Services

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering ansvarar för registreringen av officiella dokument som skapats och mottagits vid Aalto-universitetet samt för bevarande av material som härrör från undervisningen, forskningen och övriga aktiviteter vid universitetet.

Aalto-universitetets arkiv- och dokumenthantering ansvarar för verksamheten vid universitetets elektroniska system (SAHA), verksamheten vid arkiv- och dokumenthanteringstjänsterna, hanterar livscykelprocessen för universitetets dokument, erbjuder universitetet verktyg för hantering av dokument och data inom olika system och upprätthåller universitetets informationshanteringsplan (TOS).
Linko

______________________________________________________________________________________________________________

Asiakirjahallintapalveluiden tehtäväalueet

Taideteollinen korkeakoulu kirjasto Ateneum
Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Ateneum. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, Taideteollinen korkeakoulu

Tiedonohjaus ja asiakirjahallinnan prosessit

 • Yliopiston pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon tunnistaminen ja hallinta 
 • Yliopiston tiedonohjaussuunnitelman ylläpito 
 • Tiedonohjaussuunnitelman toteuttaminen ja prosessien suunnittelu yhteistyössä yliopiston palveluiden kanssa 
 • Asiakirjahallintaan liittyvä koulutus ja ohjeistaminen 
 • Kirjaamotoiminta, asianhallinta sekä päätös- ja sopimustiedon ylläpito 
 • Tietopalvelu ja julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt 
Teknillisen korkeakoulun laboratorio
Teknillisen korkeakoulun laboratoriossa tehdään koetta. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, Teknillinen korkeakoulu

Tiedon digitaalisen elinkaaren hallinta ja järjestelmäinfrastruktuurin kehittäminen 

 • Prosessien digitalisointi ja rajapintaratkaisujen suunnittelu asianhallintajärjestelmä SAHAan ja Aalto Repositoryyn (mm. Päätöslomake, CRM-SAHA, APL-SAHA, aalto.fi) 
 • Digitaalisten aineistojen vastaanottokanavien suunnittelu ja kehittäminen 
 • Tiedon hallintaan, säilyttämiseen ja jakamiseen liittyvän järjestelmäinfrastruktuurin kehittäminen (mm. SAHA ja Valmu, Aalto Sign, Aalto Repository, Aalto arkisto Finna) 
 • Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilytys (Aalto Repository ja CSC-PAS) 
Re-imagining the past -näyttely
Re-imagining the Past -näyttely keväällä 2020. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto

Yliopiston tieteellisen, taiteellisen ja hallinnollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja ylläpito 

 • Kokoelmanhallintatyö: aineistojen kuvailu ja luettelointi, aineistojen digitointi, digitaalisen aineiston jakaminen ja saataville asettaminen 
 • Kokoelmien omistajuus ja käyttöoikeudet 
 • Aineistojen seulominen, järjestäminen ja suojaaminen 
 • Aalto arkisto Finna -palvelun näkymän ja rajapinnan ylläpito 
 • Tutkija- ja tietopalvelu  
 • Koulutus, vierailut, näyttelyt ja koulutusohjelmayhteistyö  

Get to know the services

Aalto University Archives image collections contain negatives

Aalto University Archives

The Archives services are responsible for the long-term preservation and digitisation of official documents, media and other outputs produced by the university, information services related to the archive collections and for issuing instructions on records management and archiving procedures.
The archives' website contains information on collections, services and activities.

Otaniemi campus aerial image

Registry

The Registry services are responsible for registering university's official documents to the Records Management System SAHA and information services related to official documents.

Services

Tools

Aalto Sign main image

Aalto Sign - Electronic Signing Service

Aalto University uses an electronic signing service Aalto Sign. All university employees can send documents for signing through the service, and all Aalto employees as well as anyone outside Aalto University can sign documents sent from the service. The service is provided by Sarake Oy.

Services

Instructions

Otaniemi kampus ilmakuva

Records Management Plan TOS

Aalto University Records Management Plan (tiedonohjaussuunnitelma) TOS is a set of guidelines for registration, handling, and retention of Aalto University's documents and comparable data. The Records Management Plan contains detailed information on handling, registration, publicity and retention of University's documents and data.

Services

Aalto-universitetets register

E-post: [email protected]
Tel. 050 406 1141

Aalto-universitetets arkiv

E-post: [email protected]
Tel. 050 596 9639

Besöksadress: Otakaari 1B, Espoo
Postadress: PL 11000, 00076 AALTO

This service is provided by:

Records Management Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat