Koulutustarjonta

Geoinformatics, Master of Science (Technology)

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.
students look at the map

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Geoinformatiikasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat usein läsnä, kun yhteiskunnan tärkeitä päätöksiä valmistellaan. Tarkkaan paikkatietoon perustuvat analyysit ja visualisoinnit tyypillisesti paljastavat päätösten kannalta oleelliset asiat. Geoinformatiikan maisteriohjelma on erinomainen valinta, jos olet kiinnostunut kartoista, 3D-malleista, globaaleista muutoksista kuten ilmastonmuutoksesta, turvallisuustilanteesta sekä kaupungistumisen kehittymisestä tai jos vaikkapa unelmoit tekeväsi kehittyneitä mobiilisovelluksia.

Geoinformatiikka on osa jokapäiväistä arkeamme. Käyttäessäsi matkapuhelintasi se haluaa tietää sijaintisi. Katsoessasi sääennustetta tai käyttäessäsi autonavigaattoria sijainti on jälleen avainasemassa. Kun otat ilmakuvaa lennokilla tai kun sukellat virtuaalimaailmoihin tai laajennetun todellisuuden sovelluksiin, olet jälleen tekemisissä geoinformatiikan aiheiden kanssa.

Geoinformatiikasta valmistuneet insinöörit osaavat mitata ja analysoida laajoja aineistoja – Big Dataa. Taitoihin kuuluu, kuinka monimutkaisia sijaintiin liittyviä ongelmia ja ilmiöitä voidaan visualisoida karttojen, kaavioiden ja sovellusten avulla. Geoinformatiikan osaajat ymmärtävät Maan monimuotoisuuden elävänä, liikkuvana ja muuttuvana planeettana sekä sen tarkan fyysisen muodon. Ala on myös varsin monitieteinen ja työelämässä pääseekin tekemään yhteistyötä monien eri alojen osaajien kanssa.

Opetuskieli

Geoinformatiikan maisteriohjelman kieli on englanti. Osassa opinnoista tentteihin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Diplomityö on mahdollista tehdä suomeksi (ruotsi), jolloin tutkinnon suorituskieli muuttuu englannista suomeksi (ruotsi).

Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Ennen maisteriohjemaan hakeutumista pitää olla riittävästi matematiikan perusopintoja, ohjelmointitaitoja sekä kiinnostus tietotekniikan soveltamisesta geoinformaatiotieteisiin. Kaikki maisteriohjelman kurssit opetetaan englanniksi, mutta paljon rinnakkaismateriaalia tarjotaan myös suomeksi.

Opintojen rakenne:

 • 60 opintopisteen laajuinen pääaine
  • 30 opintopistettä yhteisesti pakollisia opintoja
  • 30 opintopistettä syventäviä kursseja (valinnaisia)
  • kurssit löytyvät täältä
 • 30 opintopisteen laajuinen moduuli vapaasti valittavia kursseja
  • voi muodostaa sivuaineen
 • 30 opintopisteen laajuinen diplomityö

Diplomityö (30 op) on luonteeltaan soveltava tieteellinen tutkimus. Diplomityön keskeisenä tavoitteena on alaan liittyvän ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyödyntäen sekä hyvää tutkimustapaa noudattaen. Diplomityötä tehdessä pääsee soveltamaan opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on tieteellisen opinnäytteen tuottaminen.

Geoinformatiikan viimeaikaiset diplomityöt ovat käsitelleet muun muassa puuston tilavuuden arvioimista satelliittikuvilta, ihmisvirtojen käyttäytymisen simulointia rakennuksissa, kaupungin kolmiulotteisia mallinnusmenetelmiä ja raidegeometriamittausten laadunvarmistusta.

Master's Programme in Geoinformatics

Webinaari | Geoinformatics

Webinaarissa ohjelman edustajat esittelevät ohjelman sisältöä ja vastaavat kuulijoiden kysymyksiin mm. opiskeluun ja tulevaisuuden uramahdollisuuksiin liittyen. Katso tallenne ja kuule lisää ohjelmasta!

Katso tallenne!
Picture: Unto Rautio

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit suunnata opintojasi geoinformatiikan sisällä keskittymällä sen osa-alueisiin, kuten geodesiaan (paikannus ja navigointi), fotogrammetriaan, laserkeilaukseen, kaukokartoitukseen ja geoinformaatioteknologiaan. Tarkempia lisätietoja näistä osa-alueista löytyy ohjelman esitteestä:

https://foto.aalto.fi/geoinformatiikka_Aalto.pdf

Kansainvälistyminen

Englanninkielinen opetus ja kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat tuovat opetukseen kansainvälisen ilmapiirin. Hyvät opiskelijavaihtopalvelut ja monet opiskelijaliikkuvuussopimukset kansainvälisten kumppaniyliopistojen välillä tukevat opiskelijoiden lähtemistä vaihto-opintoihin ulkomaille. Vaihto-opiskeluun osallistumista suositellaan ja monet opiskelijat käyttävätkin tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja sekä tehdä itsenäistä tutkimustyötä. Hyvä opintomenestys mahdollistaa hakemisen suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Tutustu meihin

Gabriel Cramer sitting on the ground.

Geoinformatiikan opiskelija Gabriel Cramer pitää kaikesta paikkatietoon liittyvästä

Gabriel aloitti geoinformatiikan opinnot epätavallisista lähtökohdista, mutta onnistui omaksumaan tärkeimmät tekniset ja teoreettiset taidot nopeasti. Hän työskentelee opintojensa rinnalla tutkimuksen parissa lähtötietojen kerääjänä.

Insinööritieteiden korkeakoulu
View from the plane used in remote sensing.

Geoinformatiikka

Aalto-yliopiston geoinformatiikan tutkimus on hyvin monitieteistä. Tutkimuksemme kattaa rakennetun ympäristön ja luonnonympäristöt. Luonnonvarojen epätasainen jakautuminen, turvallisuus- ja ilmastokysymykset, kaupungistuminen, kasvava energiantarve ja muut globaalit haasteet sisältävät huomattavan spatiaalisen näkökulman. Tehtävämme on vastata näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin kehittämällä geoinformatiikan menetelmiä. Koulutamme myös uusia geoinformatiikan asiantuntijoita keräämään, järjestämään ja tarkastelemaan paikkatietoa eri sovelluksia varten.

Rakennetun ympäristön laitos

Uramahdollisuudet

Geoinformatiikan maisteriohjelma antaa valmiudet sekä akateemisen maailman että teollisuuden avainpaikoille. Työpaikkoja löytyy yksityiseltä ja julkiselta puolelta sekä kansalaisjärjestöissä.

Osa alumneistamme tuottaa päätöksenteon työkaluja. He seuraavat ympäristöä globaalisti ja auttavat löytämään ratkaisuja esimerkiksi energiakriiseihin tai luonnonvarojen epätasaiseen jakaantumiseen.

Useat entisistä oppilaistamme ovat mukana tekemässä yritysten toiminnasta kilpailukykyisempää. He saattavat esimerkiksi suunnitella logistiikkaketjuja tai etsiä parasta sijaintia uudelle kaupalle. Jotkut ovat päätyneet kehittämään ohjelmistoja itsestään ajaviin autoihin. Geoinformatiikan taitoja tarvitaan monilla aloilla kuten esimerkiksi palvelujen suunnittelussa, robotiikassa, teollisuuden ohjaus- ja laatujärjestelmissä, matkapuhelinverkkotekniikoissa, mobiilisovellusten kehittämisessä, pelillistämisessä, kartantuotannossa ja 3D-mallinnuksessa.

Tutkimuksen painopisteet

Geoinformatiikan tutkimus keskittyy kehittämään ratkaisuja erityyppisiin sijaintiin perustuvien ongelmien ratkaisemiseen hyödyntämällä mm. ympäristötiedon keruun menetelmiä sekä paikkatiedon hallintaan, analysoimiseen että visualisointiin kehitettyjä tekniikoita. Menetelmien avulla tehdään esimerkiksi karttoja, 3D-malleja, koordinaatistojärjestelmiä tai paikkatietoanalyysejä, jotka ovat keskeisiä kaupunkien ja luonnonympäristöjen toiminnan ja muutosten ymmärtämisessä, sekä tukena kestävässä päätöksenteossa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Noin 80% kaikesta olemassa olevasta datasta sisältää informaatiota sijainnista. Geoinformatiikan maisteriohjelman on siksi helppo ylläpitää yhteyksiä teollisuuteen, kaupunkeihin, kuntiin ja tutkimuslaitoksiin. Näin voimme varmistaa, että kurssien sisällöt vastaavat sidosryhmien nykytarpeisiin. Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä on Projektikurssimme, jonka aiheet tulevat sidosryhmiltä.

Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet 2024

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen hakukelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Valinnassa käytetään seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Maisteriohjelmaan soveltuvalla hakijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto aiheeseen liityvältä alalta sekä matematiikan ja ohjelmoinnin taitoja ja kiinnostusta tietotekniikan soveltamiseen geoinformatiikassa.
Hakijat, jotka ovat jo suorittaneet maisterin tutkinnon läheisesti liittyvältä alalta, hyväksytään vain hyvin perustelluista syistä, jotka tulee selittää motivaatiokirjeessä.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Maaria Nordman

professori, koulutusohjelman johtaja

[email protected]

Päivi Kauppinen

suunnittelija

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: