Opetus ja oppiminen

AllWell?-opiskelijakysely ja opetuksen kehittäminen Aallossa

Vuosittain toteutettavalla AllWell?-opiskelijakyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa pedagogisten kehittämistoimien suunnittelemisen tukemiseen. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan Aallon ohjelmajohtajille ja koulun johdolle.
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille
Kuva: Suvi Helko

AllWell?-tulokset opetuksen kehittämisen pohjana

Vuosittain tehtävällä AllWell?-opiskelijakyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa opetuksen kehittämisen suunnittelua ja toteutusta tukemaan. Opetuksen vaikutusta opiskeluhyvinvointiin mitataan kyselyssä mm. opetuksen linjakkuuteen ja kiinnostavuuteen sekä opettajan antamaan palautteeseen liittyvillä kysymyksillä. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan ohjelmajohtajille ja koulun johdolle. AllWell?-tuloksia voidaan käyttää opiskeluhyvinvoinnin ja -kyvyn parantamiseen tähtäävän kehitystyön pohjana Aalto-yliopistossa. Yksi tärkeä opiskelijan hyvinvointiin vaikuttava alue on opetus.

Katso ja kuuntele aiheesta lisää alla olevalta videolta! 

Mihin opetuksella voidaan vaikuttaa?

Opetussuunnitelman ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta opiskelijan hyvinvointia tukee:

  1. Yhtenäinen ja linjakas opetuksen suunnittelu opetussuunnitelmatasolla
  2. Opettajien välinen yhteistyö, kommunikointi ja vertaisoppiminen
  3. Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta
  4. Oppimista tukeva palaute ja arviointitavat

Katso video: "Ai palautetta vai?" 

AllWell-tulosten pohjalta tehty kehittämistyö Aallossa

AllWell-tulosten pohjalta tehty pedagoginen kehittämistyö on tärkeä osa Aallon opetuksen kehittämistä. 

Katso ja kuuntele videolta Aallon henkilöstön jäsenten kertomia esimerkkejä siitä, mitä kehittämistoimenpiteitä heidän edustamissaan ohjelmissa on tehty kyselytulosten pohjalta: 

Kysymykset ja yhteydenotot: [email protected]

Lisää tietoa opetuksen ja hyvinvoinnin kehittämisestä Aallossa

AllWell?

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? selvittää opiskeiljan opiskelukykyyn vaikuttavia asioita.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

Palvelut
Co-operation

HowUTeach itsearviointityökalua pilotoidaan Aallossa

HowUTeach on tutkimuspohjainen itsearviointityökalu pääasiassa opetushenkilökunnalle. Tarkoituksena on lisätä opettajien tietoisuutta opettamisesta ja edistää työhön ja hyvinvointiin liittyvää itsereflektiota. HowUTeach:ia pilotoidaan Aallossa lukuvuonna 2022-23.

Oasis of Radical Wellbeing
Wellbeing in Teaching

Hyvinvointia opetuksella

Miten voidaan samanaikaisesti huomioida opettajan ja opiskelijan hyvinvointi? Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ajatuksia kuinka siitä, kuinka edistää Aalto-yhteisön pedagogista hyvinvointia - eli opettajan työhyvinvointia ja opiskelijan opiskeluhyvinvointia.

Palvelut
ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut

Oppaat opetuksen kehittämiseen ja AllWell-tulosten tarkastelemiseen PowerBI-raportointityökalulla 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: