Nyheter

Vilket av campusets utomhusområden skulle behöva trädgårdsbänkar? Föreslå och kom med idéer!

Under våren 2022 kommer vi att installera nya trädgårdsbänkar och mångformig växtlighet på campuset. Föreslå den lämpligaste platsen för bänkarna och påverka trivsamheten på campuset.
Parkly puutarhapenkit
En exempelbild av en färdig trädgårdsbänkgrupp. Bild: Parkly Oy

Förra året bad vi Aaltos studerande att komma med idéer för att förbättra de studerandes välbefinnande och rösta fram en vinnare i pilotprojektet "En euro till varje studerande". Det centrala syftet med projektet var att låta de studerande få sin röst hörd och involvera dem i beslutsfattandet om utvecklingen av campuset. Förslaget om trädgårdsbänkar röstades fram som vinnare. Bänkarna kan utnyttjas till exempel för spontana möten med vänner och arbetskamrater samt för utbyte av tankar och nya idéer samt för rekreation.

Parkly puutarhapenkki esimerkki
Kuva: Parkly Oy

Var på campus skulle du helst sitta, vilket uteområde skulle behöva trädgårdsmöbler?

Valet av trädgårdsbänkar föll på Parkly Oy:s möbler, som levereras till campuset under våren 2022. Bänkarna består av flyttbara moduler och kan även användas för att odla många slags växter. Innan bänkarna anländer är det dock dags att föreslå var på campuset vi ska placera dem.

Vilket utomhusområde på campuset skulle behöva sittplatser? En stenlagd öppen plats eller ett skogsbryn, till exempel? Trädgårdsbänkarna tillför också mer växtlighet till campuset, men vilken slags växtlighet skulle du helst se i anslutning till bänkarna? Nu får du komma med idéer!

Påverka trivsamheten på campuset och delta i vår kartenkät här (öppnas i ett nytt fönster): https://new.maptionnaire.com/q/2px3s4jzj9x9

Ge ditt svar senast i slutet av februari. Svaren kan också användas för andra utvecklingsprojekt för campusets utomhusområden. I den slutliga placeringen av bänkarna iakttar vi även bland annat markägande, tillgänglighet, säkerhet och lämplighet för stadsbilden.

Mer information: Aalto CRE/Aapo Pihkala, [email protected] 

kampus kesällä

Röstningen om studenternas inkluderande budget har avgjorts – trädgårdsbänkar blev vinnare

Våren 2021 tillfrågades studenterna vid Aalto-universitetet om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande.

Nyheter
Kampuspyörä

På vilket sätt borde universitetet satsa 12 000 euro på studenternas välbefinnande? Rösta fram vinnaridén senast den 15 september 2021!

I maj 2021 fick studenterna komma med idéer om hur man kunde spendera 12 000 euro ("en euro per student") ur universitetets budget. Nu är tiden inne att rösta på den bästa idén att genomföra under hösten 2021 till våren 2022.

Nyheter
Students with bikes on Aalto University campus

En euro till varje studerande—hur borde Aalto-universitetet använda den? Dela med dig av din idé senast den 30 maj 2021

I år provar Aalto-universitetet något nytt: vi inbjuder de studerande att besluta hur 12 000 euro av universitetets budget ska användas.

Nyheter
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Sleeping Pod
Campus Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
In the photo taken from the Väre building's lobby, people watching an exhibition and walking by
Campus Publicerat:

Enkät om favoritplatserna i Väre

Ta del av undersökningen som kartlägger stämningarna i Väre byggnaden och involverar dig i att undersöka objektets funktionalitet och komfort på ett nytt sätt! Undersökningen är avsedd för studenter och personal vid Aalto-universitetet.
AllWell 2022 Center
Studier, Universitetet Publicerat:

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto BIZ Homecoming Day 2023, Pekka Mattila vetää keskustelua
Studier, Universitetet Publicerat:

Handelshögskolan erbjuder ett stort antal program och inriktningsalternativ, berättar Pekka Mattila, professor i marknadsföring

”Med de verktyg som vi kan erbjuda kan man avancera till sådana roller i vilka det på riktigt finns en möjlighet att påverka.”