Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Miten talous toimii?

Tämä verkkokurssi kokoaa yhteen asiantuntijoiden ajantasaisimman näkemyksen taloustieteen perusteista. Kurssilla opit miten leipä löytää pöytäämme, varallisuus maailmassa jakautuu ja maailman suuret ongelmat syntyvät ja voidaan myös ratkaista.

Ajankohta:

Aloitettavissa milloin tahansa

Opetusajankohdat:

Omassa tahdissa

Aihealue:

Rahoitus, laskentatoimi ja taloustiede

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

2 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

Maksuton

Hakuaika:

Kurssille ei tarvitse hakea

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssi on hyödyllinen niin toisen asteen opiskelijalle kuin muillekin, jotka haluavat ymmärtää paremmin yhteiskunnan toimintaa.

Kurssin kuvaus

Halusimmepa tai emme, talous määrittelee monella tavalla elämäämme. Hinnat, korot ja palkat ovat arkipäivän taloudellisia kysymyksiä, joiden vaikutukset tunnistamme. Mutta taloudellisia kysymyksiä ovat myös

  • tukeeko talousjärjestelmä ilmastokriisin syntymistä vai ehkäisyä,
  • miten onnellisuus ja hyvinvointi syntyvät tai
  • miksi joissakin maissa ihmiset elävät suuressa köyhyydessä.

Tämä kurssi kokoaa yhteen Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n professoreista koostuvan työryhmän ja talouden asiantuntijoiden ajantasaisimman näkemyksen näistä ja muista taloustieteen perusteista. Kurssi on hyödyllinen niin toisen asteen opiskelijalle kuin muillekin, jotka haluavat ymmärtää paremmin yhteiskunnan toimintaa.

Kurssi koostuu seitsemästä luvusta, joiden pituudet eroavat toisistaan. Kurssin suorittamiseen käytetty aika vaihtelee luonnollisesti opiskelijan mukaan. Testiryhmä suoritti kurssin noin 15–25 tunnissa.

Suoritettuasi kurssin sinulla on mahdollisuus saada kaksi opintopistettä Aalto-yliopiston tai Helsingin yliopiston avoimesta yliopistosta.

  • Päivitetty: