Nyheter

Ninni Norra fick en studieplats på Handelshögskolan via urvalsgruppen särskilda meriter

Som en särskild merit kan betraktas en prestation inom exempelvis entreprenörskap, ledarskap, frivilligverksamhet, idrott, musik, konst eller vetenskap/teknik vilken är på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal.
Ninni Norra puhuu nikrofoniin. Etualan pöydällä näkyvät pienet Suomen ja EU:n liput.
Enligt Ninni Norras uppfattning är EU Finlands viktigaste internationella samfund. På bilden talar Norra vid ett internationellt EU-relaterat möte. Bild: Jimmy Doyle / Black Sheep Design

Ninni Norra har inlett sitt första studieår på ekonomie kandidatprogrammet och fick sin studieplats via urvalsgruppen särskilda meriter. Hon var under gymnasietiden bland annat börsambassadör för Börsstiftelsen och medlem i det europeiska ungdomsparlamentet. Hon ägnade sig också målmedvetet åt musik och trots det så var hennes särskilda merit relaterad till frivilligverksamhet.

Kuvassa näkyy Ninni Norra edustamassa Suomea Brysselissä Euroopan Tulevaisuuskonferenssissa.
Representerar Finland i Bryssel. Bild: Ninni Norra

”Högst på min ansökan lyfte jag min medborgarrepresentation på Konferensen om Europas framtid till vilken statsrådet utsåg mig sommaren 2021. Uppdraget sysselsatte mig under mitt abiturientsår med plenarsammanträden, arbete i arbetsgrupper och olika slags intressanta arbetsuppgifter relaterade till rättsstatsfrågor och ekonomiska frågor”, säger Norra.

Det lönar sig att beskriva meriten på ett frimodigt och tydligt sätt

Den som söker till ekonomie kandidatprogrammet via urvalsgruppen särskilda meriter behöver utöver en öppen ansökan även en referens som skriftligt intygar den särskilda meriten som den sökande framlägger. Ninni Norras referens var Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen som hon samarbetade intensivt med under Konferensen om Europas framtid. Enligt Norra är det viktigaste dock inte att referensen är känd eller har en fin titel.

”Den viktigaste egenskapen hos referensen är inte att hen är känd utan att hen faktiskt känner till innebörden i den särskilda meriten. Dessutom ska referensen tydligt kunna beskriva den sökandes meriter. Den sökande själv bör också lära sig att uttala sig om sina egna meriter på ett frimodigt och tydligt sätt, eftersom man har nytta av den konsten inte bara när man fyller i ansökningsformuläret utan även senare i arbetslivet och annars också i livet”, säger Norra.

"Der är viktigt att lära sig att sätta ord på sin passion både inför sig själv och andra och att prata om sin egen kompetens utan att vara för anspråkslös. Då märker man vilka saker som är viktiga vilka som inte är det. Det är också på så sätt som man klarar sig i konkurensutsatta miljöer där prestationspressen kommer från alla håll. När ens prioriteringar är i ordning så blir man målmedveten i det man gör och undviker onödig perfektionism." 

På Aalto kan man nätverka med riktigt smarta och multikompetenta människor.

Ninni Norra
Kuvassa näkyy Pörssisäätiön järjestämä keskustelupaneeli, jossa Ninni Norra on mukana.
Ninni Norra deltog i Börsstiftelsens panel där börsambassadörerna pratade om grunderna i aktiesparande. Bild: Ninni Norra

Aalto lockade med aktiv atmosfär och entreprenörsanda

Det var till Aalto-universitetet som Ninni Norra bestämde sig för att söka för att hon där trodde sig kunna hitta likasinnade och en möjlighet att fortsätta att gå sin egen väg med många olika intressen. Aaltos aktiva atmosfär och moderna sätt att kombinera olika discipliner, konst och design intresserade också.

”Jag tänkte att Aalto är ett universitet av det slag där de aktiviteter som en studerande har parallellt med studierna inte betraktas som en börda utan tvärtom som en resurs. Efter att ha kommit hit insåg jag också att på Aalto kan man nätverka med riktigt smarta och multikompetenta människor och ta till sig en entreprenörsanda som man har nytta av inom alla livsområden."

Enligt Ninni Norra är Aalto en utmärkt plats för nyfikna och initiativrika studerande som vill agera på sitt eget sätt.

”Jag håller fortfarande på och vänjer mig vid praxisen och kravnivån och lär mig att beräkna hur mycket tid jag ska lägga på olika arbeten relaterade till studierna. Jag har dessutom för avsikt att fortsätta arbeta med mina egna projekt. I nuläget verkar det som att jag kommer att kunna genomföra mina projekt på ett bättre sätt uttryckligen i anslutning till universitetet under nästa läsår”, säger Norra.

Hon är stiftande medlem och ordförande i föreningen Olea Think ry som registrerades hösten 2022. Föreningens syfte är att skapa ett nätverk av tankesmedjor riktade till unga personer och genom det föra samman olika personer för att tillsammans dryfta lösningar på samhälleliga fenomen och utmaningar.

”I Olea deltar olika slags personer från kodare till teologer och från humanister till ekonomer. Trots att föreningen har en stark tilltro till marknadsekonomin som den bästa producenten av god ekonomisk standard och välfärd har medlemmarna ytterst olika slags samhällsuppfattningar. Syftet är alltså att olika sfärer i samhället inte ska vara separerade från varandra utan att de ska främja en konstruktiv debatt. Det här påverkar inte bara politiken utan även till exempel samspelet mellan etik och teknik. Innovationer ser alltid ut som sina skapare och därför behövs det även inom forskning och produktutveckling perspektiv på ansvar, hållbarhet och säkerhet."

Det går att söka till det finskspråkiga ekonomie kandidatprogrammet på Handelshögskolan på basis av särskilda meriter om den sökande utöver allmänna behörighetskrav har en särskild merit som har uppnåtts under den behörighetsgivande utbildningens gång.

Som en särskild merit av det här slaget kan betraktas en prestation inom exempelvis entreprenörskap, ledarskap, frivilligverksamhet, idrott, musik, konst eller vetenskap/teknik eller något annat område vilken är på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal.

Mer information om antagningsgrunderna på Studieinfo

Läs mer

Students at the new BIZ building by Unto Rautio

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Ekonomie kandidatprogram erbjuder övergripande kunskaper och färdigheter i företagsekonomi.

Utbildningsutbud
Student guide illustration, bachelor's programmes

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Programsida för studenter

Program
School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Svara på enkäten för utexaminerade magistrar och påverka utvecklingen av studierna inom ditt område.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
MyCourses
Studier Publicerat:

MyCourses avbrott ons. 12.6.2024 kl. 9.00-19.00, tjänsten ur bruk

MyCourses uppdatering onsdag 12.6.2024 kl 9-19, tjänsten ur bruk.