Events

GeoCorner

8/2021. Featuring presentations of master's theses from the Master's Programme in Geoengineering.
Entrance to the rock engineering laboratory.
Picture: Unto Rautio

Join event in ZoomZoom Quick Guide

Programme 20.8.2021

The length of each presentation is 15 minutes, with an additional 5 minutes reserved for discussion.

  • 14:00-14:20 Iikka Kronqvist: Häiriintymättömän ja stabiloidun saven pienten muodonmuutosten leikkausmoduuli: Malmin alue (thesis and prentation in Finnish)

For more details, see the end of this page. Welcome!

Prof. Wojciech Solowski, Director of the Master's Programme in Geoengingeering

Wojciech Solowski

Wojciech Solowski

Associate Professor
T214 Civil Engineering
Leena Korkiala-Tanttu

Leena Korkiala-Tanttu

Professori (Associate professor)
T214 Civil Engineering

Theses presented

Häiriintymättömän ja stabiloidun saven pienten muodonmuutosten leikkausmoduuli: Malmin alue (In Finnish)

Author: Iikka Kronqvist
Supervisor: Leena Korkiala-Tanttu
Advisor: Zhongsen Li
Funding: Sitowise Oy ja Helsingin kaupunki

Short abstract:

Tässä työssä tutkittiin Helsingin Malmin lentokenttäalueelta otetuista häiriintymättömistä ja stabiloiduista savinäytteistä Bender element -mittausmenetelmällä määritettyä pienten muodonmuutosten leikkausmoduulia. Työssä selvitettiin eri sideaineiden vaikutusta pienten muodonmuutosten leikkausmoduuliin sekä häiriintymättömien savinäytteiden säilömisen vaikutusta. Lisäksi työssä olennaisena osana oli saatujen mittaustulosten pohjalta kehittää ja parantaa Bender element -mittausjärjestelyjä luotettavampien tulosten saamiseksi.

Geoengineering master's theses
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!