Ansökningsservice

Läsårsavgifter och stipendier

Studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz är skyldiga att betala läsårsavgift för kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska.

Studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift kan ansöka om stipendium.
Aalto students. Photo by Aino Huovio.

Läsårsavgifter

I Finland gäller läsårsavgifter för studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. 

Läsårsavgifterna gäller för utbildning som leder till engelskspråkig examen.

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EES land. Det finns ingen avgift för doktorsstudier.

Läsårsavgiften sträcker sig från 12 000 € till 15 000 € per akademiskt år beroende på programmet.

  • 12 000 € per läsår för kandidatprogram
  • 15 000 € per läsår för magistersprogram

Internationella program som leder till gemensam examen kan ha egna läsårsavgifter och stipendiesystem, vänlingen läs mera på programmens hemsidor.

Mer information om läsårsvgifter

Stipendier

Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto universitetets stipendium. 

Aaltos stipendier tilldelas som en avgiftsdispens.

Vissa internationella program som leder till gemensam examen har deras egna läsårsavgifter och egna stipendiesystem.

Aalto universitetet reserverar alla rättigheter att göra ändringar i stipendieprogrammet.

Mer information om stipendier

Läs mer om ansökan till utbildning

Utbildningsutbud

Hitta ditt program! Bekanta dig med vårt utbildningutbud läs mer.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

students in Aalto library

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Aalto University students. Photo by Unto Rautio.

Mer information

Subscribe to our applicant's newsletter (extern länk)

Learn more about what it's like to study at Aalto and how to apply. Sign up and get the latest information on admissions, events, study opportunities, and student life straight to your inbox.

Three students looking at a smartphone screen and smiling at a graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Fairs and events for applicants

This page gives information on upcoming events, fairs and webinars for applicants. Join Aalto students for a virtual coffee every Friday or come meet Aalto University students and staff in Finland and abroad!

four students sitting outside infront of the Väre building in Otaniemi

Rankningar

Aalto-universitetet har förbättrat sin placering betydligt i områdesspecifika rankningar inom teknik, ekonomi och konst. Vi placerar också högt i generella rankingar för unga universitet.

Aalto University students enjoying sunny weather
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: