Nyheter

FITech-nätverksuniversitetet fick tilläggstid för sina avgiftsfria ICT-kurser

Enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut fortsätter de kurserna inom datateknik som är öppna för alla till utgången av 2023.
Henkilö seisoo kädet puuskassa seinän edessä, jolle on heijastettu virtapiirejä esittävä kuva ja katselee tyynen näköisenä poispäin kamerasta.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat tilläggstid för FITech-nätverksuniversitetets ICT-projekt. ICT-kurser vid finländska tekniska universitet kan alltså genomföras avgiftsfritt via FITech i två år till. Projektet skulle enligt det tidigare finansieringsbeslutet skulle ha avslutats i slutet av detta år.

Studierna ordnas även i fortsättningen under universitetens höst-, vår- och sommarterminer. Dessutom erbjuds kurser med kontinuerlig ansökan och som man kan studera självständigt enligt egen tidtabell. Kursutbudet innehåller grundkurser och kurser på mellannivå för experter från olika branscher och för personer som planerar att byta bransch samt avancerade kurser för experter inom ICT-branschen. En del av kurserna är lämpliga även för gymnasieelever.

Datatekniskt kunnande behövs inom många branscher

FITechs ICT-projekt, som samordnas av Aalto-universitetet, inleddes 2019 efter att ha fått drygt 10 miljoner euro från UKM. Målet med projektet har varit att åtgärda den nationella bristen på experter och kompetens inom ICT-branschen genom att avgiftsfritt öppna upp universitetens utbud av examensstudier för alla intresserade.

Behovet av kontinuerligt lärande fortsätter att öka och med hjälp av tilläggstiden kan FITech-studier erbjudas till en allt större grupp intresserade studerande.

”I början av projektperioden tog det en del tid att utforma utbildningsutbudet och utveckla god praxis. Verksamheten har nu kommit i gång väl, men det finns fortfarande brist på experter, och datatekniskt kunnande behövs även inom andra branscher utöver ICT-branschen. Därför ansökte vi om en förlängning av projektet”, berättar projektchef Katri Ventus.

Rasmus Roiha, VD för Ohjelmisto- ja e-business ry som representerar programvarubranschen, säger att sektorns tillväxt är så stark att det under de närmaste åren kan behövas upp till 10 000 fler experter inom branschen. Kontinuerligt lärande är ett sätt att lösa bristen på experter.

”De som byter bransch och som samtidigt studerar nytt och utnyttjar tidigare kompetens är en möjliggörare för att det ska ske tillväxt inom branschen. De är en del av det paket som används för att fylla denna brist på experter”, konstaterar Roiha.

Det är aktuellt att utveckla det digitala kunnandet även inom teknologiindustrins företag, och tilläggstiden för FITech ICT-projektet kommer att behövas, konstaterar Mervi Karikorpi, innovationsdirektör vid Teknologiindustrin rf.

”Behovet av kompetens i anslutning till digitalisering minskar inte, tvärtom. Digitaliseringen möjliggör nya tjänster, affärsmodeller och teknologier. Betydelsen av kontinuerligt lärande och utveckling av kompetensen hos dem som redan är i arbetslivet framhävs ytterligare. Endast för teknologiindustrins expert- och kompetensbehov skulle det finnas behov av ett gemensamt kompetensprogram för ICT-branschen fram till 2030.”

Enklare ansökningsprocess, kurser på webben

Inom FITechs ICT-projekt har man bland annat utvecklat utbudet av webbkurser med låg tröskel som är öppna för alla samt utrett hur vuxenstuderande bäst kan lära sig vid sidan av arbetet.

”Tillgänglighet är viktigt för oss: vi har underlättat ansökningsprocessen och fäst uppmärksamhet vid tydliga kursbeskrivningar. Flera kurser erbjuds på webben utan att vara bundna till tid och plats, så att vuxenstuderande kan planera sin egen tidsanvändning så bra som möjligt”, säger Katri Ventus.

Utöver ICT-kurserna erbjuds fram till slutet av 2023 studier i energilagring och -konvertering samt 5G-teknologi. Det är möjligt att avlägga biämnesstudier, som främst är avsedda för examensstuderande inom projektet FITech Turku fram till slutet av det nuvarande läsåret.

Mer information:

Katri Ventus
Operativ chef & projektchef, FITech ICT
katri.ventus(at)fitech.io
+358 50 511 3276

 

FITech är ett nätverk av de tekniska universiteten med målet att styra experter till tillväxtbranscherna i Finland och svara på kompetensbehoven inom det tekniska området. Nätverkets medlemsuniversitet är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Grundande medlemmar är dessutom Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademikerförbund rf.

Foto: Aki-Pekka Sinikoski / Aalto-universitet

Kolme ihmistä kävelee vierekkäin alas portaita.

FITech-nätverksuniversitetet

Studera kurser gratis vid finska tekniska universitet. Kurserna passar för både vuxna vid sidan av jobbet och för examensstuderanden.

Studera vid Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Logo
Studier, Universitetet Publicerat:
juoksurata, sports field
Studier, Universitetet Publicerat:

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
pictures with creative material
Studier Publicerat:

Workshop: Karriärplaneringsuppgifter med kreativt material

Funderar du på din framtid och karriär? Starting Point of Wellbeing förvandlas till en kreativ plats på tisdagar i maj! Välkommen att reflektera över din karriär och framtid ur olika synvinklar. Du får till exempel fundera på dina värderingar och kartlägga dina färdigheter.