Nyheter

Det första korsstudiesamarbetet mellan universitet i FITech-nätverket har börjat

Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper och den Tekniska fakulteten vid Åbo universitet har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör biämneskorsstudier.
FITechin opintoja voi ottaa maksutta kahdeksasta yliopistosta, yhden luukun periaatteella

Avtalet förstärker ytterligare det samarbete som inletts inom biämnet i marin teknik under FITech Turku-projektet och är en del av förnyelsen av universiteten inom teknikområdet.

”FITech har lagt grunden för detta samarbete. Inom ramen för FITech har vi testat biämnet i marin teknik och lärt oss mycket av det. Detta var väldigt viktigt då vi började förhandla om detta samarbete. Det är vanligtvis lätt att komma överens om saker på högre nivå, men utmaningarna kommer fram först då man flyttar sig till den praktiska delen. På några år har vi inom pilotprojektet hittat dessa utmaningar och sätten att hantera dem”, kommenterar Jani Romanoff, professor vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, om FITech-samarbetet bakom avtalet.

Biämnet i marin teknik har varit öppet sedan våren 2018 för examensstuderanden från alla universitet inom FITech-nätverket. Genom samarbetet får biämnet en strukturell och långsiktig fortsättning, särskilt i Sydvästra Finland, där sjöfartsindustrin är en av de viktigaste industriklustrena.

”Sjöfartsindustrin är traditionellt konjunkturkänslig, så vi måste kunna svara på industrins utmaningar mycket snabbt. Reaktionstiden för traditionella tillvägagångssätt räcker helt enkelt inte och därför har vi varit tvungna att hitta nya sätt att reagera på fluktuationer. Fördelen med samarbetet är utbildningens skalbarhet till ändringar i antalet studeranden. Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området. Finland är även ett litet land och vi måste samarbeta om vi vill lyckas på den internationella arenan”, säger Romanoff.

Genom samarbetet kan vi utan en betydande resursökning snabbt utbilda fler experter inom området.

Jani Romanoff, professor, Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Samarbetsavtalet i marin teknik är ett exempel på en helhet som erbjuds av ett universitet till ett annat. Utöver detta har andra former av samarbete identifierats: vissa biämneshelheter är lämpliga för flera olika universitet och vissa helheter har utvecklats i samarbete mellan flera universitet.

Som nätverkets första undertecknade avtal kommer samarbetet inom marin teknik att fungera som en modell för framtida korsstudieavtal mellan tekniska universitet. FITech-universiteten har gemensamt utarbetat en processbeskrivning samt gjort en översikt över motsvarigheter i universitetens läroplansarbete för att stödja det praktiska genomförandet. Det är alltså frågan om en strukturerad samarbetsmodell mellan universitet inom teknikområdet, som är oberoende av framtida projektfinansiering och bidrar till profileringen av universiteten.

”Finsk modern utbildning inom marin teknik på universitetsnivå är vetenskapligt baserad. Vi har profilerat oss internationellt och vi är experter i vad vi gör. Vi kan dock inte göra allt själva, utan det kräver ett bra samarbete”, säger Romanoff.

Alla initiativ från FITech-nätverket främjar nätverksliknande samarbete mellan tekniska universitet, där regionala och nationella kompetensbehov kan svaras på genom att utnyttja de tekniska universitetens högsta expertis. Samarbetet stöder utvecklingen av de tekniska universiteten och svarar utmärkt på de behov som uppstår från industrin.

Tilläggsinformation:

Liina Vahala
projektichef, FITech Turku
tel. 044 378 6857
[email protected]

 

FITech-nätverksuniversitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

The 5th Unite! Dialogue took place on 8-10 March 2022 hosted online by KTH.
Samarbete Publicerat:

Nya horisonter för Unite!

Den 5:e Unite!-dialogen, ”New Horizons”, ägde rum den 8-10 mars med KTH i Stockholm som värd.
Northern Dimension logo
Samarbete Publicerat:
Nainen yhdistää television älytoimintoihin.jpg
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Finland ska utveckla cybersäkerhetskompetens i hela Europeiska unionen

Forskare vid Aalto-universitetet ska ta fram utbildning inom cybersäkerhet som riktar sig till alla EU-länder. Finland har fått fem miljoner euro i projektpengar ur EU:s facilitet för återhämtning för tre år.
Logo
Samarbete, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Huvudstadsregionens högre utbildningssamhälle går samman: kampanjen EveryMoveCounts lanseras

Kampanjen EveryMoveCounts syftar till att öka medvetenheten bland studenterna om den positiva inverkan som vardaglig aktivitet har på deras välbefinnande och funktionsförmåga.