News

Ninni Norra nabs a School of Business student place via the special achievements category

The special achievement (erityiset saavutukset) referred to in this applicant category may be any achievement in entrepreneurship, leadership, volunteerism, sports, music, art, or science and technology that is particularly significant compared to the average in the same age group
Ninni Norra puhuu nikrofoniin. Etualan pöydällä näkyvät pienet Suomen ja EU:n liput.
Ninni Norran mielestä EU on Suomen tärkein kansainvälinen yhteisö. Kuvassa Norra puhuu kansainvälisessä EU-aiheisessa kokouksessa. Kuva: Jimmy Doyle / Black Sheep Design

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden opiskelija Ninni Norra sai opiskelupaikkansa erityiset saavutukset -valintaryhmän kautta. Hän toimi lukioaikana muun muassa Pörssisäätiön pörssilähettiläänä ja Euroopan nuorten parlamentin jäsenenä ja vaikka hän harrasti päämäärätietoisesti myös musiikkia, hänen erityinen saavutuksensa liittyi vapaaehtoistoimintaan.

Kuvassa näkyy Ninni Norra edustamassa Suomea Brysselissä Euroopan Tulevaisuuskonferenssissa.
Brysselissä Suomea edustamassa. Kuva: Ninni Norra

”Hakemukseni kärkeen nostin kansalaisedustajuuteni Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, johon Valtioneuvosto nimitti minut kesällä 2021. Tämä pesti työllisti minua abivuoden aikana täysistunnoilla, työryhmätyöskentelyllä ja monenlaisilla mielenkiintoisilla tehtävillä oikeusvaltiokysymysten ja talouskysymysten parissa”, Norra kertoo.

Saavutus kannattaa kuvata rohkeasti ja selkeäsanaisesti

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan erityiset saavutukset -valintaryhmässä hakeva hakija tarvitsee vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi suosituskirjeen, jossa suosittelija todentaa hakijan ilmoittaman erityisen saavutuksen oikeaksi. Ninni Norran suosituskirjeen kirjoitti Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, jonka kanssa yhteistyö Euroopan tulevaisuuskonferenssin aikana oli tiivistä. Norran mukaan tärkeintä ei kuitenkaan ole nimekäs tai hienon tittelin omaava suosittelija.

”Suosittelijan tärkein ominaisuus ei ole kuuluisuus vaan se, että hän oikeasti tietää, mitä hakijan erityinen saavutus pitää sisällään. Lisäksi suosittelijan pitää osata kuvata hakijan saavutukset selkeästi. Myös hakijan itsensä kannattaa opetella kertomaan omista saavutuksistaan rohkeasti ja selkeäsanaisesti, sillä taidosta on hyötyä paitsi hakulomaketta täyttäessä, myös myöhemmin työ- ja muussa elämässä”, Norra sanoo.

”On tärkeää oppia sanoittamaan oma sisäinen palonsa sekä itselle että muille ja viestimään omasta osaamisestaan arkailematta. Silloin huomaa, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja mitkä eivät. Näin pärjää myös kilpailullisissa ympäristöissä, joissa suorituspaineita tulee kaikista suunnista. Kun prioriteetit ovat kunnossa, omasta tekemisestä tulee tarkoituksenmukaista ja välttyy turhalta perfektionismilta."  

Aallossa voi verkostoitua todella fiksun ja moniosaavan porukan kanssa.

Ninni Norra
Kuvassa näkyy Pörssisäätiön järjestämä keskustelupaneeli, jossa Ninni Norra on mukana.
Ninni Norra osallistui Pörssisäätiön pörssilähettiläiden paneeliin, jossa puhuttiin osakesäästämisen alkeista. Kuva: Ninni Norra

Tekemisen meininki ja yrittäjähenkisyys houkuttelivat Aaltoon

Juuri Aalto-yliopistoon Ninni Norra päätti hakea siksi, että hän arveli löytävänsä Aallosta saman henkisiä ihmisiä ja mahdollisuuden jatkaa omaa polkuaan monien eri kiinnostuksen kohteiden parissa. Myös Aallosta välittyvä tekemisen meininki ja moderni tapa yhdistää eri tieteenaloja, taidetta ja designia kiinnostivat.

”Ajattelin, että Aalto on sellainen yliopisto, jossa opiskelijan opiskelun ohella harrastamia aktiviteetteja ei nähdä painolastina, vaan päinvastoin, niitä pidetään voimavarana. Tänne tultuani totesinkin, että Aallossa voi verkostoitua todella fiksun ja moniosaavan porukan kanssa ja että täällä voi imeä itseensä yrittäjähenkisyyttä, josta on hyötyä kaikilla elämän alueilla.”

Ninni Norran mukaan Aalto on erinomainen paikka uteliaalle ja oma-aloitteiselle opiskelijalle, joka haluaa tehdä asioita omalla tyylillään.

”Itse totuttelen vielä käytäntöihin ja vaatimustasoon ja opettelen arvioimaan, kuinka paljon aikaa erilaisiin opintoihin liittyviin töihin kuluu. Aion kuitenkin jatkaa myös omien projektieni parissa ja näillä näkymin pystyn toteuttamaan hankkeitani paremmin nimenomaan yliopiston yhteydessä ensi lukuvuonna”, Norra kertoo.

Hän on perustajajäsen ja puheenjohtaja syksyllä 2022 perustetussa Olea Think ry:ssä, jonka tarkoituksena on luoda nuorille suunnattu ajatushautomoverkosto ja koota sen kautta erilaisia ihmisiä pohtimaan yhdessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin.

”Oleassa on mukana erilaisia ihmisiä koodareista teologeihin ja humanisteista taloustieteilijöihin. Ja vaikka siinä uskotaankin vahvasti markkinatalouteen parhaana vaurauden ja hyvinvoinnin tuottajana, mukana on yhteiskunnalliselta katsantokannaltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä. Tarkoituksenahan on juuri se, etteivät yhteiskunnan eri kuplat olisi erillään, vaan saataisiin aikaan enemmän rakentavaa keskustelua. Tämä koskettaa paitsi politiikkaa, myös esimerkiksi etiikan ja teknologian vuorovaikutusta. Innovaatiot ovat aina tekijöidensä näköisiä ja siksi myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvitaan näkemyksellisyyttä vastuullisuudesta, kestävyydestä ja turvallisuudesta.”

Kauppakorkeakoulun suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan voi hakea erityiset saavutukset -nimisen hakukohteen kautta, jos hakijalla on tavanomaisten hakukelpoisuusvaatimusten lisäksi jokin hakukelpoisuuden antavan tutkinnon aikana saavutettu erityinen saavutus. Tällainen saavutus voi olla jokin saman ikäisten keskimääräiseen tasoon verrattuna erittäin merkittävä suoritus yrittäjyyden, johtajuuden, vapaaehtoistoiminnan, urheilun, musiikin, taiteen, tieteen/tekniikan alalla, tai jollakin muulla alalla.

Lue lisätietoa erityiset saavutukset -hakukohteen valintaperusteista Opintopolussa.

Lue lisää

Neljä opiskelijaa Kauppakorkeakoulun uuden rakennuksen aulassa juttelemassa ja opiskelemassa.

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä.

Koulutustarjonta
Student guide illustration, bachelor's programmes

Bachelor's Programme in Business

Programme page for students

Programmes
School of Business students. Photo: Ari Toivonen

School of Business

We strive for better business and better society. We excel in education and research with a multidisciplinary approach and in collaboration with our partners.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Read more news

Aalto-wide sustainability minor logo
Studies Published:

Aalto’s New Cross-Cutting Minor: Luonnonvarojen kestävä käyttö

Aalto’s new multidisciplinary minor, Luonnonvarojen kestävä käyttö is ready to add to your study plan!
Woman reading using tablet
Studies Published:

Aalto EE Introduces Alex: A New Learning Experience Platform to Transform Lifewide Learning and Tackle Upskilling Challenges

Aalto University Executive Education (Aalto EE) is launching the first version of Alex in June, a learning platform designed to enhance continuous professional development. Alex offers personalized learning journeys, micro-credentials, and professional development programs, aligning current skills with industry needs. This platform, which continuously evolves with new features like mobile access and AI integration, sets a new standard for professional development in Finland.
Nine large blocks of ice formed an art installation at Kansalaistori square in Helsinki 2021
Cooperation, Research & Art, Studies, University Published:

Aalto ARTS Summer School explores the significance of water through the lens of art

The theme of School of Arts, Design and Architecture’s Summer School this year is water, and its significance is explored in a multidisciplinary way through the perspectives of art, film and digital.
Freestyle meloja Miika Sorjonen, Aalto CHEM
Studies Published:

Joint action between business, sport and athletes will be more important in the future

This time, Aalto and Haaga-Helia's students with Urhea status met in a joint branding event