Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Arkkitehtuurin historia

Arkkitehtuuria on ollut koko ihmiskunnan historian ajan. Ympäristömme määrittyy pitkälti sen mukaan, mitä on päätetty rakentaa tai olla rakentamatta. Jotta voit ymmärtää nykyhetkeä ja suunnitella tulevaisuutta, sinun täytyy tuntea menneisyys. Tämä kurssi vie sinut arkkitehtuurin aikamatkalle, jonka kohteena on koko maailma ja ihmisen mielessään luomat todellisuudet.

Ajankohta:

Aloitettavissa milloin tahansa

Opetusajankohdat:

Omassa tahdissa

Aihealue:

Rakennettu ympäristö

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

2 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

Maksuton

Hakuaika:

Kurssille ei tarvitse hakea

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sen voi käydä läpi itsenäisesti omassa nojatuolissa tai suorittaa opettajan johdolla esimerkiksi lukiossa.

Kurssin kuvaus

Tällä verkkokurssilla pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisia ajallisia kerrostumia suomalaisessa hirsirakennuksessa on?
  • Millainen kriteeri kauneus on rakennuksia arvioitaessa?
  • Pitäisikö virtuaalimaailmojen arkkitehtuuria suojella?
  • Voisiko alkuperäiskansojen arkkitehtuuri toimia kestävän rakentamisen esikuvana?

Arkkitehtuurin historiaan paneudutaan videoiden, äänitteiden, tekstien ja kuvien avulla. Tieto-osuuksien välissä voit kerrata oppimaasi tietovisoilla ja tehtävillä. Kertaustehtävien lisäksi kurssilla on pohdintatehtäviä, joita voi suorittaa itsenäisesti tai käyttää osana kurssisuoritusta luokkaopetuksessa. Kurssimateriaalien kevyt läpikäynti ilman pohdinta- ja soveltavia tehtäviä kestää noin 4–6 tuntia. Pohdintatehtävien ja viiden soveltavan tehtävän huolelliseen suorittamiseen kannattaa kuitenkin tämän lisäksi varata useita tunteja.

Voit suorittaa kurssin koska vain ja missä vain tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Voit käydä osiot läpi omassa tahdissasi ja monessa osassa. Kirjautuessasi uudestaan alustalle pääset aloittamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäit. 

Kurssi on osa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin opintoja. Jos suoritat kurssia osana arkkitehtuurin historian johdantokurssia, tutustu suoritusohjeisiin My Courses -sivustolla.

  • Päivitetty: