Services

Övriga akademiska befattningar

Utöver professorer och lektorer arbetar även övrig akademisk personal vid Aalto-universitetet inom olika befattningar, med bl.a. titlarna Professor of Practice, Adjunct Professor och Post Doctoral Researcher. På den här sidan beskrivs akademiska befattningar som inte hör till tenure track-karriärsystemet eller lektorernas karriärsystem.
Main image

Enligt Aalto-universitetets strategi tryggar den övriga akademiska personalens befattningar den långsiktiga planeringen av undervisningen och forskningen samt tillräcklig rörlighet hos forskarna. 

Studerandes titlar rör grundexamens- och forskarstuderande som är anställda vid Aalto-universitetet. Vid Aalto-universitetet är dessutom principerna för beviljande av docentgrad till personer utanför universitetet fastställda.

Genom fastställandet av övriga akademiska befattningar kan institutioner/högskolor/universitetet anställa personer för specialändamål på olika grunder. På det här sättet förenhetligas övriga akademiska titlar och principer och förväntningar som rör dem.

Aalto-universitetets övriga akademiska befattningar och titlar presenteras i följande bild.

  kuva, jossa on kuvattu muut kuin tenure track urajärjestelmään ja lehtorien urajärjestelmään kuuluvat akateemiset positiot

   

  Kompetensutveckling

  Man kan bekanta sig närmare med lösningar som rör kompetensutveckling på Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelu-sidorna (på finska)

  Officiell beskrivning av övriga akademiska befattningar

  Övrig akademisk personals befattningar beskrivs närmare på finska i dokumentet Muut akateemiset tehtävät. 

  • Muut akateemiset tehtävät
  This service is provided by:

  HR Services

  Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat