Nyheter

Det första korsstudiesamarbetet mellan universitet i FITech-nätverket har börjat

Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper och den Tekniska fakulteten vid Åbo universitet har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör biämneskorsstudier.
FITechin opintoja voi ottaa maksutta kahdeksasta yliopistosta, yhden luukun periaatteella

Avtalet förstärker ytterligare det samarbete som inletts inom biämnet i marin teknik under FITech Turku-projektet och är en del av förnyelsen av universiteten inom teknikområdet.

”FITech har lagt grunden för detta samarbete. Inom ramen för FITech har vi testat biämnet i marin teknik och lärt oss mycket av det. Detta var väldigt viktigt då vi började förhandla om detta samarbete. Det är vanligtvis lätt att komma överens om saker på högre nivå, men utmaningarna kommer fram först då man flyttar sig till den praktiska delen. På några år har vi inom pilotprojektet hittat dessa utmaningar och sätten att hantera dem”, kommenterar Jani Romanoff, professor vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, om FITech-samarbetet bakom avtalet.

Biämnet i marin teknik har varit öppet sedan våren 2018 för examensstuderanden från alla universitet inom FITech-nätverket. Genom samarbetet får biämnet en strukturell och långsiktig fortsättning, särskilt i Sydvästra Finland, där sjöfartsindustrin är en av de viktigaste industriklustrena.

”Sjöfartsindustrin är traditionellt konjunkturkänslig, så vi måste kunna svara på industrins utmaningar mycket snabbt. Reaktionstiden för traditionella tillvägagångssätt räcker helt enkelt inte och därför har vi varit tvungna att hitta nya sätt att reagera på fluktuationer. Fördelen med samarbetet är utbildningens skalbarhet till ändringar i antalet studeranden. Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området. Finland är även ett litet land och vi måste samarbeta om vi vill lyckas på den internationella arenan”, säger Romanoff.

Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området.

Jani Romanoff, professor, Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Samarbetsavtalet i marin teknik är ett exempel på en helhet som erbjuds av ett universitet till ett annat. Utöver detta har andra former av samarbete identifierats: vissa biämneshelheter är lämpliga för flera olika universitet och vissa helheter har utvecklats i samarbete mellan flera universitet.

Som nätverkets första undertecknade avtal kommer samarbetet inom marin teknik att fungera som en modell för framtida korsstudieavtal mellan tekniska universitet. FITech-universiteten har gemensamt utarbetat en processbeskrivning samt gjort en översikt över motsvarigheter i universitetens läroplansarbete för att stödja det praktiska genomförandet. Det är alltså frågan om en strukturerad samarbetsmodell mellan universitet inom teknikområdet, som är oberoende av framtida projektfinansiering och bidrar till profileringen av universiteten.

”Finsk modern utbildning inom marin teknik på universitetsnivå är vetenskapligt baserad. Vi har profilerat oss internationellt och vi är experter i vad vi gör. Vi kan dock inte göra allt själva, utan det kräver ett bra samarbete”, säger Romanoff.

Alla initiativ från FITech-nätverket främjar nätverksliknande samarbete mellan tekniska universitet, där regionala och nationella kompetensbehov kan svaras på genom att utnyttja de tekniska universitetens högsta expertis. Samarbetet stöder utvecklingen av de tekniska universiteten och svarar utmärkt på de behov som uppstår från industrin.

Tilläggsinformation:

Liina Vahala
projektichef, FITech Turku
tel. 044 378 6857
[email protected]

FITech-nätverksuniversitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Students at the European Parliament building in Strasbourg participating in the European Student Assembly.
Samarbete Publicerat:

Student vid Aalto-universitetet deltog i European Student Assembly

Sofia Pascolo deltog i den europeiska studentförsamlingen i april 2024 i Strasbourg.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.