Teaching and learning

Karriärsystem för lektorer

Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer är främst avsett för enskilda personer som bedriver undervisning. Karriärsystemet främjar den enskildes utveckling genom systematiska bedömningskriterier, årliga utvärderingar, avancemang som baseras på prestationer och genom det lämpliga stöd som erbjuds. Det underlättar också rekryteringen av framstående lärare inom praktiska områden genom att skapa ett specifikt karriärsystem med fast anställning som mål.
Opiskelijalla kynä kädessä

Principer för karriärsystemet för lektorer

Karriärsystemet för lektorer är främst avsett för lärare som undervisar inom Aalto-universitetets program på kandidatnivå, lärare i praktiska och yrkesinriktade kurser och språklärare. Ansvar för program på magister- och doktorsnivå är möjligt efter erforderliga kvalifikationer (vetenskapliga, konstnärliga, pedagogiska). Ansvar för utveckling av läroplaner och pedagogiskt ledarskap ökar med anställningstiden.

Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer består av tre nivåer: Universitetslärare, universitetslektor och äldre universitetslektor. Titlarna används så här:

  • Universitetslärarnivå: Universitetslärare
  • Universitetslektorsnivå: Titeln lektor används för personer utan doktorsexamen och titeln universitetslektor för personer med doktorsexamen eller jämförbara, betydande konstnärliga kvalifikationer.
  • Äldre universitetslektorsnivå: Äldre universitetslektor
Aalto lecturers track

Lektorns jobbprofil

De huvudsakliga ansvarsområdet för personer i Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer är undervisning, vilket kompletteras med en avtalad kombination av forskning och/eller jämförbara konstnärliga uppgifter och verksamhet inom det vetenskapliga samfundet samt pedagogiskt ledarskap. Tiden mellan undervisning och andra ansvarsområden fördelas enligt överenskommelse med institutionens prefekt.

Den allmänna tidsfördelningen mellan olika uppgifter ska baseras på de allmänna principer som illustreras i följande bild:

Aalto lecturers time alloation

Rekrytering till en karriär som lektor

Internationellt konkurrenskraftig rekrytering används vid rekrytering till karriärsystemet för lektorer och hänsyn tas till institutionens behov och forskningsområdet. Syftet är att främja undervisning av hög kvalitet och pedagogiska färdigheter. Till karriärsystemet för lektorer strävar vi efter att rekrytera personer som anses ha goda möjligheter att avancera inom systemet. Processens rättvisa och öppenhet säkerställs under rekryteringen och processen hålls också så enkel som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av karriärsystemet för lektorer hittar du här.

Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Development processes of our academic career systems

Developing the academic career systems is part of the Aalto University quality system. This page provides information on how the quality of the academic systems is monitored and how the processes are being developed.

Services
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Academic careers working group

This page contains information on Academic careers working group, its purpose, members and contact information.

Tenure track
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Development processes of our academic career systems

Developing the academic career systems is part of the Aalto University quality system. This page provides information on how the quality of the academic systems is monitored and how the processes are being developed.

Services
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Academic careers working group

This page contains information on Academic careers working group, its purpose, members and contact information.

Tenure track
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat