Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Kestävän liiketoiminnan perusteet

Tämä avoin verkkokurssi on suunniteltu resurssiksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään paremmin kestävyyden kasvavaa roolia liiketoiminnassa. Käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi kattavasti, miten yritykset voivat luoda kestävää arvoa; ei vain taloudelle vaan myös ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Ajankohta:

Aloitettavissa milloin tahansa

Opetusajankohdat:

Omassa tahdissa

Aihealue:

Vastuullisuus

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

2 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

Sertifikaattimaksu 90 € (valinnainen)

Hakuaika:

Kurssille ei tarvitse hakea

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssin kohderyhmää ovat erityisesti yritysten edustajat ja yliopisto-opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita yritysvastuun, kestävän arvonluonnin ja kestävän kehityksen johtamisen kaltaisista teemoista. Myös muut aiheesta kiinnostuneet hyötyvät kurssista varmasti.

Kurssin kuvaus

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. 2020-luvulla yritysten on entistä tärkeämpää suhtautua kestävyyteen vakavasti. Moni liiketoiminnan harjoittaja on kuitenkin vaikeuksissa sen suhteen, miten vastata nykypäivän kestävyysvaatimuksiin.

Tämän kurssin sisältö perustuu luotettavaan akateemiseen tutkimukseen ja on helposti saatavilla oleva resurssi, jolla voit päivittää kestävyystietämyksesi tähän päivään.Kurssin sisällöntuottajat ovat kestävän liiketoiminnan asiantuntijoita Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. 

Kurssin loppuun mennessä pystyt:

  1. Osoittamaan tietämystä siitä, miten yritykset vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan
  2. Mainitsemaan useita eri ​​esimerkkejä kestävistä liiketoimintamalleista
  3. Käyttämään konkreettisia työkaluja kestävän liiketoiminnan innovaatioiden luomiseen
  4. Tunnistamaan miten kestävyys voidaan integroida eri liiketoimintoihin: strategiaan, toimitusketjun hallintaan, laskentatoimeen sekä markkinointiin ja viestintään
  5. Reflektoimaan muutosjohtamisen taitojasi ja tuntemaan itsesi motivoituneeksi ja kykeneväksi ryhtymään toimeen kohdatessasi kestävyyshaasteita

Voit käydä materiaaleja läpi täysin omaan tahtiin. Käydessäsi läpi oppitunteja ja harjoituksia näet kurssin etusivulla edistymispalkin.

Kurssi koostuu neljästä moduulista, joista jokaisessa on 3-4 itsenäisesti suoritettavaa oppituntia. Jokaisen oppitunnin jälkeen on monivalintakysymyksiä tai avoimia kysymyksiä, joiden avulla voit reflektoida oppimaasi. Jotta saat hyväksytyn kurssisuorituksen, sinun täytyy läpäistä jokaisen oppitunnin tehtävät maksimissaan kolmella yrityskerralla. Oppitunnin läpäiseminen vaatii, että saat minimissään 70 % monivalintatehtävien pisteistä ja että vastaat kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Jokainen oppitunti sisältää myös “Lisälukemista”-osion. Harjoitukset sisältävät kysymyksiä liittyen myös näihin lisämateriaaleihin.

  • Päivitetty: