Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Design Bits

Tämä kurssi on muotoiluun johdatteleva verkkokurssi ei-muotoilijoille: niille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä muotoilu on, miten muotoilijat työskentelevät ja miten työskennellä muotoilijoiden kanssa. Tällä kurssilla opit muotoilun perusteita, muotoilijoiden ongelmanratkaisua ja muotoilun työkaluja.

Ajankohta:

Aloitettavissa milloin tahansa

Opetusajankohdat:

Omassa tahdissa

Aihealue:

Suunnittelu ja taiteet

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

2 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

Maksuton

Hakuaika:

Kurssille ei tarvitse hakea

Kurssin kuvaus

Kurssin seitsemässä luvussa selvennämme muotoilun perusmääritelmiä, kerromme muotoiluprosessista mallien kautta ja havainnollistamme muotoilun merkitystä teollisuudelle ja yhteiskunnalle.

Esittelemme nykymuotoilun neljä peruspilaria: kestävä kehitys, yhteistyö, innovointi ja johtaminen. Jokaisen luvun lopussa on käytännönläheisiä tehtäviä ja pohdintatehtäviä, joiden avulla pääset kokeilemaan yleisesti käytettyjä muotoilun työkaluja ja ajattelemaan kuin muotoilija. Lisäksi kerromme, mitä mahdollisuuksia sinulla on syventää muotoiluopintoja Aalto-yliopistossa.

Kurssin jälkeen opiskelija:

  • Ymmärtää muotoilun arvon ja sen pääasialliset lähestymistavat kestävään kehitykseen, yhteistyöhön, innovointiin ja johtamiseen.
  • Tietää muotoilun eri aloista ja ymmärtää, miten muotoilua voidaan soveltaa eri aloille.
  • Ymmärtää käyttäjän näkökulman tärkeyden ja tunnistaa muotoilun työkaluja, joiden avulla käyttäjiä voidaan osallistaa projekteihin.
  • Osaa kuvailla muotoiluajatteluprosessia, sen vaiheita, tärkeimpiä työkaluja ja menetelmiä.

Kurssin työmäärä

Tekstit ja verkkomateriaalit: 40 t + tehtävät ja pohdinnat 14 t. Yhteensä 54 t.

  • Päivitetty: