Services

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.
Looking at course information on MyCourses

Aalto-universitetet ligger i yttersta framkant i världen i utnyttjandet av högkvalitativa digitala studerandetjänster, onlineundervisning och blended learning-lösningar.

Digitalisering skapar nya möjligheter till flexibel och mångsidig undervisning och inlärning samt för att stödja och utvärdera studier. Elektroniska tjänster erbjuder flexibilitet till studier och studerandet.

Gemensamma tjänster för hela universitetet

Målet är att erbjuda aaltoiter - det vill säga studerande, akademisk personal och administrativ personal - högkvalitativa tjänster som är gemensamma och enhetliga för alla. På det sättet försäkras tjänsternas kontinuitet både för användare och underhållare av tjänster. 

Systemen som underhålls enhetligt utvecklas konstant och är säkra och fungerande. 

Teamet för Lärartjänster

stödjer

  • undervisningspersonalen i undervisning och akademisk handledning
  • hela Aalto-universitetsgemenskapen med studieinformationssystemet
  • personalen med valet och användningen av de lämpliga informationssystemen

utvecklar och underhåller

  • undervisningen och digitala tjänster som är relaterade till undervisningen och inlärningen i samarbete med bland annat universitetets IT-tjänster
  • nya undervisningsutrymmen till Lärcentret och studerandehubbarna

Teamets gemensamma e-postadress är opit-esupport at aalto.fi

Ytterligare information om teamet hittas på Aalto People-tjänsten.

Bland annat följande studieinformationssystem erbjuds vid Aalto-universitetet för aaltoiters bruk.
 

Image of MyCourses interface view before logging in

MyCourses digital learning environment

MyCourses is the learning environment for Aalto University courses. With MyCourses, teachers can share course material, resources and other content. A teacher can set up and grade assignments, quizzes and workshops. MyCourses also provides tools for collaboration and interaction with students.

Services
Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
panopto logo and computer

Panopto media service

Panopto media service for uploading and sharing videos and for creating video captures and webcasts.

Services
Teacher's handbook illustration: pencil

Digital learning assessment and online examination

Digital, or online assessment enables flexibility in studies, and allows to reimagine assessment methods. Aalto has several digital assessment and online examination services: MyCourses assignments and activities, remotely proctored exams, EXAM, Turnitin and Safe Exam Browser (SEB).

On this page, you will find brief descriptions of all our services, along with helpful links. These services are not only supported by the university, but they are also secure and adaptable to various situations.

Services
Looking at course information on MyCourses

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd.

Tjänster
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
IT Service Desk

IT-tjänster

I Aalto-universitetets IT-tjänster övervakar vi IT-lösningarnas hela livscykel, infrastrukturen och hanteringen av tillhörande operationer samt slutanvändarnas tjänster och användarupplevelsen. Vi ansvarar för planering och genomförande av digital transformation tillsammans med våra interna och externa partner och stöder universitetets mål att vara en föregångare inom digitalisering inom studier, undervisning och forskning.

Tjänster

Muita opetuksen ja oppimisen digitaalisia järjestelmiä

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat