Palvelut

Aalto-yliopiston asiakirjahallintapalvelut

Asiakirjahallintapalvelut vastaa yliopistossa syntyvien ja sinne saapuvien virallisten asiakirjojen rekisteröinnistä sekä opetuksen, tutkimuksen ja toiminnan tuloksena syntyvien kuva- ja esineaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä.

Asiakirjahallintapalvelut vastaa yliopiston sähköisen asianhallinnan (SAHA) ja arkisto- ja kirjaamopalveluiden toiminnasta ja ohjaa yliopiston asiakirjojen elinkaariprosessia, tarjoaa yliopistolle välineitä ja menetelmiä asiakirjojen ja järjestelmissä olevan tiedon hallintaan ja ylläpitää yliopiston tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS).

Kirjaamo vastaa yliopistossa syntyvien ja sinne saapuvien virallisten asiakirjojen rekisteröinnistä (diaarinumero) sähköiseen asianhallintajärjestelmä SAHA:aan, sekä saapuvien asiakirjojen jakelusta ja arkistoinnista.

Arkisto vastaa pysyvästi tai pitkään (yli kymmenen vuotta) säilytettävien asiakirjojen ja opetuksen, tutkimuksen ja toiminnan tuloksena syntyvien kuva- ja esineaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista, tietopalvelusta ja arkistokäytäntöjen ohjeistuksesta.

Tutustu palveluihin ja toimintaan

Aalto-ylopiston arkiston kuva- ja esineaineistoihin kuuluva negatiivi

Aalto-yliopiston arkisto

Arkisto vastaa yliopiston asiakirjojen ja toiminnan tuloksena syntyvien audiovisuaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista, tutkijoiden tietopalvelusta ja arkistokäytäntöjen ohjeistuksesta. Sivuiltamme löytyy tiedot arkiston kokoelmista, palveluista ja toiminnasta.

Otakaari 1 ilmakuva

Kirjaamo

Kirjaamo vastaa yliopistossa syntyvien ja sinne saapuvien virallisten asiakirjojen rekisteröinnistä sähköiseen asianhallintajärjestelmään (SAHA), sekä saapuvien asiakirjojen jakelusta ja arkistoinnista.

Palvelut
Otaniemi kampus ilmakuva

Tiedonohjaussuunnitelma TOS

Tiedonohjaussuunnitelma TOS on yliopiston asiakirjojen ja niihin verrattavien tietoaineistojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää tiedot organisaatiossa syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvistä menettelyistä ja julkisuudesta.

Palvelut
Otaniemi campus above / photo: Aalto University, Matti Ahlgren

Sähköinen asianhallinta SAHA

Yliopiston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä käsitellään yliopiston virallisia asioita ja niiden käsittelyprosessista syntyneitä toimenpiteitä ja asiakirjoja. Samalla asiat myös kirjataan yliopiston diaariin.

Palvelut

Aalto-yliopiston kirjaamo

Sähköposti: [email protected]
Puh. 050 406 1141

Aalto-yliopiston arkisto

Sähköposti: [email protected]
Puh. 050 596 9639

Käyntiosoite: Otakaari 1B, Espoo
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO

Tätä palvelua tarjoaa:

Asiakirjahallintapalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: