Nyheter

Studerande Leevi Hormaluoma: Inom tekniken finns det lika många studiestigar som det finns studerande

Leevi, som studerar informationsteknik, har deltagit aktivt i studentlivet. Det är en bra motvikt till studierna, tycker han. ”En dag kan jag sitta hemma och programmera skoluppgifter och följande dag vara med och ordna en gratis festival för tusen deltagare”, säger han.
Leevi Hormaluoma Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.
Leevi Hormaluoma. Foto: Filmbutik.

Leevi Hormaluoma studerar informationsteknik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Det som särskilt motiverar Leevi är att han får se det konkreta resultatet av sitt arbete. Efter kandidatstudierna vill han i magisterskedet studera akustik och audioteknik.

Varför valde du informationsteknik?

Hela det tekniska fältet och arbete där har intresserat mig sedan grundskolan, och diplomingenjörsutbildningen var hela tiden mitt första alternativ när jag tänkte på den gemensamma ansökan.

Efter några mellanår hade jag tillfälle att följa hur gymnasiekamraterna hade inlett sina studiestigar. Det här stärkte min uppfattning att Aalto är min plats. Jag undersökte saken länge och blev slutligen intresserad av sökobjektet informationsteknik. Huvudämnet erbjuder en enorm mängd olika möjligheter, och det kändes som en plats där jag ännu under mina studier skulle kunna skapa en egen grej, eftersom de baskunskaper som linjen ger är så breda.

Aalto-universitetets högskola för elektroteknik var en annan av mina prioriteter, eftersom mina kamrater hade berättat om några häftiga kurser. Dessutom verkade detta vara en plats där man utbildar sig för att på riktigt arbeta också med händerna och med fysiska produkter.

Vid sidan av kandidatstudierna har det blivit ännu klarare vad som blir mitt huvudämne, eftersom studierna ger bra stöd för huvudämnet Acoustics and Audio Technology i magisterstudierna.

Hurdant har studentlivet varit i praktiken?

Vid Aalto och och bland våra studenter finns det mera aktiviteter och liv än jag någonsin skulle ha kunnat fantisera. Jag kastade mig redan från början helhjärtat in i studentlivet, vilket har gett dessa få år ett ofantligt mervärde. En dag kan jag sitta hemma och programmera skoluppgifter och följande dag vara med och ordna en gratis festival för tusen deltagare. Här finns så mycket att göra och så gott om evenemang att ingen vecka är den andra lik. För mig själv har studentlivet fungerat som en alldeles förträfflig motvikt till studierna.

Hittills har jag fått några ansvarsuppdrag som har gett mig chansen att träffa helt fantastiska människor, få unika upplevelser och skapa kamratrelationer som kommer att hålla livet ut. Studentlivet i Otnäs är en unik erfarenhet som ger oändligt mycket mer än den tar.

Hur är det att studera i praktiken?

De bästa färdigheterna för studierna har jag fått genom initiativrikedom och självständighet. Under varje studieperiod har jag i genomsnitt haft ungefär fyra kurser på gång, och det har varit på mitt eget ansvar att sköta och klara dem. Jag har ändå inte drunknat i arbete på kurserna, utan de har fått en förnuftig plats i vardagen och jag har inte behövt avstå från hobbyer eller annat. Jag tycker själv om att studera tillsammans med kompisar, det är roligare att fundera på matematiska problem när man kan slå sina kloka huvuden ihop.

Det finns också mycket frihet att välja kurser. Jag har varit överraskad över hur mycket som erbjuds här och vad allt som min kandidatexamen kan innehålla. Under mina två och ett halvt år här har jag lärt mig om produktdesign, utveckling av webbsidor och entreprenörskap. Också vid övergången till magisterstudier är frihet ett nyckelord. Det finns mycket svängrum, och med olika kombinationer av huvud- och biämnen kan man specialisera sig på nästan vad som helst.

Vilken kurs har varit intressantast?

Programmeringskurserna har åtminstone hos oss varit fantastiskt bra och intressanta. Redan på grundkurserna har vi nått en sådan nivå att vi kunnat inleda egna projekt, och på de fördjupade kurserna går vi ibland ordentligt på djupet. Det har varit sjukt häftigt att märka hur snabbt de här färdigheterna har utvecklats och hur vi har kunnat använda teknik som vi lärt oss på kurserna också utanför kurserna. Jag går just nu på några kurser i utveckling av webbsidor som är bland de intressantaste kurserna lag har deltagit i. På många kurser har jag fått känslan att jag genom att fördjupa mig skulle kunna få en oerhört intressant karriärstig.

Vilka färdigheter har du fått för arbetslivet?

På många av våra kurser betonas arbetslivet och färdigheter som är viktiga där. Som nyckelbegrepp kan jag kanske nämna självständigt arbete och förmågan att tillägna sig nytt kunnande. Vad man gör och vart man går kan man i rätt stor utsträckning bestämma själv, och det är ofta på studentens eget ansvar. Nu under tredje studieåret har den självsäkerhet som gör att jag vågar visa mitt kunnande vuxit, när det jag skapar konstruerar utvecklas. Dessutom får man i studentorganisationerna delta i verksamhet som är jämförbar med arbetslivet och utveckla sina färdigheter, såsom att behärska och samordna stora helheter, leda människor och samarbeta.

Det aktiva studentlivet avspeglar sig också i antalet kontakter och nätverkets storlek. Här har jag säkert träffat väldigt många framtida arbetskamrater.

Vad väntar du dig av framtiden? 

Under min studietid har jag fått se och höra en massa häftiga framgångshistorier, och jag vill att min en dag ska bli en av dem. Detta område är fullt av möjligheter, och nya vindar kommer hela tiden, så min egen inriktning är därför ännu inte kristallklar. Jag hittar hela tiden fler och fler superintressanta vägar. Min ultimata dröm är att komma in på utveckling av konsumentprodukter, där man också i praktiken får se sitt handavtryck i form av en produkt. Allt är ändå fortfarande öppet, vilket jag tycker bara är bra.

För vem skulle du rekommendera programmet?

Jag rekommenderar programmet för vem som helst som upplever praktiskt tekniskt arbete och reglering som sin grej. Det enda kravet är något slags passion för matematik och logisk problemlösning. Inom tekniken finns det lika många vägar som det finns utövare, och det är ju det bästa. Man kan kan sikta på det man vill och kombinera sina intressen med sitt framtida yrke.

Läs mer

Aalto University_ELEC_Unto_Rautio

Informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vet du vad som händer i bakgrunden i de mobila nätverken och på internet när du köper en ny produkt på webben med din telefon, ser på videor på Youtube eller använder Snapchat eller Instagram? Har du undrat hur talstyrning eller radioteknologi fungerar, hur tekniken bakom självstyrda bilar ser ut eller hur vi kunde minimera internetteknologins energiförbrukning?

Utbildningsutbud
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Studeranden Niina Tapanainen: jag studerar teknik eftersom jag vill förbättra människors liv

På kandidatstadiet valde Nina informationsteknologi som huvudämne. Hon uppmuntrar till att fördomsfritt kombinera teknik också med humanistiska ämnen.

Nyheter
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik

Sähkötekniikan päivä samlade besökare från olika delar av Finland – se på videoinspelningen!

Under det virtuella evenemanget diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.