Ansökningsservice

Inlämning av SAT- och ACT-provresultat

På denna sida hittar du instruktioner för inlämning av SAT- och ACT-provresultat till Aalto-universitetet samt jämförelsetabeller för att konvertera poängen. Med SAT- eller ACT-provet är det möjligt att söka till Aalto-universitetets engelskspråka kandidatprogram inom de tekniska och ekonomiska utbildningsområdena samt det finskspråkiga kandidatprogrammet inom det ekonomiska utbildningsområdet.
Aalto University students enjoying coffee on campus

Inlämning av SAT- och ACT-provresultat till Aalto-universitetet

Endast SAT- eller ACT-prov som har gjorts 1.1.2022 eller senare beaktas i antagningen 2024.

Engelskspråka kandidatprogram inom de tekniska och ekonomiska utbildningsområdena: Bifoga till ansökningsblanketten en kopia av det officiella SAT- eller ACT-provets resultatrapport senast 24.1.2024 kl. 15.00. Dessutom ska provresultaten levereras direkt från testarrangören till Aalto-universitetet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Provresultat som inlämnats efter den utsatta tiden tas inte i beaktande. Om provresultat antingen levereras endast direkt från testarrangören, eller inlämnats endast av den sökande själv, tas resultat inte i beaktande.

Finskspråkiga kandidatprogrammet inom det ekonomiska utbildningsområdet: Bifoga till ansökningsblanketten en kopia av det officiella SAT- eller ACT-provets resultatrapport senast 11.6.2024 kl. 15.00. Dessutom ska provresultaten levereras direkt från testarrangören till Aalto-universitetet senast 11.6.2024 kl. 15.00. Provresultat som inlämnats efter den utsatta tiden tas inte i beaktande. Om provresultat antingen levereras endast direkt från testarrangören, eller inlämnats endast av den sökande själv, tas resultat inte i beaktande.

Begär att resultaten skickas i god tid med hjälp av Aalto-universitetets institutionella kod:
 

SAT 1700
ACT 3008

De sökande rangordnas enligt helhetspoängen från SAT-provets Evidence-based Reading and Writing- och Maths-delar. ACT-provresultaten konverteras till SAT-provresultat enligt följande tabell:

Om flera sökande har samma poäng avgörs saken på basis av poäng för den matematiska delen. Poängen i den matematiska delen i ACT-provet konverteras till SAT-poäng enligt följande:

Obs! Essay-delen i SAT-provet eller Writing-delen i ACT-provet krävs inte och ger inte ytterligare poäng.

Sökande som redan har tagit provet ska beställa en rapport separat från provets arrangör som levereras till Aalto-universitetet.  

Observera att SAT- och ACT-proven är väldigt populära och att det lönar sig att anmäla sig så tidigt som möjligt. Aalto-universitetet ordnar inte SAT- eller ACT-prov och svarar inte på frågor som gäller dem.

  • Mera information om hur du avlägger SAT-provet i Finland hittar du på https://www.samsuomi.fi/en/sat-tests/ (i nuläget bara på finska/engelska).
  • Mera information om SAT-provet hittar du på http://www.collegeboard.org/.
  • Det är för närvarande inte möjligt att göra ACT -provet i Finland. Närmaste provcenter ligger i Tallinn. För mer information om ACT-provet, besök provarrangörens webbplats på https://global.act.org/.

Vanliga frågor

students in Aalto library

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

Ansökningsservice
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: