Nyheter

"Det känns särskilt fint att veta att något vi gjort med egna händer en dag flyger ute i rymden!" I Aalto-universitetet byggs den tredje studentsatelliten

Teamet som bygger satelliten Aalto-3 kunde testa den i Europeiska rymdorganisationens testprogram.
Opiskelijat testaamassa satelliitia ESA:n testeissä.
Aalto-3-studerandeteamet deltog på sommaren i Europeiska rymdorganisationens (ESA) testprogram ESA Test Opportunities. Bild: Aalto-3-teamet.

Vid Aalto-universitetet byggs nu den tredje studentsatelliten. Föregångarna till satelliten som döpts till Aalto-3 var Aalto-1 och Aalto-2 som båda sköts upp i omloppsbana år 2017. Liksom de tidigare satellitprojekten leds också det här projektet av professorn i rymdteknik Jaan Praks.

De av Praks ledda satellitprojekten ger studerandena möjlighet att delta i utvecklingen, testandet och driften av rymdteknik och satelliter. Utom studentsatelliterna bygger Aalto-universitetet också satelliter för forskningsändamål.

Bygget av Aalto-3 har redan pågått i flera år, men coronapandemin sinkade och försvårade projektet, och därför startades det i praktiken om våren 2022. Den blivande satelliten främjar också forskningen i rymdteknik eftersom man med den kan testa och utveckla den nya S-bandsradion som kommer att användas också i de nya satelliter som rymdtekniska forskningsgruppen bygger. Dessutom ska satelliten ta lyckade bilder och testa GPS i rymden. Också Åbo universitet deltar i projektet.

Kontinuerlig inlärning genom praktiskt arbete

Aalto-3-studerandeteamet fick på sommaren delta i Europeiska rymdorganisationens (ESA) testprogram ESA Test Opportunities tillsammans med tre andra team. Programmet är avsett för testning av små satelliter som byggts av universitetsstuderande och av satelliternas nyttolaster. I programmet fick studerandena göra upp en testplan, hålla möten med rymdorganisationens testoperatorer, genomföra en testkampanj i Belgien och skriva en testrapport. Aalto-3-teamets medverkan i programmet varade totalt i nästan nio månader.

En av deltagarna i Aalto-3-projektet är studeranden Tatu Haakana, som studerar maskinteknik på tredje året. Han jobbar också som forskningsassistent i Foresail-2-vetenskapssatellitens forskningsgrupp. Han ville delta i projektet eftersom man i de studerandes satellitprojekt får bekanta sig med rymdtekniken utan tidigare erfarenhet.

"Projektarbetet har lärt mig väldigt mycket om de krav rymdtekniken ställer på mekanik, elektronik, programvara och testning. Särskilt intressant var det att delta i den forskningsgrupp som hade till uppgift att bygga satelliter i Finland och därigenom främja finländsk rymdforskning", berättar Haakana.

Studeranden Topi Räty har redan länge varit intresserad av rymdteknik så det var naturligt för honom att söka till projektet. Räty studerar teknisk fysik på femte året.

"Jag har alltid velat till rymdområdet, och som gymnasist inspirerade Aalto-1- och Aalto-2-satelliiterna mig att söka till Aalto", berättar Räty.

Räty säger att projektet har inneburit kontinuerligt lärande, och det ger mångsidigt möjlighet att göra olika saker. Han berättar att när man bygger en satellit får man till exempel konstruera elektroniska kretsar, montera, löda och programmera logiken i subsystem.

"Samtidigt lär man sig efter hand vad allt en fungerande satellit innehåller och varför. Som fysiker hade jag själv knappast alls erfarenhet av dessa saker (frånsett lödning), men när man orkar jobba och be om hjälp är allt möjligt! Särskilt givande har varit att inse hur mycket man sist och slutligen förstår av satellitprojektet. Och förstås att något man tillverkat med egna händer en dag flyger ute i rymden!" berättar Räty.

Intresserad? Aalto-studerande, du kan delta i äventyret! Aalto-3 projektteamet väntar ivrigt på att satelliten ska bli färdig och skjutas upp i omloppsbana. För att det ska lyckas behöver vi flera händer, särskilt experter på radioteknik, elektronik och inbyggda system. Mer information om projektet ger professor Jaan Praks ([email protected]).

Kaksi naista työskentelevät Sähköpaja-kurssilla

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Elektrifierad trafik, digital kommunikation, maskininlärning och artificiell intelligens inom medicin, rymdforskning... Det finns inte någon framtida teknologi som inte på ett eller annat sätt skulle vara kopplad till elektronik och elektroteknik.

Utbildningsutbud
laboratory facilities in microwave engineering major

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Genom att utveckla modern hårdvaruteknik spelar elektronik- och nanoteknikexperter en viktig roll i utformningen av framtiden.

Utbildningsutbud
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.