Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Design a Meaningful Career

Uramuotoilu on luova ja joustava tapa lähestyä työelämän epävarmuutta ja vaikeaa ennustettavuutta. Tämän kurssin tarkoituksena onkin auttaa sinua suunnittelemaan kestävää uraa tavalla, joka tukee työllistymistäsi, terveyttäsi ja hyvinvointiasi pitkällä tähtäimellä. Kurssin ovat suunnitelleet uramuotoilun asiantuntijat, minkä lisäksi sisältö perustuu myös akateemiselle kirjallisuudelle helposti lähestyttävässä muodossa. Kurssin voi suorittaa itselle sopivassa aikataulussa.

Ajankohta:

Jatkuva haku

Opetusajankohdat:

Omassa tahdissa

Aihealue:

Luovuus ja tulevaisuus

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

2 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

0,00 €

Hakuaika:

Kurssille ei tarvitse hakea

Kurssin kuvaus

Kurssi kutsuu tutustumaan siihen, miten voit muotoilla uraasi radikaalisti muuttuvassa maailmassa. Syvennymme merkitykselliseen työhön keskeisenä tekijänä uran kestävyyden näkökulmasta ja etsimme keinoja arvolähtöisen urapolun luomiseen. Suoritettuasi kurssin ymmärrät miten muuttuvat olosuhteet vaikuttavat omaan toimijuuteesi työelämässä, miten voit käyttää tarinoita uraidentiteetin selkeyttämiseen, miten tavoitella merkityksellisyyttä ja miten hyödyntää radikaalia luovuutta ja muotoiluajattelua lähestyessäsi työelämän epävarmuutta. Kurssi on kaikille avoin verkkokurssi, ja se on jaettu viiteen (5) lukuun.

Ohjeita itseopiskeluun

  1. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://futureofwork.fi/courses/design-a-meaningful-career/
  2. Tutustu kurssin sisältöihin. Kurssi koostuu viidestä luvusta, joista jokainen on jaettu useisiin osioihin. Kurssimateriaalit ovat saatavilla sekä teksti- että ääniformaatissa, joiden lisäksi Aalto-yliopiston alumnit jakavat urakokemuksiaan videoilla.
  3. Jokainen osuus päättyy monivalintakysymyksiin tai reflektointitehtävään. 
  4. Kurssin suorittamiseen vaaditaan, että olet läpäissyt kaikki siihen liittyvät tehtävät.
  5. Suorittettuasi kurssin onnistuneesti voit ladata virallisen Aalto-yliopiston kurssitodistuksen Future of Work -alustalta.

Kurssin suoritettuasi

  • Ymmärrät radikaalisti muuttuvien uratilanteiden luonteen ja omaat keskeiset taidot kestävän uran luomiseen tulevaisuuden työelämässä
  • Tunnistat tarinoiden voiman itsetietoisuuden parantamisessa, merkityksen luomisessa ja uusiin tilanteisiin mukautumisessa.
  • Ymmärrät merkityksellisen työ luonteen, hyödyt ja haasteet sekä miten voit tavoitella merkityksellisyyttä omalla urallasi.
  • Ymmärrät luovuuden merkityksen uramuotoilussa sekä tiedät miten intuitiota ja suunnitteluajattelua voi käyttää uraan liittyvien päätösten ja mukautumisen tukena.

Ilmoittautuminen

Elämänlaajuiset oppijat: Voit luoda käyttäjätunnuksen kurssialustalle rekisteröitymällä täällä. Sisäänkirjautumisen jälkeen klikkaa kurssia ’Design a Meaningful Career' ja paina sitten ’Ilmoittaudu kurssille’ sivun vasemmassa laidassa.  Suoritettuasi kurssin hyväksytysti, voit ladata kurssisertifikaatin Future of Work -kurssialustalla.

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijat: Saadaksesi kurssisuorituksesta opintopisteet (2 OP) ja sertifikaatin, sinun on ilmoittauduttava kurssille ”Design a Meaningful Career MNGT-C1012” Sisu-järjestelmässä. Jos haluat kurssin suorittamisesta ainoastaan sertifikaatin ilman opintopisteitä, älä ilmoittaudu kurssille Sisussa. Tällöin riittää, että luot itsellesi käyttäjätunnuksen kurssialustalle Aalto-yliopiston sähköpostiosoitetta käyttäen rekisteröitymällä täällä. Sisäänkirjautumisen jälkeen klikkaa kurssia ’Design a Meaningful Career' ja sitten ’Ilmoittaudu kurssille’ sivun vasemmassa laidassa. 

Opiskelijat muista suomalaisista yliopistoista ja UNITE!-verkoston yliopistoista: Voit luoda itsellesi käyttäjätunnuksen kurssialustalle rekisteröitymällä täällä käyttämällä yliopistosi sähköpostiosoitetta. Kun olet kirjautunut Future of Work -kurssialustalle, klikkaa ’Design a Meaningful Career’  ja paina ‘Ilmoittaudu kurssille’ sivun vasemmassa laidassa. Suoritettuasi kurssin hyväksytysti, voit saada kurssista opintopisteitä täyttämällä tämän lomakkeen. Voit suorittaa kurssin ja saada suorituksesta opintopisteet (2 OP) ilmaiseksi jos opiskelet suomalaisessa korkeakoulussa tai UNITE-verkoston yliopistossa. Suoritettuasi kurssin hyväksytysti, voit ladata kurssisertifikaatin. Lisätietoa hyväksytyistä yliopistoista.

Suoritettuasi kurssin hyväksytysti, voit ladata sertifikaatin kurssin aloitussivulta ja Future of Work – kurssialustalla My Courses -välilehdeltä.

Voit jakaa kurssitodistuksesi LinkedIn-profiilisi Sertifikaatit-osiossa, painetuissa ansioluetteloissa, ansioluetteloissa tai muissa asiakirjoissa.

Suoritusehdot

Kurssi tulee suorittaa kuuden (6) kuukauden sisällä kurssille ilmoittautumisesta. Huomaathan, että kurssi on verkkokurssi, joka suoritetaan itseopiskeluna.

  • Päivitetty: