Nyheter

En ny utbildningshelhet för väteekonomi inleds – FITech-nätverksuniversitetet fick finansiering för att ordna utbildningen

Utbildningen är avsedd för personer som redan är i arbetslivet samt för examensstuderande. De första studierna inleds i januari 2023.
Opiskelijat tutkimassa aurinkopaneelia.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) har beviljat FITech-nätverksuniversitetet 1,5 miljoner euro i finansiering för att ordna utbildning i väteekonomi. Utbildningsprojektet koordineras av Aalto-universitetet och förberedelserna och genomförandet sköts av universiteten i FITech-nätverketet tillsammans.

Väte spelar en viktig roll i den gröna övergången från fossila bränslen till förnybar energiproduktion. Utbildningen i väteekonomi är för närvarande splittrad till olika utbildningsprogram och enskilda kurser eller delar av dem. Målet med detta projekt är att ordna en helhet som samlar det utbildningsutbud som hittills varit utspritt.

Utbildningens målgrupp är i synnerhet personalen vid medlemsföretagen i det nationella väteklustret. Väteklustret har deltagit aktivt i planeringen av helheten genom att utreda sina medlemsföretags kompetensbehov i anslutning till väteekonomin och tyngdpunkterna i FoU-verksamheten. I det nationella väteklustret deltar över 60 företag och sex branschförbund.

Utbildningen är dock öppen och passar även andra företag, målgrupper och aktörer, såsom beslutsfattare och studerande.

"Den utbildning som nu förbereds svarar inte bara på väteföretagens personal utan också på examensstuderandenas och i vidare bemärkelse samhällsaktörernas kompetensbehov. Omvälvningen i energisystemet är så viktig att jag tror att även många beslutsfattare har nytta av utbildningen", säger Mervi Karikorpi, chef för innovations- och industripolitiska frågor inom Teknologiindustrin i EU.

Från en introduktionskurs till mer krävande teman, ansökan till studierna via FITech

Den engelskspråkiga utbildningshelheten, som omfattar cirka 20–40 studiepoäng, består av en omfattande inledningskurs som introducerar väteekonomin och flera valfria fortsättningskurser. Ansökan till introduktionskursen öppnas på FITechs webbplats (fitech.io) ännu i slutet av året. Studierna kan inledas i januari 2023. Utbildningen i vätehushållning genomförs till stor del som webbstudier.

Utbildningen pilottestas fram till slutet av 2024. Under pilotskedet bereds åtgärder för att etablera utbildningen i väteekonomi som en del av universitetens examens- och fortbildning.

FITech-nätverket, som koordineras av Aalto-universitetet, erbjuder ett utbud av studier vid alla tekniska universitet i Finland. Studierna är öppna och avgiftsfria för alla finländare och personer som är fast bosatta i Finland. Grundande medlemmar i FITech-nätverksuniversitetet är förutom universiteten Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademiker TEK rf.

Mer information

FITech-nätverksuniversitetet

Studera kurser gratis vid finska tekniska universitet. Kurserna passar för både vuxna vid sidan av jobbet och för examensstuderanden.

Läs mer om FITech
Kolme ihmistä kävelee vierekkäin alas portaita.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Kolme opiskelijaa
Studier Publicerat:

Podcast tar sig an elektroteknologernas vardag

I podcasten diskuterar elektroteknikstudenterna sina studier och teknologlivet vid Aalto-universitetet. Första avsnittet är ute nu!
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.