Koulutustarjonta

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, Otaniemen kampus

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä. Kaupallinen tutkinto avaa lukuisia ovia yhteiskunnan kehittämiseen erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta.
Students at the new BIZ building by Unto Rautio
Hanki kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Aalto-yliopistossa – Euroopan johtavassa, kansainvälisessä ja monialaisessa yliopistossa.

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika alkaa 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

Koulutuksen tavoitteet

Yhteiskunnan kehittämisen on oltava sekä ympäristön ja ihmisten kannalta kestävää että taloudellisesti kannattavaa. Liiketoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan lisäarvoa ja vaikuttaa siihen positiivisesti. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma valmistaa sinut juuri siihen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on hallussa:

 • Kokonaisvaltainen liiketaloustieteiden tuntemus. Peruskurssien ansiosta tunnet jokaisen pääaineen hyvin sekä teorian että käytännön tasolla.
 • Substanssiosaaminen valitsemassasi pääaineessa. Perehdyt yhteen pääaineeseen syvällisemmin ja saavutat sekä työelämän että jatkoksi suoritettavien maisteriopintojen vaatiman taitotason.
 • Kriittinen ja analyyttinen ajattelutapa. Tunnet keskeiset liiketoiminnan tunnusluvut ja pystyt tekemään taktisia ja strategisia ratkaisuja niihin perustuen. Osaat myös hyödyntää monipuolisesti dataa ja analytiikkaa päätöksenteon tukena.
 • Teoreettinen osaaminen. Hahmotat laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia kuten liiketoiminnan taustalla vaikuttavia teorioita, ja periaatteita, jotka vaikuttavat sekä yksityisen että julkisen sektorin toiminnan taustalla.
 • Erinomaiset yhteistyötaidot. Pystyt ratkaisemaan ongelmia proaktiivisesti ja tarttumaan toimeen konkreettisin keinoin sekä monikulttuurisen tiimin johtajana että jäsenenä.
 • Vakuuttavat ilmaisutaidot. Kykenet toteuttamaan ideoitasi yrittäjähenkisellä asenteella ja viestimään niistä sekä kirjallisesti että suullisesti kaikille oleellisille sidosryhmille.
 • Kyky luoda parempaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintaa. Tunnet vastuullisen liiketoiminnan ja etiikan käsitteet sekä toimit niiden mukaisesti pyrkien lopputulokseen, joka on sekä yritystoiminnan että yhteiskunnan kannalta mahdollisimman positiivinen.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta valmistuessasi tunnet liiketoiminnan perusperiaatteet kattavasti ja pääaineopintojesi ansiosta yhden liiketoiminnan osa-alueen työelämän ja maisteriopintojen aloittamisen kannalta riittävän syvällisesti.

Opintojen rakenne

Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija suorittaa kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon ennen maisterin tutkinnon opintoja. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op)
 • Pääaineen aineopinnot (60 op)
 • Sivuainekokonaisuus (24-30 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (18 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (18-30 op)

Suurin osa kandidaatin tutkinnon suorittaneista jatkaa suoraan Kauppatieteiden maisterin tutkintoon, joka koostuu kahden vuoden mittaiseksi suunnitelluista, 120 opintopisteen laajuisista opinnoista:

 • Syventävät, oman koulutusohjelman opinnot (84 op)
 • Sivuainekokonaisuus (24 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (12 op)

Vapaavalintaisiin ja sivuaineopintoihin voit valita sinua kiinnostavia opintoja muista kauppatieteiden pääaineista tai vaihtoehtoisesti tekniikan ja taiteen aloilta. Sivuaineeksi voi valita myös kansainvälisen vaihto-opiskelujakson, joka on kaikkein suosituin vaihtoehto koulumme opiskelijoiden keskuudessa.

Koulutuksen sisältö

Kauppakorkeakoulussa opiskelu on yhdistelmä teoriapainotteisia luentoja ja niitä soveltavia harjoituksia, ryhmätöitä ja yritysyhteistyössä tehtäviä case-opintoja. Tutkinto on suunnattu päätoimisille opiskelijoille, ja opetusta järjestetään sekä lähiopetuksena että verkon kautta. Sisällöltään joustava opiskelu vaatii onnistuakseen sekä aktiivista itsenäistä työskentelyä että oma-aloitteista ryhmätyöskentelyä kurssikavereiden kanssa.

Ensimmäisenä vuonna suoritetaan kaikille yhteinen  Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuus (60 op), joka järjestetään suomeksi. Kyseinen kokonaisuus johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille. Ensimmäisen vuoden päätteeksi opiskelijat valitsevat pääaineen, johon haluavat syventyä tarkemmin opinnoissan.

Toisena vuonna opintoja jatketaan pääaineen opinnoilla, joista osa järjestetään suomeksi ja osa englanniksi. Kandidaatin tutkinnossa voi valita seitsemästä eri pääaineesta:
 

Toisen opiskeluvuoden aikana ajankohtaiseksi tulee myös sivuainekokonaisuuden valinta. Sivuaineen voi suorittaa joustavasti minkä tahansa Aallon korkeakoulun tarjoamana. Sivuaineeksi voi valita myös kansainvälisen vaihdon, ja yli puolet opiskelijoistamme tekeekin niin.

Kolmantena vuonna opiskelijat viimeistelevät pääaineensa opinnot, joihin sisältyy opinnäytetyö (10 op). Se on pääaineeseen liittyvä tieteellinen tutkielma, jonka tavoitteena on kehittää valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tämä tutkielma valmistaa opiskelijoita maisteriopintoihin. Kauppakorkeakoulun tarjoamat maisteriohjelmat ovat:
 

Kampus & Opiskelijaelämä

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle. He tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Kauppatieteiden kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi innostavaan ja lämminhenkiseen opiskeluyhteisöön. Opiskelijajärjestömme Aalto-yliopiston Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) tarjoaa lukemattomia eri harrastuksia, kokemuksia ja elinikäisiä ystävyyssuhteita opintojen vastapainoksi. Lisäksi jokaisella pääaineella on oma ainejärjestönsä, jonka kautta voi tutustua saman pääaineen opiskelijoihin myös kurssien ulkopuolella.

Kansainväliset mahdollisuudet

Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opintojesi aikana, ja kansainvälinen liikkuvuus on luonteva osa kaikkien aaltolaisten elämää. Opiskelijana on helppo lähteä vaihtoon. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala. Vuosittain noin 300 Kauppakorkeakoulun opiskelijaa lähtee vaihtoon eri puolille maailmaa noin 130 yhteistyöyliopistoon.

Voit myös hakeutua opiskelemaan CEMS Master's in International Management -tutkintoa (CEMS MIM), johon sisältyy opintojakso ulkomaisessa CEMS (The Global Alliance in Management Education) -yhteistyöyliopistossa. CEMS-verkostoon kuuluu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun lisäksi 29 muuta maailman johtavaa kauppakorkeakoulua.

Kauppakorkeakoululla on myös kaksoistutkintosopimukset usean ulkomaisen yliopiston kanssa. Kaksoistutkinto-ohjelma suoritetaan kahden lukuvuoden aikana siten, että opiskelijat opiskelevat yhden lukuvuoden Kauppakorkeakoulussa ja yhden lukuvuoden partneriyliopistossa. Valmistuva opiskelija saa kaksi tutkintoa: KTM-tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmastaan ja maisteritutkinnon partneriyliopistossa suorittamastaan maisteriohjelmasta.

Voit lähteä myös itsenäisesti opiskelemaan johonkin ulkomaiseen yliopistoon lukukaudeksi ja lukea opinnot hyväksi Kauppakorkeakoulussa suorittamiisi tutkintoihin. Näihin ns. free mover -opintoihin voit hakea apurahaa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja tekniikan ja taiteen aloilta. Lisäksi KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) järjestämät aktiviteetit ovat luonteeltaan poikkitieteellisiä ja aloja yhdistävää toimintaa.

Uramahdollisuudet

Maailma on täynnä toinen toistaan arvokkaampia ja yhteiskuntaa eteenpäin vieviä ideoita. Usein ongelmaksi kuitenkin muodostuu niiden taloudellinen kannattamattomuus, jonka ratkaisemisessa kauppatieteiden osaajat ovat avainasemassa. Tämä on hyvä esimerkki sekä liiketoiminnan kyvystä vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti että sen erittäin laajoista, poikkialaisista ja kansainvälisistä sovellusmahdollisuuksista.

Tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta tarjoaa sinulle työelämässä lukemattomia mahdollisuuksia elinkeino- ja liike-elämän palveluksessa, julkisella sektorilla, yrittäjänä ja tutkijana. Uralla suuntautuminen riippuu etenkin oman mielenkiinnon kohteista, mutta jonkin verran myös tutkintoon valitsemastasi pääaineesta. Työelämään siirtyminen alkaa usein jo opiskelun aikana, sillä kaupallisen alan osaajat ovat erittäin haluttua työvoimaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin ja sijoittuvat koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin – unohtamatta heidän erinomaista valmiuttaan yrittäjyyteen.

Suurin osa Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoista jatkaa pääaineensa osoittamaan maisteriohjelmaan – ja osa sieltä vielä tohtoriohjelmaan ja akateemiselle uralle. Toki myös kandidaatiksi valmistumista seuraava välitön työelämään siirtyminen ja pääaineen vaihtaminen maisteriopintoihin ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa? Tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa. 

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan järjestetään haku kerran vuodessa. Syksyllä 2021 alkavien opintojen hakuaika on 17.-31.3.2021.

Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät:

 • 17. maaliskuuta 2021 - Hakuaika alkaa ja haku Opintopolussa aukeaa
 • 31. maaliskuuta 2021 - Hakuaika päättyy ja haku Opintopolussa loppuu
 • 31. toukokuuta 2021 - Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään
 • 9. heinäkuuta 2021 - Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään
 • 16. heinäkuuta 2021 - Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Valintakriteerit

Perus- ja menetelmäopintojen ollessa suomenkielisiä, on jokaisella opiskelijalla oltava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa.

Tarkista yleiset hakuvaatimukset

Yhteystiedot

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppimispalveluihin ([email protected]) ja opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä Hakijapalveluihin ([email protected]). 

Ekonominaukio 1, 02150 Espoo

Puhelin: +358 40 353 8105

Seuraa meitä

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Tutustu meihin

Uusi Kauppakorkeakoulu_Aalto-yliopisto

Uusi Kauppakorkeakoulu nousee Aalto-yliopiston kampuksen sydämeen

Uusi rakennus valmistuu ennen joulua ja Kauppakorkeakoulu muuttaa siihen vuoden 2019 alkupuolella.

Uutiset

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika alkaa 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu