Studera vid Aalto

FITech-nätverksuniversitetet

Studera kurser gratis vid finska tekniska universitet. Kurserna passar för både vuxna vid sidan av jobbet och för examensstuderanden.
A FITech robot next to a crystal ball in a mystërious environment.

FITech erbjuder studier för dem som vill uppdatera sina färdigheter.

Varför delta?

  1. Lär dig kunskaper och färdigheter som tar dig framåt i din karriär
  2. Våra kurser är högklassiga universitetsstudier
  3. Alla kurser är gratis
  4. Du kan studera vid sidan av jobbet

Genom FITech erbjuds kurser som är öppna för alla inom följande ämnen: informationsteknik, 5G och energilagring. Dessutom erbjuds kurser och biämnesstudier inom marin teknik och IDBM, främst för examensstuderanden.

FITech för vuxenstuderanden

FITechs kurser är särskilt lämpliga för personer som tidigare har studerat vid ett universitet eller en högskola. Vårt utbildningsutbud är riktat som vidareutbildning till alla som för tillfället inte har en giltig studierätt vid en finsk högskola. Examensstuderanden kan dock också delta i FITechs kurser ifall det inte finns någon deltagarkvot och det finns lediga platser på kurserna. Vissa kurser är också lämpliga för gymnasieelever och till exempel för dem som har informationsteknologi som hobby.

Kurserna är planerade så att de kan studeras vid sidan av arbetet. De flesta kurser erbjuds helt virtuellt online. I urvalet finns grundkurser, kurser på mellannivå samt avancerade kurser. Grundkurserna kan användas som en introduktion till ett visst ämne eller tema medan kurserna på mellannivå och de mer avancerade kurserna är avsedda för yrkesverksamma inom området.

FITechs kurser vid Aalto

  1. FITechs kursutbud hittas på FITechs nätsidor (fitech.io)
  2. Ansökan till Aaltos FITech-kurser görs via Studieinfo. Närmare instruktioner hittas på FITechs nätsidor (fitech.io).
  3. Mer information om Aaltos kurser hittas i Aaltos WebOodi.

Vad är FITech?

FITech är ett nätverksuniversitet som består av alla åtta tekniska universitet i Finland. Nätverksmedlemmarna är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Vasa universitet. Grundande medlemmar i FITech-nätverket är även Teknikens akademiker (TEK) och Teknologiateollisuus ry. FITech-nätverksuniversitet koordineras av Aalto-universitetet.

FITech grundades för att öka samarbetet inom teknikbranschen. Syftet är att styra experter inom teknikområdet till Finlands tillväxtbranscher och svara på de växande behoven inom branschen. Det finns kurser för både examen- och vuxenstuderanden. Vissa kurser är också lämpliga för gymnasieelever. Kurserna är gratis för deltagarna. FITechs verksamhet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

 

Kontaktinformation

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat