Services

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering ansvarar för registreringen av officiella dokument som skapats och mottagits vid Aalto-universitetet samt för bevarande av material som härrör från undervisningen, forskningen och övriga aktiviteter vid universitetet.

Aalto-universitetets arkiv- och dokumenthantering ansvarar för verksamheten vid universitetets elektroniska system (SAHA), verksamheten vid arkiv- och dokumenthanteringstjänsterna, hanterar livscykelprocessen för universitetets dokument, erbjuder universitetet verktyg för hantering av dokument och data inom olika system och upprätthåller universitetets informationshanteringsplan (TOS).

Registret bär ansvaret att registrera officiella dokument som skapats och mottagits vid universitetet (diarienummer) i det elektroniska systemet SAHA samt för distribution och arkivering av inkommande dokument.

Arkivet ansvarar för det långsiktiga bevarandet, digitaliseringen, tillhandahållandet av information och riktlinjer för arkivpraxis av dokument, bild- och objektmaterial som härrör från undervisning, forskning och aktiviteter som är permanenta eller kräver långvarig arkivering.

Tutustu palveluihin ja toimintaan

Aalto University Archives image collections contain negatives

Aalto University Archives

The Archives services are responsible for the long-term preservation and digitisation of official documents, media and other outputs produced by the university, information services related to the archive collections and for issuing instructions on records management and archiving procedures.
The archives' website contains information on collections, services and activities.

Otaniemi campus aerial image

Registry

The Registry services are responsible for registering university's official documents to the Records Management System SAHA and information services related to official documents.

Services
Otaniemi kampus ilmakuva

Records Management Plan TOS

Aalto University Records Management Plan (tiedonohjaussuunnitelma) TOS is a set of guidelines for registration, handling, and retention of Aalto University's documents and comparable data. The Records Management Plan contains detailed information on handling, registration, publicity and retention of University's documents and data.

Services
SAHA image

Electronic document and records management system SAHA

Aalto University's electronic document and records management system processes official matters of the University as well as measures and documents generated in the handling process. At the same time, the matters are also entered into the University's records.

Services

Aalto-universitetets register

E-post: [email protected]
Tel. 050 406 1141

Aalto-universitetets arkiv

E-post: [email protected]
Tel. 050 596 9639

Besöksadress: Otakaari 1B, Espoo
Postadress: PL 11000, 00076 AALTO

This service is provided by:

Archive and Registry Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: