30 opintopistettä syventäviä kursseja (valinnaisia)
  • kurssit löytyvät tästä linkistä  
 • 30 opintopisteen laajuinen moduuli vapaasti valittavia kursseja
  • voi muodostaa sivuaineen
 • 30 opintopisteen laajuinen diplomityö

Lisätietoja ohjelman englanninkieliseltä sivustolta: Programme pages.

Tutustu meihin

Gabriel Cramer sitting on the ground.

Geoinformatiikan opiskelija Gabriel Cramer pitää kaikesta paikkatietoon liittyvästä

Gabriel aloitti geoinformatiikan opinnot epätavallisista lähtökohdista, mutta onnistui omaksumaan tärkeimmät tekniset ja teoreettiset taidot nopeasti. Hän työskentelee opintojensa rinnalla tutkimuksen parissa lähtötietojen kerääjänä.

Insinööritieteiden korkeakoulu
View from the plane used in remote sensing.

Geoinformatiikka

Aalto-yliopiston geoinformatiikan tutkimus on hyvin monitieteistä. Tutkimuksemme kattaa rakennetun ympäristön ja luonnonympäristöt. Luonnonvarojen epätasainen jakautuminen, turvallisuus- ja ilmastokysymykset, kaupungistuminen, kasvava energiantarve ja muut globaalit haasteet sisältävät huomattavan spatiaalisen näkökulman. Tehtävämme on vastata näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin kehittämällä geoinformatiikan menetelmiä. Koulutamme myös uusia geoinformatiikan asiantuntijoita keräämään, järjestämään ja tarkastelemaan paikkatietoa eri sovelluksia varten.

Rakennetun ympäristön laitos

Kansainvälistyminen

Englanninkielinen opetus ja kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat tuovat opetukseen kansainvälisen ilmapiirin. Hyvät opiskelijavaihtopalvelut ja monet opiskelijaliikkuvuussopimukset kansainvälisten kumppaniyliopistojen välillä tukevat opiskelijoiden lähtemistä vaihto-opintoihin ulkomaille. Vaihto-opiskeluun osallistumista suositellaan ja monet opiskelijat käyttävätkin tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa valmiudet sekä akateemisen maailman että teollisuuden avainpaikoille. Työpaikkoja löytyy yksityiseltä ja julkiselta puolelta sekä kansalaisjärjestöissä.

Osa alumneistamme tuottavat päätöksenteon työkaluja. He seuraavat ympäristöä globaalisti ja auttavat löytämään ratkaisuja esimerkiksi energiakriiseihin tai luonnonvarojen epätasaiseen jakaantumiseen.

Useat entisistä oppilaistamme ovat mukana tekemässä yritysten toiminnasta kilpailukykyisempää. He saattavat esimerkiksi suunnitella logistiikkaketjuja tai etsiä parasta sijaintia uudelle kaupalle. Jotkut ovat päätyneet kehittämään ohjelmistoja itsestään ajaviin autoihin. Geoinformatiikan taitoja tarvitaan monilla aloilla kuten esimerkiksi palvelujensuunnittelussa, robotiikassa, teollisuuden ohjaus- ja laatujärjestelmissä, matkapuhelinverkkotekniikoissa, mobiilisovellusten kehittämisessä, pelillistämisessä, kartantuotannossa ja 3D-mallinnuksessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja sekä tehdä itsenäistä tutkimustyötä. Hyvä opintomenestys mahdollistaa hakemisen suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Maisteriohjelmaan soveltuvalla hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto aiheeseen liityvältä alalta sekä matematiikan ja ohjelmoinnin taitoja ja kiinnostusta tietotekniikan soveltamiseen geoinformatiikassa.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]  

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: maisteriohjelman suunnittelija [email protected]

Tutustu myös maisteriohjelman sivuihin: Master's Programme in Geoinformatics.

Maisteriohjelman johtaja

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu