Studera vid Aalto

Tjänster för studerande

Som studerande vid Aalto-universitetet kan du ta del av en mängd olika tjänster, från studierabatter till roliga fritidsaktiviteter. På denna sida hittar du information om tjänster för studerande och om olika studentorganisationer.
Two Aalto University students on campus cafe

Som studerande erbjuds du många olika typer av förmåner. Genom att få rabatt på lunchrestauranger och kollektivtrafik samt förmånligare studentbostad kan du sänka dina utgifter betydligt. Därtill har du tillgång till förmånligare motions- och hälsovårdstjänster till stöd för ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

Utöver de ekonomiska förmånerna kan du som studerande ta del av den levande sociala gemenskapen på Aalto-universitetets campus. Aalto-universitetets studentkår, AUS, och de många studentorganisationerna värnar om den rika studentkulturen och erbjuder sina medlemmar många olika typer av fritidsaktiviteter.

Information om boende och campus

Aalto University campus in the autumn

Studentboende

Examensstuderande som kommer till Aalto-universitetet ansvarar själva för sitt boende, men universitetet erbjuder stöd för att hitta en bostad.

Tjänster
Image from remote site: virtualtour.aalto.fi

Virtuella campus-rundturen (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets Otnäs campus genom att delta i vår virtuella rundtur. Språket på rundturen är engelska.

Student Life

Studentkåren och andra studentorganisationer

Aalto-universitetets studentkår har ungefär 15 000 medlemmar av vilka över tusen är första årets studerande.

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en service- och intresseorganisation för de studerande. Studentkåren är ett självstyrande offentligrättsligt samfund och har en lagstadgad ställning. Inom ramen för studentkåren verkar flertalet studentorganisationer, såsom ämnesföreningar, sektioner, gillen och hobbyföreningar.

Alla studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid Aalto-universitetet är medlemmar i studentkåren. Även doktorander och utbytesstuderande kan bli medlemmar om de vill.

Aalto University students enjoying coffee on campus

Måltidsstöd och rabatt i kollektivtrafiken

Studerande vid Aalto-universitetet har rätt till rabatt på måltider i studentrestauranger. Enbart på campus i Otnäs finns över 20 studentrestauranger, som dagligen erbjuder mångsidiga måltidsalternativ. Du kan få rabatt även på andra studentrestauranger runtom i Finland.

Restauranger på Aalto-universitetets campus

Som studerande får du rabatt på periodbiljetter inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Därtill erbjuds rabatt på biljetter inom övriga kollektiva färdmedel, såsom fjärrtåg och -bussar.

Studeranderabatt inom Helsingforsregionens trafik (HRT)

Health Care

Studerandehälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster för allmän hälsa, psykisk hälsa och munhälsa för högskolestuderande.

Som studerande vid Aalto-universitetet har du tillgång till SHVS:s tjänster efter att du har betalat medlemsavgiften till studentkåren och hälsovårdsavgiften till FPA. Alla besök som gäller allmän hälsa och psykisk hälsa, inklusive specialist-, fysioterapi- och gruppbesök, är avgiftsfria för studerande. Även besök hos munhygienist och den första munhälsokontrollen är gratis.

SHVS:s hälsovårdsstationer i huvudstadsregionen finns i Tölö, Otnäs och Vik. SHVS erbjuder inte jour. På kvällar, nätter och under veckoslut kan studerande använda den egna boendekommunens hälsovårdstjänster.

Sports track on Aalto University campus in Otaniemi, Espoo.

Sporttjänster för studerande

UniSport är leverantör av motionstjänster för Aalto-universitetet. 

Vid sportcentren finns en rad olika sporter att välja mellan samt faciliteter för att träna ensam eller i grupp. UniSport träningskort är den bästa kompanjonen för alla som vill motionera. Studenter kan köpa det till ett rabatterat studentpris.

Aalto-universitetets studentkår AUS organiserar även olika sportevanemang och har cirka 60 sportklubbar som specialiserar sig på olika sporter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: