Elämänlaajuinen oppiminen

Opi verkossa

Oletko utelias tutustumaan uusiin asioihin tai reflektoimaan uraasi? Aalto-yliopiston avoimet verkkokurssit ovat lähtöruutu uuteen. Tarjoamme useita matalan kynnyksen verkkokursseja, joilla saat kurkistuksen Aallon keskeisiin osaamisalueisiin, kuten teknologiaan, kestävyyteen ja liiketoimintaan. Avoimet verkkokurssit ovat saatavillasi veloituksetta ja voit aloittaa oppimisen heti. Tutustu myös Aallon podcast-tarjoamaan, uutuutena Osaamisen Aalloilla-podcast, jossa vieraat eri aloilta kertovat suhtatumisesta jatkuvaan oppimiseen ja tärkeimmät oivallukset elämänsä käännekohdissa.
A man listening lifewide learning courses while doing sports

Podcasteja

Osaamisen Aalloilla -podcast

Osaamisen Aalloilla on Aalto-yliopiston elämänlaajuiseen oppimiseen liittyvä podcast.

Osaamisen Aalloilla yellow logo

Työ nyt ja tulevaisuudessa: Eväitä ajatteluun -podcast (ensimmäinen tuotantokausi)

Eväitä ajatteluun -podcast tarjoaa tutkittua tietoa ja poikkitieteellisiä näkökulmia, työkaluja omaan ajatteluun ja työn arkeen.

Eväitä ajatteluun logo yhteistyökumppaneiden kanssa

Podcast: Kahvit näppikselle

Podcast teknologiasta, ihmissuhteista ja elämästä. Jaksot vuosilta 2020-2021.

Kahvit näppikselle computer science podcast cover illustration

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin uudella kaudella pureudutaan tekoälyyn

Kuuntele, miten datan ja tekoälyn käyttö auttaa yrityksiä menestymään. Luvassa on 8 jakson verran huippuvieraita. Uusi jakso aina tiistaisin.

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin juontajat professorit Timo O. Vuori ja Tero Ojanperä.

Ura ja elämä-verkkokurssit

Kiihtyvä muutos elämän eri osa-alueilla voi tuntua kuormittavalta. Uraan ja elämään liittyvät kurssit voivat auttaa sinua elämäntyyliin, tavoitteisiin ja merkitykselliseen työhön liittyvissä pohdinnoissa.

Future of Work (ulkoinen linkki)

Kehitä tulevaisuuden taitojasi Aalto-yliopiston avoimilla verkkokursseilla. Opi työn tulevaisuudesta, valmistaudu työelämään ja muotoile mielekästä työuraa. Rekisteröidy nyt, ja varaa paikkasi!

Graphic shapes

Design a Meaningful Career

Uramuotoilu on luova ja joustava tapa lähestyä työelämän epävarmuutta ja vaikeaa ennustettavuutta. Tämän kurssin tarkoituksena onkin auttaa sinua suunnittelemaan kestävää uraa tavalla, joka tukee työllistymistäsi, terveyttäsi ja hyvinvointiasi pitkällä tähtäimellä. Kurssin ovat suunnitelleet uramuotoilun asiantuntijat, minkä lisäksi sisältö perustuu myös akateemiselle kirjallisuudelle helposti lähestyttävässä muodossa. Kurssin voi suorittaa itselle sopivassa aikataulussa.

Starting Up

Opi ajattelemaan kuten yrittäjä! Starting up on kaikille avoin, englanninkielinen verkkokurssi, joka kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot. Kurssilla opit yrityksen perustamiseen liittyviä asioita asiakashankinnasta tiimin muodostamiseen ja ongelman määrittelyyn - tai yksinkertaisesti ymmärtämään aihetta ja keskustelemaan siitä.

Art of Living (ulkoinen linkki)

Tämän kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujan ymmärrystä hyvän elämän peruskysymyksistä ja siitä, kuinka tehdä perusteltuja elämänvalintoja. Kurssi on englanninkielinen.

Aalto ARTS pajakuva, photo: Mikko Raskinen

Good life engine -kurssi (ulkoinen linkki)

Käytännönläheinen itsensä johtamisen kurssi, joka luo puitteet henkilökohtaiselle kasvulle tarjoamalla työkalupakin yhteyden muodostamiseen sisäiseen itseesi ja yhteisöön.

An illustration of a  person sitting in a cross-legged position

FITech 101: Jatkuvan oppimisen johtaminen

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen organisaatioissa oppimiseen 2020-luvun työpaikoilla. Kurssilla esitellään konkreettisia keinoja oppimisen tukemiseen ja johtamiseen, sekä tarkastellaan oppivan organisaation mallia. Millään organisaatiolla ei ole varaa jäädä pelkäämään ihmistensä kehittymistä, vaan tiiminvetäjien, esihenkilöiden ja HR:n on otettava rooli oppimisen aktiivisina edistäjinä, myös itseohjautuvuuteen pyrkivissä organisaatioissa.

FITech 101: Jatkuvan oppimisen taidot

Verkkokurssi antaa perustaidot jatkuvaan oppimiseen läpi työuran. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jatkuvasta oppimisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, ja jotka haluavat päivittää ja parantaa omia oppimistaitojaan. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä ja työkaluja oman osaamisen kehittämiseen. Herätä uudelleen uteliaisuutesi ja löydä oppimisen into!

Teknologia-verkkokurssit

Muutamme maailmaa teknologian avulla, ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Teknologiaan liittyvillä verkkokursseilla voit tutustua muun muassa tietoturvaa, sovelluskehitystä ja tietokantoja koskeviin kysymyksiin.

Hands-on scientific computing

Datatieteen ja tieteellisen laskennan osaaminen vaatii yleensä paljon enemmän kuin tietojenkäsittelytaidot: käytännön työn tehokas suorittaminen edellyttää monia toissijaisia taitoja, joita ei usein opeteta kursseilla. Tämä kurssi on itsenäinen opas näihin tieteellisen laskennan edellyttämiin taitoihin ja työkaluihin. Opastetun kurssin sijaan se on enemminkin ohjekirja, jota voi selata aina, kun aihe on itselle ajankohtainen.

Johdatus kryptografiaan

Kryptografiaa käytetään kaikkialla digitaalisessa maailmassa ja se on aivan tietoturvan ytimessä. Kryptografia suojaa esimerkiksi sosiaalisen median selailua, Whatsapp-viestittelyä ja verkkopankkiasiointia. Johdatus kryptografiaan -kurssi vie sinut pintaa syvemmälle kryptografian maailmaan. Kurssi auttaa ymmärtämään, miten kryptografiaa käytetään nyky-yhteiskunnassa.

Device-agnostic design

Kurssilla perehdytään laiteriippumattomaan suunnitteluun, sen taustoihin sekä nykyisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kurssin opetuskieli on englanti.

FITech 101: Mobiilisovellukset ja niiden luominen

Haluatko tietää, miten mobiililaitteissa toimivia ohjelmia tehdään ja miten ne poikkeavat verkossa tai tietokoneissa olevista ohjelmista? Tällä kurssilla tutustutaan tarkemmin Flutter-sovelluskehykseen. Kurssin aiheita ovat mm. työskentely-ympäristön pystyttäminen, widgetit ja asemointi sekä rajapintojen käyttö.

FITech 101: Data ja tieto

Opi datan ja tiedon hallintaan liittyvät perustiedot ja -taidot! Tietokannat ovat kaikkialla läsnä arjessa ja digitaalisessa työssä. Hyödynnämme niitä huomaamatta elämissämme kahvin ostamisesta bussiaikataulujen selaukseen. Työpaikalla asiakastietokantojen ja datan merkitys kasvaa. Kurssin käytyäsi tiedät mitä data, tieto ja informaatio ovat ja ymmärrät datan määrää kuvaavia käsitteitä. Tiedät, miten dataa hallinnoidaan ja osaat toteuttaa pienimuotoisia tietokantaa käyttäviä ohjelmia.

Ohjelmointi-verkkokurssit

Kaikki digitaaliset palvelut pohjautuvat ohjelmistoihin, eikä niitä olisi ilman ohjelmointitaitoisia tekijöitä. Ohjelmoinnin verkkokursseilla pääset tutustumaan ohjelmointiin ja eri ohjelmointikieliin.

Web software development

Tämä kurssi opettaa opiskelijalle, mitä verkkosovellukset ovat, miten ne toimivat ja miten ne rakennetaan. Opiskelija ymmärtää asiakaspuolen ja palvelinpuolen verkkosovellusten vastuut ja osaa suunnitella, toteuttaa ja testata rakenteellisesti vakaita ja turvallisia sovelluksia. Opiskelija ymmärtää modernin verkkokehityksen laajan valikoiman kehitys- ja käyttöönottostrategioita, mukaan lukien skaalautuvuuden, tehokkuuden ja ylläpidettävyyden tarpeet.

Modern and emerging programming languages: Rust

Kurssilla perehdytään Rust-ohjelmointikielen perusteisiin englanniksi.

Designing and building scalable web applications

Tällä englanninkielisellä, kaikille avoimella verkkokurssilla tutustutaan skaalattavien web-sovellusten rakentamiseen.

FITech 101: Johdatus ohjelmointiin

Tämän verkkokurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Sinulla on perustason ymmärrys siitä, miten tietokone suorittaa ohjelmia.

FITech 101: Internet ja selainohjelmointi

Tällä verkkokurssilla opit luomaan selaimessa toimivia web-sovelluksia. Opit miten internet pääpiirteittäin toimii, mitä tapahtuu kun selain hakee verkkosivua, ja miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan.

Kestävyys ja kiertotalous-verkkokurssit

Planeetan kantokykyyn liittyvät kysymykset muuttavat elämäämme sen kaikilla osa-alueilla. Tutustu kestävyyden ja kiertotalouden aiheisiin verkkokursseillamme.

Kestävän liiketoiminnan perusteet

Tämä avoin verkkokurssi on suunniteltu resurssiksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään paremmin kestävyyden kasvavaa roolia liiketoiminnassa. Käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi kattavasti, miten yritykset voivat luoda kestävää arvoa; ei vain taloudelle vaan myös ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Climate University (ulkoinen linkki)

Climate University on 11 suomalaisen yliopiston hanke, joka tuottaa ja tarjoaa monialaisia, kestävän kehityksen verkkokursseja.

Climate University logo

Muut kurssit

Miten talous toimii?

Tämä verkkokurssi kokoaa yhteen asiantuntijoiden ajantasaisimman näkemyksen taloustieteen perusteista. Kurssilla opit miten leipä löytää pöytäämme, varallisuus maailmassa jakautuu ja maailman suuret ongelmat syntyvät ja voidaan myös ratkaista.

Design Bits

Tämä kurssi on muotoiluun johdatteleva verkkokurssi ei-muotoilijoille: niille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä muotoilu on, miten muotoilijat työskentelevät ja miten työskennellä muotoilijoiden kanssa. Tällä kurssilla opit muotoilun perusteita, muotoilijoiden ongelmanratkaisua ja muotoilun työkaluja.

Arkkitehtuurin historia

Arkkitehtuuria on ollut koko ihmiskunnan historian ajan. Ympäristömme määrittyy pitkälti sen mukaan, mitä on päätetty rakentaa tai olla rakentamatta. Jotta voit ymmärtää nykyhetkeä ja suunnitella tulevaisuutta, sinun täytyy tuntea menneisyys. Tämä kurssi vie sinut arkkitehtuurin aikamatkalle, jonka kohteena on koko maailma ja ihmisen mielessään luomat todellisuudet.

Videoita ja tarinoita uuden oppimisesta

women fishing and listening a lecture

Tutustu elämänlaajuisen oppimisen videoihin (ulkoinen linkki)

Oppiminen voi tapahtua ajasta ja paikasta riippumatta. Pysy uteliaana ja tutustu Aalto-yliopiston videotarjontaan Youtubessa.

Nainen opiskelemassa kuulokkeet korvilla

Inspiroivia tarinoita jatkuvasta oppimisesta

Tämä sivu kokoaa yhteen elämänlaajuisen oppimisen tarinoita.

Elämänlaajuinen oppiminen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: