Nyheter

Det första korsstudiesamarbetet mellan universitet i FITech-nätverket har börjat

Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper och den Tekniska fakulteten vid Åbo universitet har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör biämneskorsstudier.
FITechin opintoja voi ottaa maksutta kahdeksasta yliopistosta, yhden luukun periaatteella

Avtalet förstärker ytterligare det samarbete som inletts inom biämnet i marin teknik under FITech Turku-projektet och är en del av förnyelsen av universiteten inom teknikområdet.

”FITech har lagt grunden för detta samarbete. Inom ramen för FITech har vi testat biämnet i marin teknik och lärt oss mycket av det. Detta var väldigt viktigt då vi började förhandla om detta samarbete. Det är vanligtvis lätt att komma överens om saker på högre nivå, men utmaningarna kommer fram först då man flyttar sig till den praktiska delen. På några år har vi inom pilotprojektet hittat dessa utmaningar och sätten att hantera dem”, kommenterar Jani Romanoff, professor vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, om FITech-samarbetet bakom avtalet.

Biämnet i marin teknik har varit öppet sedan våren 2018 för examensstuderanden från alla universitet inom FITech-nätverket. Genom samarbetet får biämnet en strukturell och långsiktig fortsättning, särskilt i Sydvästra Finland, där sjöfartsindustrin är en av de viktigaste industriklustrena.

”Sjöfartsindustrin är traditionellt konjunkturkänslig, så vi måste kunna svara på industrins utmaningar mycket snabbt. Reaktionstiden för traditionella tillvägagångssätt räcker helt enkelt inte och därför har vi varit tvungna att hitta nya sätt att reagera på fluktuationer. Fördelen med samarbetet är utbildningens skalbarhet till ändringar i antalet studeranden. Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området. Finland är även ett litet land och vi måste samarbeta om vi vill lyckas på den internationella arenan”, säger Romanoff.

Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området.

Jani Romanoff, professor, Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Samarbetsavtalet i marin teknik är ett exempel på en helhet som erbjuds av ett universitet till ett annat. Utöver detta har andra former av samarbete identifierats: vissa biämneshelheter är lämpliga för flera olika universitet och vissa helheter har utvecklats i samarbete mellan flera universitet.

Som nätverkets första undertecknade avtal kommer samarbetet inom marin teknik att fungera som en modell för framtida korsstudieavtal mellan tekniska universitet. FITech-universiteten har gemensamt utarbetat en processbeskrivning samt gjort en översikt över motsvarigheter i universitetens läroplansarbete för att stödja det praktiska genomförandet. Det är alltså frågan om en strukturerad samarbetsmodell mellan universitet inom teknikområdet, som är oberoende av framtida projektfinansiering och bidrar till profileringen av universiteten.

”Finsk modern utbildning inom marin teknik på universitetsnivå är vetenskapligt baserad. Vi har profilerat oss internationellt och vi är experter i vad vi gör. Vi kan dock inte göra allt själva, utan det kräver ett bra samarbete”, säger Romanoff.

Alla initiativ från FITech-nätverket främjar nätverksliknande samarbete mellan tekniska universitet, där regionala och nationella kompetensbehov kan svaras på genom att utnyttja de tekniska universitetens högsta expertis. Samarbetet stöder utvecklingen av de tekniska universiteten och svarar utmärkt på de behov som uppstår från industrin.

Tilläggsinformation:

Liina Vahala
projektichef, FITech Turku
tel. 044 378 6857
[email protected]

 

FITech-nätverksuniversitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Studenter på kampus
Samarbete Publicerat:

Svenska kulturfonden donerar 125 000 euro till Aalto-universitetet

Donationen är en del av Svenska kulturfondens satsning där stiftelsen donerar till flera olika universitet inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet.
Kauppakorkeakoulun Vuoden Alumni 2020 Pekka Ala-Pietilä. Kuva: Heidi Piiroinen/Sanoma.
Samarbete, Prisbelönta Publicerat:

Pekka Ala-Pietilä är Handelshögskolans Årets alumn 2020

Livet är en läroresa: lärandet i sig tar aldrig slut, anser Huhtamäkis och Sanomas styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä.
green wall
Samarbete, Pressmeddelanden, Vetenskap & konst, Universitetet Publicerat:

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljade Aalto-universitetet 10,5 miljoner euro för inrättandet av ett bioinnovationscenter

Centret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.
Green nudges illustration, two people walking on a dirt road in a park
Samarbete Publicerat:

Aalto Sustainability Hub lanserar ett nytt Green Nudge Team-program för studerande

Green Nudge Team-programmet söker studerande som vill främja hållbar utveckling vid Aalto-universitetet via betydelsefullt och praktiskt teamarbete.