Ansökningsservice

Inlämning av SAT- och ACT-provresultat

På denna sida hittar du instruktioner för inlämning av SAT- och ACT-provresultat till Aalto-universitetet samt jämförelsetabeller för att konvertera poängen. Med SAT- eller ACT-provet är det möjligt att söka till Aalto-universitetets engelskspråka kandidatprogram inom de tekniska och ekonomiska utbildningsområdena samt det finskspråkiga kandidatprogrammet inom det ekonomiska utbildningsområdet.
Aalto University students enjoying coffee on campus

Inlämning av SAT- och ACT-provresultat till Aalto-universitetet

Endast SAT- eller ACT-prov som har gjorts 1.1.2020 eller senare beaktas i antagningen 2022.

Officiella SAT- och ACT-resultat ska levereras till Aalto-universitetet direkt från provets arrangör. Begär att resultaten skickas i god tid med hjälp av Aalto-universitetets institutionella kod:
 

SAT 1700
ACT 3008

 

De sökande rangordnas enligt helhetspoängen från SAT-provets Evidence-based Reading and Writing- och Maths-delar. ACT-provresultaten konverteras till SAT-provresultat enligt följande tabell:

Om flera sökande har samma poäng avgörs saken på basis av poäng för den matematiska delen. Poängen i den matematiska delen i ACT-provet konverteras till SAT-poäng enligt följande:

Obs! Essay-delen i SAT-provet eller Writing-delen i ACT-provet krävs inte och ger inte ytterligare poäng.

Sökande som redan har tagit provet ska beställa en rapport separat från provets arrangör som levereras till Aalto-universitetet.  

Observera att SAT- och ACT-proven är väldigt populära och att det lönar sig att anmäla sig så tidigt som möjligt. Aalto-universitetet ordnar inte SAT- eller ACT-prov och svarar inte på frågor som gäller dem.

  • Mera information om hur du avlägger SAT-provet i Finland hittar du på https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/ (i nuläget bara på finska/engelska).
  • Mera information om SAT-provet hittar du på http://www.collegeboard.org/.
  • Det är för närvarande inte möjligt att göra ACT -provet i Finland. Närmaste provcenter ligger i Tallinn. För mer information om ACT-provet, besök provarrangörens webbplats på https://global.act.org/.

Vanliga frågor

Directing

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Ansökningsservice
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat