Services

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.
Looking at course information on MyCourses

Aalto-universitetet ligger i yttersta framkant i världen i utnyttjandet av högkvalitativa digitala studerandetjänster, onlineundervisning och blended learning-lösningar.

Digitalisering skapar nya möjligheter till flexibel och mångsidig undervisning och inlärning samt för att stödja och utvärdera studier. Elektroniska tjänster erbjuder flexibilitet till studier och studerandet.

Gemensamma tjänster för hela universitetet

Målet är att erbjuda aaltoiter - det vill säga studerande, akademisk personal och administrativ personal - högkvalitativa tjänster som är gemensamma och enhetliga för alla. På det sättet försäkras tjänsternas kontinuitet både för användare och underhållare av tjänster. 

Systemen som underhålls enhetligt utvecklas konstant och är säkra och fungerande. 

Teamet för Lärartjänster

stödjer

  • undervisningspersonalen i undervisning och akademisk handledning
  • hela Aalto-universitetsgemenskapen med studieinformationssystemet
  • personalen med valet och användningen av de lämpliga informationssystemen

utvecklar och underhåller

  • undervisningen och digitala tjänster som är relaterade till undervisningen och inlärningen i samarbete med bland annat universitetets IT-tjänster
  • nya undervisningsutrymmen till Lärcentret och studerandehubbarna

Teamets gemensamma e-postadress är opit-esupport at aalto.fi

Ytterligare information om teamet hittas på Aalto People-tjänsten.

Bland annat följande studieinformationssystem erbjuds vid Aalto-universitetet för aaltoiters bruk.
 

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu – ett datasystem för att stöda studier och undervisning

Sisu är ett kärndatasystem för undervisning och studier, som introducerades från och med början av augusti 2021.

Tjänster
Looking at course information on MyCourses

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd.

Tjänster
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
IT Service Desk

IT-tjänster

Aalto-universitetets IT-tjänster är en tjänsteenhet som stödjer universitetets verksamhet genom att stödja användarnas behov gällande informationssystem, nätverk och teknisk infrastruktur.

Tjänster

Muita opetuksen ja oppimisen digitaalisia järjestelmiä

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu – ett datasystem för att stöda studier och undervisning

Sisu är ett kärndatasystem för undervisning och studier, som introducerades från och med början av augusti 2021.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat